22 Jul 2018  

KBH: Ingen skyer af betydning, 20 °C

Cyklende debatmøde i København

Dansk Cyklist Forbund

Cyklende debatmøde i København

Dansk Cyklist Forbunds Københavnsafdeling sætter cykling som tema i valgkampen. Stop på Vesterbro Torv klokken 14, ved Sankt Hans Torv klokken 15 og Gunnar Nu Hansens Plads klokken 16.

21 okt 2017

Cyklistforbundets Københavnsafdeling arbejder for at forbedre vilkårene for cyklisterne i Københavns Kommune. Det gør vi gennem dialog med kommune og myndigheder, via pressen, debatskabende aktioner mv. Derudover arrangerer afdelingen en række cykelture; primært i sommerhalvåret. Afdelingen har 3.500 medlemmer.

Cyklende debatmøde lørdag den 21/10

Cyklistforbundets københavnsafdeling arrangerer lørdag den 21. oktober et cyklende valgmøde. På debatstop på Vesterbro, Nørrebro og Østerbro, hvor BR-kandidater fra de opstillede partier giver deres syn på den fremtidige udvikling af cykelbyen København.

Cykling bliver tema i valgkampen

BR-kandidaterne fra de forskellige partier vil på det cyklende valgmøde få mulighed for at drøfte, hvad der skal ske på cykelområdet de kommende år. Hvor meget og hvor stort skal der satses? Kommer der flere cykelslanger og cykelbroer?

En udfordring er den stigende bilpendling over kommunegrænsen. Vil en forbedring af cykelparkeringen ved eksempelvis Hovedbanegården kunne få flere til at tage tog og cykel, og kan supercykelstier og brug af el-cykler vende udviklingen? København er langt fra målet om at 50 pct. skal cykle til arbejde og uddannelse. Alligevel er der også trængsel på cykelstierne. Kommunen ønsker at skabe gode forhold for børnefamilier og ældre. Det stiller krav til tryghed og sikkerhed i trafikken. Næste år til september er København vært for en global ITS-konference. I hvilket omfang får intelligent trafikstyring betydning for cykling?

Temaerne er mange og ved tre debatstop i brokvartererne, bliver der mulighed for borgerne til at møde BR-kandidaterne og stille spørgsmål. Der er stop ved Vesterbro Torv kl. 14, ved Sankt Hans Torv kl. 15 og Gunnar Nu Hansens Plads kl. 16.

Formanden for Cyklistforbundets københavnsafdeling Erik Hjulmand håber, at der er mange, som vil være med til at udfordre og udspørge politikerne, så målene bliver nået, og så København fortsat kan være en af verdens allerbedste byer at cykle i.

Fakta om cykling i København

Cykelregnskab 2016 er netop blevet udgivet og giver et billede af, hvad der er opnået indtil nu.

På hverdage cykler københavnere ikke færre end 1,4 mio. km. Spørg man cyklisterne, hvorfor de cykler, er svaret, at det er den nemmeste og hurtigste transportmåde.

I København er i perioden 2004-17 investeret mere end 2 mia. kr. i cykelrelaterede tiltag, hvoraf godt 1,4 mia. blev investeret i perioden 2010-15, hvor den statslige cykelpulje og fondsmidler motiverede til en ekstra indsats.

Det samfundsøkonomiske afkast af cykelinvesteringer er højt. Cykelslangen gav eksempelvis et samfundsafkast på 9 pct., hvilket er væsentligt højere end de fleste investeringer i infrastruktur.

Cykelstier og cykelparkering optager kun 7 pct. af arealet mellem husene. Befolkning og trafik vokser og skaber trængsel på vejene. Cykler er mindre pladskrævende end biler og ifølge cykelregnskabet er der for samfundet 4 kr. at tjene for hver km, der flyttes fra bil til cykel i myldretiden.

Cykelandelen for ture til arbejde og uddannelse er faldet fra 45 pct. i 2014 til 41 pct. i 2016, hvor målet er at nå op på 50 pct., der cykler. En anden negativ udvikling er det stigende antal af bilture over kommunegrænsen, mens antallet af cykler over samme grænse er faldende.

Borgerne er generelt tilfredse med cykelbyen, men der er udfordringer. Vi er endnu et pænt stykke fra de af politikerne vedtagne, ambitiøse målsætninger, og særligt cykelparkering og mulighed for kombinationstransport stikker ud. Dette er baggrunden for, at der vil blive udarbejdet en særlig cykelparkeringsprioriteringsplan 2018-2025, som ventes klar næste forår.

Københavnerne er generelt tilfredse med de regionale Supercykelstier og de Grønne Cykelruter, men der er behov for at styrke kendskabet, da henholdsvis 25 pct. og 55 pct. af cyklisterne ikke kender til disse tilbud.

På Østerbrogade er trafiksignalerne blevet tilpasset cyklisternes flow, hvilket har medført 70 pct. færre stop for cyklister og 10 pct. kortere rejsetid.

Annonce

< jul 2018 >

22
22. jul. 2018 (Hele dagen) til 28. jul. 2018 (Hele dagen)
31
31. jul. 2018 - 14:00 til 18:00

< aug 2018 >

03
03. aug. 2018 - 15:00 til 17:30
11
11. aug. 2018 - 17:30
15
15. aug. 2018 - 19:00
16
16. aug. 2018 (Hele dagen) til 19. aug. 2018 (Hele dagen)