23 Sep 2020  

KBH: Ingen skyer af betydning, dis, 10 °C

Filmpremiere i Afrika Kontakt: Swaziland

Filmpremiere i Afrika Kontakt: Swaziland

Ny film viser den mørke side af Swaziland, men også lyset for enden af tunnelen. Se den hos Afrika Kontakt i København.

17 nov 2013

Af Peter Kenworthy, Afrika Kontakt

En ny film om det lille enevældige monarki Swaziland, ”The King and the People”, giver et historisk overblik over landets nyere historie og udstiller et brutalt og korrupt regime i et land uden mediefriheder og andre friheder, et land hvor uligheden og fattigdommen er massiv.

Men filmen viser også den stigende tro på et demokratisk og mere lige samfund, anført af landets demokratibevægelse, fagforeninger og civilsamfund.

Filmen vises for første gang i Danmark den 17. november, i Afrika Kontakts lokaler på Nørrebro i København, hvor Mario Masuku, præsidenten for Swaziland’s største forbudte parti, PUDEMO, vil tale om den politiske udvikling i Swaziland. (http://www.afrika.dk/kalender/m%C3%B8d-prominente-ledere-af-demokratibev%C3%A6gelsen-i-swaziland)

Swaziland’s enevældige konge, Mswati III, administrerer personligt en national fond på over halvtreds milliarder kroner. Han har derudover en personlig formue på over 500 millioner kroner, og er dermed en af Afrikas rigeste ledere. Samtidigt overlever to tredjedele af hans undersåtter for under fem kroner om dagen, mange på fødevarehjælp.

”Vi vil gerne kunne brødføre vores familier, men det kan vi ikke – der er ingen penge og ingen jobs”, som en kvinde fra landområderne i Swaziland siger det i filmen.

”Disse enorme uligheder er resultatet af et politisk system i krise”, konkluderer filmen – et politisk system hvor politiske partier er bandlyst og hvor opposition til regimet brutalt undertrykkes, hvor landmænd kan fordrives fra deres land uden kompensation på kongens befaling, og hvor få mennesker foruden kongefamilien og deres støtter drager fordel af Swazilands landbrugs- og mineralrigdomme.

Mange Swazier har dog, historisk set, være tilbageholdende med åbent at kritisere kongen og landets politiske system. ”Vi er født ind i et samfund der ansporer til ikke at udfordre systemet, ikke at stille spørgsmål ved tingenes tilstand, holde kæft, ikke skabe problemer. Sådan overlever du”, som koordinatoren for Swaziland United Democratic Front, Wandile Dludlu, siger i filmen.

Men denne tilbageholdenhed er på tilbagetog, drevet at et stigende ønske om demokrati, siger filmen. Dette ses i et stigende antal demonstrationer og strejker, og i krav om demokrati og socioøkonomisk retfærdighed, fra fagforeninger, politiske partier, og civilsamfundet. Folk overalt i landet kræver politiske forandringer.

”Folk er villige til at sige deres mening. De taler om regeringsførelsen, om dette års valg, og om behovet for at åbne op for flerpartidemokrati og tillade politiske partier”, siger Lomcebo Dlamini fra Swaziland Coalition of Concerned Civic Organisations.