05 Apr 2020  

KBH: Ingen skyer af betydning, 6 °C

Debat om politikken for “de udsatte”

Offentligt debatmøde

Debat om politikken for “de udsatte”

Enhedslisten Nyborg indbyder til møde med to lokale folketingskandidater om et højaktuelt emne.

28 nov 2018

Politikken for ”de udsatte” er temaet på et offentligt debatmøde i Nyborg, arrangeret af Enhedslisten. Alle er velkomne onsdag den 28. november klokken 19:00 på Anders Draghes Gaard, hvor den lokale folketingskandidat for Enhedslisten, Stina Thomsen, og den fynske spidskandidat, Victoria Velásquez, vil tage udgangspunkt i de socialpolitiske udfordringer.

Stina vil bruge sin baggrund som arbejdende sygeplejeske til at beskrive de udfordringer, der er for udsatte borgere i dagens Danmark.

Der bliver flere og flere unge hjemløse og udsatte i samfundet i forhold til i de andre nordiske lande. Spørgsmålet er, hvordan vi kan forbedre udsatte borgeres levevilkår og forebygge social ulighed.

De mange sociale og misbrugsrelaterede udfordringer, vi skaber i disse år, foregår samtidig med stor stigning i økonomisk velstand for andre dele af befolkningen. Stina og Victoria kommer ind på, om det er muligt at skabe et samfund med en mere solidarisk fordeling af de økonomiske resurser.

Victoria Velásques arbejder til daglig i HK, hvor hun har fokus på det gode arbejdsliv for sine kollegaer i den private sektor. Victoria har også erfaringer med den førte politik og de konsekvenser, den medfører med stress, nedslidning og medmennesker, der må forlade arbejdsmarkedet.

En aften med et højaktuelt emne, hvor det er muligt at være deltagende og debatterende.