24 Sep 2020  

KBH: Spredte skyer, 18 °C

Whistleblower vil bruge retssag til at udstille kommunal sagsmishandling

Bitten på anklagebænken

Whistleblower vil bruge retssag til at udstille kommunal sagsmishandling

Frederiksberg Ret skal tage stilling til, om en tidligere ansat i kommunen skal straffes for at tage sagsakter med hjem med det formål at afsløre, hvad hun ser som ulovlig og umenneskelig sagsbehandling.

Her ses Bitten Vivi Jensen med megafonen ved en tidligere demonstration til støtte for hende.
FOTO: Aage Christensen
1 af 1

Onsdag den 29. januar starter en usædvanlig retssag i Retten på Frederiksberg. En tidligere ansat i Frederiksberg Kommune, Bitten Vivi Jensen, står anklaget for at bryde tavshedspligten. 

Hvis jeg taber i byretten, vil jeg anke sagen til landsretten. Jeg mener, at den her sag er principiel.
Bitten Vivi Jensen

I foråret 2016 tog hun kopier af 90 jobcentersager, tog dem med hjem og viste dem efterfølgende til en journalist fra Information.

Politiet kræver fængselsstraf til Bitten Vivi Jensen, der konkret tiltales efter to forskellige paragraffer i straffeloven.

Den ene er paragraf 152 stk. 1 om uberettiget at have videregivet fortrolige oplysninger. Her er straffen bøde eller fængsel op til seks måneder. Den anden paragraf er 155, der taler om misbrug af stilling til at krænke privates eller det offentliges ret. Her er straffen bøde eller fængsel op til fire måneder.

I offentlighedens interesse?

Bitten Vivi Jensen erkender, at hun har taget kopierne af de 90 sager med hjem, men mener, at hun handlede i offentlighedens interesse, da hun gjorde det. 

I perioden november 2015 til marts 2016 var Bitten Vivi Jensen en del af rehabiliteringsteamet i Frederiksberg Kommune. Hun blev rystet over at opleve teamets behandling af for eksempel ansøgere til førtidspension eller fleksjob.

– Der var tale om en både lovstridig og umenneskelig behandling af nogle af de mest sårbare borgere. Jeg håber, at jeg med retssagen her kan være katalysator for en proces, der medvirker til opmærksomhed omkring den her sagsmishandling, der ikke alene foregår i Frederiksberg Kommune, men i mange kommuner, siger Bitten Vivi Jensen.

>> LÆS OGSÅ: 59-årig dement kvinde nægtes førtidspension

En af de første sager, hun var med til at behandle i rehabiliteringsteamet, var en ansøgning om førtidspension fra en 64-årig kvinde, der havde arbejdet 38 år som hjemmehjælper. Nu havde hun slidgigt, var stærkt undervægtig, ryggen var ødelagt, og hun havde lungesygdommen KOL i svær grad.

Hun havde kun 11 måneder tilbage, før hun kunne gå på folkepension, og flere læger erklærede, at det var udelukket, at hun kunne vende tilbage til arbejdsmarkedet.

Jagt på en smule arbejdsevne

Men en sagsbehandler mente, at der var en restarbejdsevne, som kunne udvikles, hvis kvinden holdt op med at ryge, og der blev taget de rette skånehensyn.

Resultatet blev, at kvinden skulle sendes i endnu en jobafklaring.

– Først ville man tilkende hende to års ressourceforløb, men så var der en, der påpegede, at hun jo kun havde 11 måneder tilbage til folkepensionen. Det var helt absurd. Kvinden var fuldt kvalificeret til en seniorførtidspension, påpeger Bitten Vivi Jensen.

Hun oplevede en række lignende sager, hvor mennesker, der efter hendes mening var klare kandidater til en førtidspension, blev sendt ud i ressourceforløb og arbejdsprøvninger. 

Kræftpatient brød sammen

Bitten Vivi Jensen fortæller om en anden sag. Her var det en 50-årig kvinde, der var enlig mor og havde uhelbredelig kræft samt en række andre sygdomme.

Midt i en operationsrække blev hun taget af den såkaldte standby-ordning, der ellers skal give alvorligt syge lidt fred, mens de kæmper. Kvinden blev sat i ressourceforløb. Hun brød sammen og blev indlagt på psykiatrisk afdeling.

Efter pres fra kræftafdelingen på Rigshospitalet fik hun i 2017 efter seks år i systemet endelig tilkendt en førtidspension. Året efter døde hun af kræft.

De 90 sager

Det er den slags eksempler, som Bitten Vivi Jensen har mødt mange af i sin tid i Frederiksberg Kommune. Hun fortæller, at hun forsøgte at rejse sin kritik internt i systemet. Da det ikke gav resultat, tog hun det drastiske skridt at kopiere de 90 sager.

– En enkelt eller to sager kan afvises som enkeltsager. Ved at have 90 sager kunne jeg dokumentere, at der er tale om systematisk sagsmishandling, siger Bitten Vivi Jensen.

På det tidspunkt var hun klar over, at hun inden længe ville blive sagt op, og havde derfor travlt.

– Selvfølgelig ville jeg helst have indhentet fuldmagt fra alle de 90 mennesker, men det kunne jeg jo ikke. Det måtte foregå i det skjulte, sådan er det at være whistleblower, siger Bitten Vivi Jensen.

Hun ønsker, at retssagen vil være med til at få skubbet på for at få gennemført en ekstern undersøgelse af beskæftigelsesområdet i Frederiksberg Kommune i lighed med den undersøgelse, der er gennemført på børneområdet og har afsløret omfattende fejl i sagsbehandlingen.

Oppe mod stærke kræfter

Men Bitten Vivi Jensen tror ikke på, at hun vinder retssagen.

– Vi er jo oppe mod så massive kræfter. Det er besluttet på regeringsniveau, at syge mennesker skal sendes i ressourceforløb i stedet for at have en førtidspension. Det er en sparemanøvre, der blev gennemført med reformen af førtidspension og fleksjob i 2013. Her siges direkte, at der på kort sigt skal spares 1,9 milliarder kroner om året.

>> LÆS OGSÅ: Dødssyge nægtes førtidspension, mens de venter på lovændring

Besøg hos minister

I håb om at råbe beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard op besøgte Bitten Vivi Jensen ham i november sidste år sammen med sin partsrepræsentant Esben Søvang Maaløe og tre andre aktivister fra de sociale modstandsbevægelser.

Med sig havde de fire vasketøjsposer fulde af sagsakterne om fem syge mennesker, der har cyklet rundt i beskæftigelsessystemet i mellem 13 og 42 år uden at få afklaret deres sag. Alle fem havde givet fuldmagt til, at ministeren måtte få indblik i deres sag.

– Peter Hummelgaard tog imod dokumenterne og lyttede til os. Men efterfølgende skrev ministeriet til os, at vi skulle hente papirerne, de måtte ikke opbevare dem. Det siger Datatilsynet ellers, at de godt må. Meningen var jo, at de skulle undersøge sagerne og gøre noget, men det er ikke sket, selvom de fik sagerne foræret på et sølvfad, konstaterer Bitten Vivi Jensen.

>> LÆS OGSÅ: Forhadt reform kom efter pres fra EU

Stor støtte

Hun regner med, at retssagen ender med, at hun bliver dømt, men glæder sig samtidig over den store støtte, der strømmer hende i møde. 

– Jeg modtager masser af hilsener, blomster og chokolade. Mange siger, at vi er deres håb. Nogle siger direkte, at de havde taget deres eget liv, hvis det ikke var for os. Det er jo dem, jeg kæmper for. Jeg kan ikke leve i et samfund, hvis retssikkerheden ikke gælder for alle, også de mest udsatte, erklærer Bitten Vivi Jensen.

– Hvis jeg taber i byretten, vil jeg anke sagen til landsretten. Jeg mener, at den her sag er principiel, tilføjer hun.

Onsdag den 29. januar klokken 15-16.30 arrangeres der støttedemonstration for Bitten Vivi Jensen ved bagindgangen til Frederiksberg Rådhus.

Arbejderen har forgæves forsøgt at få en kommentar til Bitten Vivi Jensens kritik af kommunens sagsbehandling fra ledelsen af rehabiliteringsteamet i Frederiksberg Kommune.

Artiklen kan downloades og printes i PDF her

Kan du lide, hvad du læser?

Hjælp Arbejderen med fortsat at levere gedigen
rød journalistik:

Abonnér

eller giv et bidrag via


87278


22. jan. 2020 - 09:27   23. jan. 2020 - 10:52

Velfærd

ur@arbejderen.dk
Bitten Vivi Jensens sager
 • 2006: Bitten Vivi Jensen, der er ergoterapeut, bliver ansat i Frederiksberg Kommunes visitation på ældreområdet. 
 • November 2015: Bitten Vivi Jensen kommer med i rehabiliteringsteamet i Frederiksberg Kommune. Teamet behandler blandt andet ansøgninger om førtidspension og fleksjob.
 • Marts 2016: Bitten Vivi Jensen stopper i rehabiliteringsteamet, fordi hun ikke kan stå inde for behandlingen af syge mennesker. Hun tager kopier af 90 sager for efterfølgende at kunne dokumentere, hvad hun mener er en systematisk ulovlig og umenneskelig behandling af sårbare mennesker.
 • Juli 2016: Frederiksberg Kommune fritstiller Bitten Vivi Jensen efter hendes omfattende kritik af kommunens sagsbehandling. Hele forløbet har tæret på Bitten Vivi Jensen, der er plaget af stress, søvnløshed og depression. Hun forsøger at søge jobs, men får ikke nyt arbejde.
 • Februar 2017: Da opsigelsesperioden udløber, begynder Bitten Vivi Jensen på dagpenge. Krav fra A-kasse og jobcenter øger hendes stressproblemer. I samme periode dør hendes børns far, og hendes mor får konstateret uhelbredelig kræft.
 • Marts 2017: Bitten Vivi Jensen bliver sygemeldt på grund af en akut belastningsreaktion, der de kommende måneder bliver yderligere forværret. Hun kommer derfor på sygedagpenge. Selvom hun har det meget dårligt, fortsætter Bitten Vivi Jensen under sin sygemelding med at fungere som partsrepræsentant for enkelte borgere uden at bruge meget tid på det. Arbejdet som partsrepræsentant fungerer som et støttepunkt for hende i en meget svær tid og er med til at bringe lidt normalitet ind i hverdagen.
 • April 2017: Information skriver på baggrund af dokumenterne fra Bitten Vivi Jensen en artikel, hvor hun i kraftige vendinger kritiserer Frederiksberg Kommunes behandling af borgere, der søger førtidspension.
 • Sommeren 2017: Frederiksberg Kommune melder Bitten Vivi Jensen til politiet for brud på tavshedspligten. Politiet tiltaler hende den 31. juli for overtrædelse af straffelovens paragraf 152 stk. 1 om videregivelse af fortrolige oplysninger samt straffelovens paragraf 155 om krænkelse af privates eller det offentliges ret.
 • September 2017: Frederiksberg Kommune meddeler, at de vil stoppe Bitten Vivi Jensens sygedagpenge. Kommunen vurderer, at når hun kan fungere som partsrepræsentant, kan hun også arbejde. De anklager hende for socialt bedrageri og kræver tilbagebetaling af 89.000 kroner, hun har modtaget i sygedagpenge.
 • Oktober 2017: Kommunen stopper udbetaling af sygedagpenge, og Bitten Vivi Jensen står uden indtægt i tre måneder, indtil hun den 1. januar 2018 bliver folkepensionist.
 • Juli 2018: Afgørelse fra Ankestyrelsen slår fast, at Bitten Vivi Jensen ikke skal tilbagebetale 89.000 kroner, der er modtaget i sygedagpenge.
 • 1. november 2019: Retssagen om brud på tavshedspligten skulle være startet, men bliver udskudt til 2020.
 • 29. januar 2020: Første retsmøde i Frederiksberg Ret i sagen hvor Bitten Vivi Jensen står anklaget af Frederiksberg Kommune for at have videregivet fortrolige oplysninger. 
 • 5. februar 2020: Andet og sidste retsmøde i sagen. Bitten Vivi Jensen dømmes skyldig i brud på tavshedspligten og idømmes 10 dagbøder på hver 500 kroner. Derudover skal hun betale sagens omkostninger.
 • April 2020: Bitten Vivi Jensen får besked om, at Københavns Kommune har meldt hende til politiet for chikane af sagsbehandlere. Politiet siger, at det drejer sig om 14 overtrædelser af straffelovens paragraf 121.