24 Nov 2020  

KBH: Spredte skyer, 7 °C

AARHUS: Socialistisk aftenskole (4:4): Lenin: revolutionære bevægelser, politik og dialektik

AARHUS: Socialistisk aftenskole (4:4): Lenin: revolutionære bevægelser, politik og dialektik

Det fjerde og sidste torsdagsmøde i efteråret. AFLYST på grund af sygdom.

27 nov 2020

AFLYST på grund af sygdom.

4. LENIN: REVOLUTIONÆRE BEVÆGELSER, POLITIK OG DIALETIK

27. november klokken 19:00-21:30

Indleder: Uffe Juul Jensen, professor i filosofi, Institut for Kultur og Samfund

Marx og Engels bidrog til udviklingen af en materialistisk filosofi, der var baseret på studiet af tidens økonomiske videnskab og naturvidenskab. Den fik afgørende indflydelse på revolutionære bevægelser overalt på kloden.

Lenin bidrog til udviklingen af filosofien samtidig med, at han var en nøgleskikkelse i den revolutionære omvæltning i Rusland. I skriftet ’Hvad må der gøres?’(1902) fremhæver Lenin, at ’uden revolutionær teori vil der ikke kunne være nogen revolutionær bevægelse’. Lenin var klar over, at arbejderbevægelsen var dannet og havde udviklet sig forud for marxistisk teori og filosofi om revolutionær samfundsforandring, og at den marxistiske teori ikke ville have været mulig uden en arbejderbevægelse.

Men revolutionære forandringer kræver revolutionær teori. Lenin bidrog selv til udviklingen af en sådan teori, samtidig med at han spillede en helt central rolle i den revolutionære proces i Rusland. Han søgte at præcisere betydningen af dialektisk tænkning og praksis (forståelse af modsætninger og overvindelse af modsætninger).

Vi vil bl.a. diskutere, hvad revolutionær teori og dialektisk tænkning indebærer i vor tids samfund og politiske virkelighed.

< nov 2020 >

26
26. nov. 2020 - 14:30
27
27. nov. 2020 - 06:00
27
27. nov. 2020 - 13:30 til 16:30
27
27. nov. 2020 - 15:00 til 20:00
27
27. nov. 2020 - 15:00 til 17:30
27
27. nov. 2020 - 16:00