14 Aug 2018  

KBH: Ingen skyer af betydning, 18 °C

Fakkeloptog for asylbørns fremtid

Manifestation

Fakkeloptog for asylbørns fremtid

Folkebevægelsen for asylbørns fremtid indkalder til optog på lørdag fra Israels Plads til Københavns Rådhusplads.

Folkebevægelsen for asylbørns fremtid er et talerør for asylbørnenes egne stemmer, perspektiver og ønsker.
FOTO: Mette Kramer Kristensen
1 af 1
16 dec 2017

Asylsøgende børn, unge, familier og uledsagede mindreårige indkalder sammen med en række danske organisationer til et fakkeloptog gennem København for at sætte fokus på børn og unges levevilkår i asylsystemet.

Børnene fører selv an, når vi nu på lørdag klokken 15 går fra Israels Plads til Rådhuspladsen.

Børn i danske asylcentre

"Der bor cirka 2900 børn under 18 år i de danske asylcentre. Nogle af dem lever med deres familie i indkvarteringscentre, mens de venter på svar på deres asylsag. Andre er kommet her alene og bor i særlige børnecentre, mens de gennemgår asylprocessen.

Atter andre har fået deres asylsag afvist og er indkvarteret i det nye udrejsecenter Sjælsmark sammen med deres familie, hvor de venter på at blive tvangsudvist. Fælles for dem alle er, at de venter måneder og år i usikkerhed og utryghed.

I alt 128 børn har levet mellem 4 og 12 år i asylsystemet – nogle af dem hele deres liv. Vi kan give børnene en bedre opvækst."

Det skriver Folkebevægelsen for asylbørns fremtid. Bevægelsen blev stiftet i september 2017 af en række organisationer i samarbejde med asylsøgende børn og børnefamilier fra flygtningemedborgerhuset Trampolinhuset.

Om folkebevægelsen

Folkebevægelsen for asylbørns fremtid arbejder for: At få fastsat en tidsgrænse for hvor længe et barn eller en ung kan være asylansøger; at alle børn og unge i asylsystemet får ret til at bo uden for asylcentre og adgang til kommunale daginstitutioner/folkeskoler; og at Danmark overholder Børnekonventionen i alle forhold, der gælder asylsøgende børn og unge.

Den 1. december blev Folkebevægelsen for asylbørns fremtid skudt i gang med en række vidnesbyrd på de sociale medier, hvor børnene selv viser og fortæller om opvæksten i det danske asylsystem. Nu på lørdag står den bag førnævnte fakkeloptog gennem København, og i foråret 2018 arrangerer folkebevægelsen en offentlig høring på Christiansborg, hvor mulighederne for at sikre børnene en tryg opvækst præsenteres.

Læs mere:

https://www.trampolinehouse.dk/folkebevaegelsen-for-asylboerns-fremtid/

www.asylboernsfremtid.dk

#rettilentrygbarndom

< aug 2018 >

14
14. aug. 2018 (Hele dagen) til 09. dec. 2018 (Hele dagen)
14
14. aug. 2018 (Hele dagen) til 19. aug. 2018 (Hele dagen)
15
15. aug. 2018 - 19:00
16
16. aug. 2018 (Hele dagen) til 19. aug. 2018 (Hele dagen)
16
16. aug. 2018 - 15:00 til 19:00
16
16. aug. 2018 - 17:00