12 Jul 2020  

KBH: Spredte skyer, 15 °C

AARHUS: Høring: Velfærd, kulturarv eller ghetto?

Høring

AARHUS: Høring: Velfærd, kulturarv eller ghetto?

Almen Modstand – Aarhus er arrangør af en høring hos 3F Transport, Logistik & Byg, Sommervej 5, klokken 13.

13 nov 2019

Almen Modstand – Aarhus er arrangør af en høring hos 3F Transport, Logistik & Byg, Sommervej 5, klokken 13. Meget gerne tilmelding på hjvad@stofanet.dk senest 11. november – men folk, der ikke har nået at tilmelde sig, er naturligvis også velkomne.

Den omdiskuterede 'ghettoplan' er kun blevet fagligt underbygget i ringe grad. Det gælder brug af international forskning, men også inddragelse af hjemlig viden halter meget.

Med denne høring ønsker arrangørerne at sætte forskellige aspekter ved disse planer under kritisk belysning.

En belysning, som bygger på nyere forskning på området.

Høringen præsenterer tre projekter, som fremlægger viden af væsentlig betydning for opfattelsen af områdernes velfærdsbidrag, deres arkitektoniske kvaliteter – og en historik om 'det folkelige billede' – samt myter – der er opstået om disse områder.

Formål:

Formålet med høringen er at udbrede kendskabet til denne forskning, således at de "brændemærkede" boligområder kan ses i et andet lys end i det gængse mediebillede. Vi ønsker at fremhæve kvaliteterne i den almene sektor som noget helt unikt for Danmark.

Form:

Høringen vil være opdelt i tre 'runder', som indledes med faglig præsentation på cirka 30 minutter. Denne efterfølges med spørgsmål fra et kompetent panel. Disse kan suppleres med spørgsmål fra salen.

Deltagelse:

Det er gratis at deltage, og der vil i løbet af dagen blive budt på kaffe og lidt sødt i pausen. Af samme grund vil det være rart på forhånd at vide, hvor mange vi kan forvente at blive.

Derfor opfordres man til at tilmelde sig på hjvad@stofanet.dk senest mandag den 11. november. Dette giver også mulighed for at udsende eventuel deltagermateriale op til høringen. Men folk, som ikke har nået til at tilmelde sig er naturligvis også velkomne.

For evt. spørgsmål: Kontakt Joan Ågot Pedersen, tlf. 40 77 78 18.

Program:

Kl. 13.00 Velkomst v/ Randi Smitsdorf, 3F Aarhus Rymarken

Introduktion v/ ordstyrer Peter Iversen, Almen Modstand – Aarhus

Kl. 13.15 Landsbyidentitet eller normaliseret bydel v/ Jonas Strandholdt Bach, ph.d. (Forfatter til ’One and Many Gellerups’, School of Culture and Society, Aarhus University, 2019) 

Eksempel på forskellige forståelser af et boligområdes identitet og uenighed om områdets udvikling. Beboerne ønsker landsbyidentitet bevaret. Kommunen ønsker udvikling til ’normaliseret bydel’.

Kl. 14.30 Boligsocial velfærd og socialt udsatte v/ Vibeke Jakobsen, seniorforsker (Medforfatter til ’Boligsociale indsatsers bidrag til at forebygge kriminalitet i udsatte boligområder’ VIVE, 2019)

Afdækning af faktorer, der kan indebære risiko for, at børn og unge havner i kriminalitet. Og afdækning af boligsociale indsatsers forbyggende effekt og styrkelse af børn og unges sociale og personlige kompetencer. Med gode resultater i kraft af fleksible indsatser og samspil med beboere.

Kl. 15.45 Kaffepause

Kl. 16.15 Fra velfærdsprojekt til samspilsramt v/ Mikkel Høghøj, ph.d. (Forfatter til ’Between Utopia and Dystopia’, School of Culture and Society, Aarhus University, 2019)

Bygningsmæssige forudsætninger og velfærdsvisioner bag store almene boligbyggerier i 1960’erne rammes efter en halv snes år af fordomsfuld kritik. Denne kritik bringes frem gennem flere kanaler uden at bygge på noget veldokumenteret grundlag eller at forholde sig til beboerholdninger og udmøntning af velfærdsvisioner.

Kl. 17.30 Afslutning v/ Ole Nørgaard Madsen, Almen Modstand – Aarhus og Jan Sylvest Andersen, 3F Transport, Logistik & Byg, Aarhus.

< jul 2020 >

16
16. jul. 2020 - 17:00 til 18:00
23
23. jul. 2020 - 17:00 til 18:00
30
30. jul. 2020 - 17:00 til 18:00

< aug 2020 >

06
06. aug. 2020 - 17:00 til 18:00