21 Apr 2019  

KBH: Ingen skyer af betydning, 4 °C

Demo i Odense mod nedrivning af almene boliger

Demonstration

Demo i Odense mod nedrivning af almene boliger

Demonstration mod nedrivning af almene boliger og ghettoplaner. Foran Odense Rådhus, Flakhaven 2, klokken 13-14.

29 sep 2018

Forsvar de almene boliger 
Lige rettigheder for alle
Drop ghettolisten
Hold fingrene fra Lejernes penge
Stop nedrivning af ca. 1000 gode almene boliger i Odense

Mød op og deltag i kampen for beboerdemokrati og imod ghettoplaner.
Nedrivning af Almene Boliger (ca. 1000 boliger i Odense), bruge ca. 10 mia af lejernes opsparede penge til nedrivning, tvangsforflytning af tusindvis af familier fra deres hjem, slag af almennyttige foreningers grunde og bygninger til private, tilsidesættelse af beboerdemokrati, diskrimenerende tiltag på baggrund af etnicitet, indkomst osv er blandt de negative elementer i regerings Ghettopakke, som Odense Byråd har lavet en aftale om: Politisk aftale om udvikling af Vollsmose. Vi mener, at det er den helt forkerte vej at gå på angreb på almene foreninger, nedrive gode solide boliger og stigmatisere beboerne. Vi indkalder derfor bred til demonstration og håber at mange vil deltage.

Hvad er Almen Modstand - Odense? 
Vi er en gruppe mennesker med forskellige baggrunde, som har startet initiativet Almen Modstand – Odense den 4.9.2018 med inspiration fra Almen Modstand. https://www.facebook.com/almenmodstand/
Vi er opstået som reaktion på regeringens lovpakke “Ét Danmark uden parallelsamfund - ingen ghettoer i 2030”, som blandt andet svækker den almene boligsektor i Danmark. Vi har valgt at bruge vores frustration til at organisere os sammen i håbet om at skabe en folkelig modstand mod de politiske lovforslag, der, hvis det står til regeringen, snart vil ændre vores rettigheder og boligområder markant. 
Samtidig er dette et spontant opråb om, at vi ikke længere kan acceptere politikernes ghetto-paradigme, som vi mener stigmatiserer på baggrund af kategorier som uddannelses- og indkomstniveau og stereotype forestillinger om etnicitet og nationalitet. Vi mener, at det er fuldstændig uhørt at forskelsbehandle et lands borgere og skabe ulige rettigheder på denne måde. 
Vi oplyser, laver happening, holder offentlige møder, og vi indkalder og inviterer bred til demonstration den lørdag 29.9. kl. 13-14 foran Odense Rådhus på Flakhaven.

< apr 2019 >

23
23. apr. 2019 - 14:00 til 16:00
23
23. apr. 2019 - 17:00 til 18:00
23
23. apr. 2019 - 19:00 til 21:00
23
23. apr. 2019 - 19:00 til 21:00
23
23. apr. 2019 - 19:00
24
24. apr. 2019 - 17:00 til 19:00
24
24. apr. 2019 - 19:30 til 22:30