12 Jul 2020  

KBH: Spredte skyer, 16 °C

Whistleblowere klager til Statsadvokaten over Østjyllands Politi

Skandalesagen fra Teknik og Miljø, Aarhus

Whistleblowere klager til Statsadvokaten over Østjyllands Politi

Hvorfor har Østjyllands Politi efter tre år stadig ikke rejst tiltale mod den tidligere chef i Teknik og Miljø, spørger en gruppe af tidligere ansatte, som var med til at afsløre en række ulovligheder, begået af chefen.

Brian Sten Larsen er en af de tidligere ansatte i Teknik og Miljø.
FOTO: PN
1 af 1

En gruppe af whistleblowere, som er tidligere ansatte i Teknik og Miljø i Aarhus Kommune, klager nu til Statsadvokaten over langsom sagsbehandling i Østjyllands Politi vedrørende en sag mod en bortvist chef.

Vores skepsis bliver forstærket af, at borgmesterens juridiske chef sidder i bestyrelsen i Den Juridiske Forening sammen med politidirektøren for Østjyllands Politi.

De tidligere ansatte er utilfreds med, at der efter tre år stadig ikke er rejst tiltale mod den tidligere chef.

"Vi tilhører en gruppe tidligere ansatte, som er stået frem i medierne og har fortalt om alvorlige problemer i Teknik & Miljø, Aarhus Kommune. Problemer, som medførte, at vi blev fyret på et usagligt grundlag, et forhold som et samlet byråd i Aarhus Kommune senere har beklaget og undskyldt", skriver gruppen i en pressemeddelelse.

>> LÆS OGSÅ: "Vi kræver stadig retfærdighed"

Chef blev bortvist

Oplysninger fra "Gruppen af fyrede i Teknik og Miljø" førte i efteråret 2016 til en række artikler i Århus Stiftstidende og efterfølgende flere undersøgelser gennemført af revisionsfirmaet Ernest & Young.

Forvaltningschef Claus Pedersen blev bortvist uden løn og anmeldt til politiet for ulovligheder i form af at have modtaget bestikkelse til sin badmintonklub fra leverandører af maskiner til Aarhus Kommune og for private indkøb på kommunens betalingskort.

"Vi mener, vi må betragtes som part i sagen, da den bortviste chef stod bag vores fyringer, og vi var afgørende whistleblowere i opklaringen", skriver gruppen, som blandt andet består af Jesper H. Mortensen og Brian Sten Larsen.

"Det var os, som gjorde opmærksom på ulovlige forhold begået af denne chef. Fyringerne og mobningen af os var et klart forsøg på at lukke munden på os. Derfor har vi som forurettet part en interesse i, at disse konstaterede ulovligheder må medføre en tiltale med henblik på, at retssystemet kan vurdere strafbarheden af de forhold, som vi aktivt har medvirket til at afsløre", påpeger de tidligere ansatte.

>> LÆS OGSÅ: Svindel, systemmobning og fyringer

Skepsis over indspisthed

– Hvor lang tid skal vi vente på Østjyllands Politi, spørger de tidligere ansatte.

"En sag, som umiddelbart virkede som en ekspeditionssag for Østjyllands Politi, har nu trukket ud i tre år uden udvikling i sagen. Trods en grundig undersøgelse af Ernest & Young, der påviser flere ulovligheder, samt det forhold, at sagsmaterialet fra Ernest & Young er overdraget til Østjyllandspoliti i marts 2017".

Videre skriver gruppen:

"Som borgere og whistleblowere undrer vi os over, hvad der trækker denne sag i unødig langdrag, hvilket giver anledning til skepsis. Denne skepsis bliver yderligere forstærket af, at borgmesterens juridiske chef og venstre hånd sidder i bestyrelsen i Den Juridiske Forening i Aarhus sammen med blandt andre politidirektøren for Østjyllands Politi, retspræsidenten for Retten i Aarhus og to store advokatfirmaer, som har indkøbsaftaler med Aarhus Kommune".

Kan du lide, hvad du læser?

Hjælp Arbejderen med fortsat at levere gedigen
rød journalistik:

Abonnér

eller giv et bidrag via


87278


14. nov. 2019 - 15:58   15. nov. 2019 - 12:22

Aarhus

bi@arbejderen.dk
Skandalesagen i Aarhus
  • Onsdag den 21. juni 2017 besluttede Aarhus Byråd, at en række fyringer, som er sket over en årrække i byens afdeling for Teknik og Miljø, skulle revurderes. Tidligere eller nuværende ansatte blev opfordret til at henvende sig med deres sager til borgmesterens afdeling inden 9. august 2017.

  • Undersøgelsen blev gennemført af Advokatfirmaet Poul Schmith/Kammeradvokaten og kom til at omfatte 21 personalesager og blev offentliggjort den 9. april 2018. I rapporten konkluderes, at fire tidligere ansatte i Aarhus Kommune skal have erstatning for uberettiget afskedigelse, syv tidligere ansatte skal have beklagelser for, at de er blevet krænket og to sager om afskedigelser er forældede, men ville sandsynligvis have udløst udbetaling af erstatninger.

  • Det usædvanlige skridt var kulminationen på et langt forløb, som startede i oktober 2016, da Århus Stiftstidende begyndte at afdække en række uregelmæssigheder i Center for Byens Anvendelse under kommunens tekniske forvaltning. Serien bygger blandt andet på en omfattende aktindsigt, regnskabsmateriale og en stribe interviews med tidligere og nuværende ledere og ansatte i Natur og Vejservice, i Teknik og Miljø og i Center for Byens Anvendelse.

  • Den omfattende pressedækning har ført til, at Aarhus Kommune har fået udarbejdet to rapporter af revisionsfirmaet Ernest & Young.

  • Den første rapport, som kom i marts 2017, afdækkede forholdene i Center for Byens Anvendelse og Natur og Vejservice under forvaltningschef Claus Pedersens ledelse. Rapporten førte blandt andet til, at Claus Pedersen blev bortvist uden løn og anmeldt til politiet for ulovligheder i form af at have modtaget bestikkelse til sin badmintonklub fra leverandører af maskiner til Aarhus Kommune og for private indkøb på kommunens betalingskort.

  • Den anden rapport, som udkom i juni 2017, skulle afdække hvorvidt borgmester, rådmand, økonomichef og HR-chef har været vidende om de kritisable forhold i Center for Byens Anvendelse inden november 2015. Denne rapport førte blandt andet til, at direktøren for Teknik og Miljø, Erik Jespersen, blev fyret og der blev givet en række påtaler. Efterfølgende er også centerchefen for Miljø og Energi, Claus Nickelsen, blevet afskediget. Borgmesteren og rådmanden blev frikendt.
  • Læs hele dækningen i Århus Stiftstidende her