15 Oct 2018  

KBH: Ingen skyer af betydning, 16 °C

Er der et alternativ til konfrontation og oprustning?

Debatmøde

Er der et alternativ til konfrontation og oprustning?

Debatmøde om sikkerhedspolitik i Dokk1 i Aarhus: Er der et alternativ til konfrontation og oprustning? Skal vi forbyde atomvåben? MF Christian Juhl lægger op til debat.

17 apr 2018

Debatmøde om sikkerhedspolitik:

Er der et alternativ til konfrontation og oprustning?

Skal vi forbyde atomvåben?

MF Christian Juhl lægger op til debat på Århus mod Krig og Terrors årsmøde.

Det sker tirsdag den 17. april kl. 19 i Dokk1.

Efterfølgende er der generalforsamling med valg til Århus mod Krig og Terrors koordineringsgruppe.

FN har i juli 2017 vedtaget et forbud mod atomvåben.

De lande, der ratificerer aftalen, skal aldrig under nogen omstændigheder producere, fremstille eller på anden måde anskaffe sig eller lagre atomvåben.

Aftalen forbyder også enhver anvendelse eller brug af atomvåben eller brug af trusler i forbindelse med sådanne våben.

ICAN, som har arbejdet for at opnå aftalen og nu arbejder for at få verdens lande til at ratificere aftalen, har fået Nobels fredspris.

Desværre vil Danmark ikke være med i aftalen.

Udenrigsministeren forklarer det med ”Ruslands destabiliserende adfærd”, og mener, det derfor er nødvendigt at stå sammen om NATO’s strategi, hvor atomvåben udgør et centralt element i NATO’s afskrækkelsesprofil.

Forsvarsforligspartierne har besluttet at øge Danmarks bidrag til NATO’s afskrækkelse.

I stedet for arbejde for dialog, konfliktnedtrapning og atomnedrustning har politikerne valgt at være med i optrapningen af konflikten på alle måder, blandt andet ved at begrænse samhandel, modarbejde gasledning, sende tropper og fly til Baltikum, oprette en lyttecentral på Bornholm og senest ved at udvise diplomater.

Er der mulighed for at føre en anden og mindre farlig politik?

Hvad kan vi gøre for at stoppe oprustningsspiralen?

Kom og vær med i diskussionen!

Følg os på Facebook: https://www.facebook.com/aarhusmodkrigogterror

< okt 2018 >

15
15. okt. 2018 - 19:00
16
16. okt. 2018 - 19:00
17
17. okt. 2018 - 12:00 til 16:00
19
19. okt. 2018 - 11:30 til 14:00
20
20. okt. 2018 - 11:00