14 Aug 2018  

KBH: Spredte skyer, 21 °C

Årsmøde 2018 i Fredsministerium

Årsmøde 2018 i Fredsministerium

Det finder sted i Studiestræde 24 i København.

24 feb 2018

Fredsministerium inviterer til årsmøde 2018 lørdag den 24. februar 2018 klokken 12 til 15 i mødelokale hos Enhedslisten, Studiestræde 24, 1. sal, 1455 København K:

12.00 Velkomst

12.05 Oplæg om fredens bevægelse i et krigsførende Danmark – ved Hasse Schneidermann, formand for bestyrelsen.

12.30 Pause

12.45 Årsmødet med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent og referent

2. Bestyrelsens beretning v. formand for bestyrelsen, Hasse Schneidermann

3. Godkendelse af regnskab v. kasserer Dorte Barfoed

4. Stadfæstelse af nye medlemmer

5. Behandling af indkomne forslag

6. Arbejdsplan for det kommende år - forslag fra bestyrelsen

7. Godkendelse af budget – forslag fra bestyrelsen jf. arbejdsplanen

8. Valg af mindst 3 bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant

9. Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant

10. Eventuelt 

14.45 Årsmøde afslutning

Husk at forslag, der ønskes behandlet på årsmødet, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før årsmødet, lørdag 10. februar. Skriv en mail til hasse.schneidermann@gmail.com

Link til vedtægter:

file:///C:/Users/Hasse/Documents/Fredsministrium%202018/vedtaegter2014_fredsministerium.pdf

www.fredsministerium.dk

< aug 2018 >

14
14. aug. 2018 (Hele dagen) til 09. dec. 2018 (Hele dagen)
14
14. aug. 2018 (Hele dagen) til 19. aug. 2018 (Hele dagen)
15
15. aug. 2018 - 19:00
16
16. aug. 2018 (Hele dagen) til 19. aug. 2018 (Hele dagen)
16
16. aug. 2018 - 15:00 til 19:00
16
16. aug. 2018 - 17:00