26 Jan 2020  

KBH: Overskyet, dis, 4 °C

En aften om bæredygtig biavl på Cuba. VELKOMMEN!

Biavl og honning

En aften om bæredygtig biavl på Cuba. VELKOMMEN!

Iværksætter Søren Stenderup inviterer sammen med Dansk-Cubansk Forening til en aften om bæredygtig biavl i Cuba ... og der er mulighed for blive medinvestor i et dansk projekt, der bygger på crowdfunding.

21 aug 2019

Af Søren Stenderup

Bliv medinvestor i bæredygtig biavl på Cuba!

Møde bliver afholdt hos Dansk-Cubansk Forening, Høffdingsvej 10 i Valby, onsdag den 21. august klokken 19:30. Alle interesserede – både medlemmer og andre – er velkomne.

Nu får du snart mulighed for at hjælpe cubanske biavlere – og deres bier. Cuba er en af verdens førende nationer inden for biavl og producerer noget af verdens bedste honning. Samtidig er Cuba det eneste sted i verden, hvor bierne stadig stortrives. Men hvis cubanerne ikke har midlerne, så kan de ikke opsætte flere bistader.

Bierne på vores fælles klode har det generelt ikke særligt godt. Men der er en undtagelse – for på Cuba bliver der flere og flere bier. Honning er en af Cubas meget vigtige eksportvarer og et område, som prioriteres af regeringen, men der mangler kapital.

Cuba har et fintmasket net af bistader i landbrugsområderne samt i den del af den vilde natur, hvortil der i dag er adgangsveje. Men der ligger et meget stort potentiale i blandt andet mangrovesumpområderne, hvis man ellers kunne komme dertil.

Projektet

Sammen med de cubanske eksperter har vi designet et pilotprojekt. En væsentlig del af projektet er indkøbet af en “airboat” til transporten ud i mangrovesumpene, så produktionen kan udvides og være med til at styrke fundamentet for biavl på Cuba.

Vi har stiftet et selskab, Dancuba IVS. Selskabet vil udbyde obligationer med en minimumsstørrelse på 1.000 kroner med en løbetid på 10 år. De første 3 år er rente- og afdragsfrie – herefter forrentes obligationen med 5 procent årligt og afdrages, således at obligationen er helt indfriet efter 10 år. Vores mål er at rejse 1 million kroner. Er vi bare 1.000 danskere, der støtter op, så når vi det. Og ikke alene får du dine penge igen, men du skaber samtidig beskæftigelse og løn til cubanske biavlere og hjælper bierne på Cuba.

Bag om projektet

Ved nærmest et tilfælde havnede jeg på Cuba for to år siden. Jeg blev betaget af den venlige og også meget veluddannede befolknings imødekommenhed. Tankerne begyndte derfor at spire. Straks efter hjemkomsten samlede jeg et hold af iværksættere, og vi valgte at fokusere på den unikke cubanske biavl. For et år siden var vi på en uges studietur arrangeret med hjælp fra den cubanske ambassade i København.

Vi mødtes med alle interessenter og beslutningstagere inden for biavl på Cuba. Det var lige fra de dygtigste biavlere i kooperativer ude på landet, over forskere, til embedsmænd i landbrugs- og udenrigsministeriet samt medarbejdere i de statslige driftsselskaber. Overalt blev vi mødt med stor gæstfrihed, interesse og entusiasme. Derfor vil vi gerne etablere dette projekt.

Vi glæder os til i august måned at kunne præsentere projektet mere i detaljer. Men indtil da er alle velkomne til at kontakte os på ss@dancuba.com

< jan 2020 >

28
28. jan. 2020 - 16:00 til 18:00
29
29. jan. 2020 - 10:00 til 14:00
29
29. jan. 2020 - 15:00 til 16:30
30
30. jan. 2020 - 19:00 til 21:00