22 Jul 2018  

KBH: Ingen skyer af betydning, 21 °C

"Vores arbejde handler også om velfærd"

Kampagne fra HK'ere i Aarhus

"Vores arbejde handler også om velfærd"

85 procent af HK'erne i kommunerne har borgernære opgaver. Derfor irriterer det fællestillidsrepræsentanter fra Aarhus Kommune, at der er en udbredt opfattelse af, at man kan spare på administration.

Siden nytår har byrådspolitikerne i Aarhus Kommune fået udleveret foldere med fotos af HK-ansatte, der fortæller om deres arbejde.
FOTO: PN
1 af 1

I et forsøg på at påvirke budgetforhandlingerne i Aarhus og undgå nedskæringer på det administrative område har fire fællestillidsrepræsentanter fra HK gennemført en kampagne. På hvert byrådsmøde siden nytår har de uddelt en flyer med foto af en HK'er, der fortæller, hvad hun laver i kommunen.

Jeg bliver træt af at høre om varme og kolde hænder. Det bruges til at spille os ud imod hinanden. 
Helle Rix, fællestillidsrepræsentant, HK

Kampagnen har medført, at flere politikere har fået deres øjne op for de mange forskellige job, HK'erne i kommunen har. 

– Arbejde i administrationen er mange ting og handler ikke, som nogen tror, om at flytte en bunke papirer fra den ene ende af bordet til den anden. HK’erne har deres egne områder og selvstændige opgaver, og de er ikke som tidligere tilknyttet andre fag som et serviceorgan. I dag sørger alle kollegaer for, at borgerne får de velfærdsydelser, som kommunen skal levere, siger Helle Rix til Arbejderen.

Hun er socialformidler og fællestillidsrepræsentnat for cirka 800 HK-medlemmer, ansat i magistratsafdelingen Sociale forhold og Beskæftigelse i Aarhus Kommune.

Hinandens forudsætning

Helle Rix bryder sig ikke om at fremhæve et job på bekostning af et andet, og selvom det kan lyde som en floskel, er det hendes holdning, at "allesammen er hinandens forudsætning."

– Jeg bliver træt af at høre om varme og kolde hænder. Det bruges til at spille os ud imod hinanden. En SOSU'er kan jo ikke gå ud og gennemføre en ordentlig pleje, hvis der ikke er nogen, der bestiller bleer, og hvad de ellers har brug for i den sektor. Og derfor bliver jeg også irriteret, når andre faggrupper peger på, at man kan spare på administrationen, som om det ville være omkostningsfrit.

De fleste kan jo også godt se, at det er uholdbart at sætte en HK-jobkonsulent til at svinge en operationskniv. Det er "lige så skørt" som - uden sammenligning i øvrigt - at en læge skal bruge tid på opgaver ved en computer, som en lægesekretær er uddannet til at klare, mener Helle Rix. 

– Man sætter jo ikke mig til at operere. Det kunne være spændende at prøve, men jeg er ikke sikker på, at resultatet bliver så godt, siger Helle Rix.

Hun ville ønske, at folk betragtede det som ligeså åbenlyst spild, når læger, pædagoger og andre faguddannede bruger tid på kontorarbejde, fordi der er fyret HK-personale.

Øjenkontakt

Sådan forholder det sig imidlertid ikke, fastslår både hun og Hanne Vinther. Sidstnævnte er fællestillidsrerpæsentant for cirka 300 HK-kollegaer i magistraten for Kultur og Borgerservice også i Aarhus Kommune.

Begge kvinder er trætte af at høre på opfattelsen af, at bare man skærer ned på administrationen, så kan der blive nogle flere penge til velfærd i eksempelvis ældreplejen.

– Jeg tror desværre, det bliver foreslået på grund af manglende viden om, hvad vi egentlig laver, men vores arbejde handler også om velfærd, siger Hanne Vinther til Arbejderen.

En opgørelse fra HK Kommunal viser, at cirka 85 procent af de ansatte på det administrative område har kontakt med borgere. 

– HK'ere i kommunen udfører en mangfoldighed af opgaver. Vi hjælper borgerne med at søge om pas og kørekort. Vi sidder i udlånet på bibliotekerne, og skolesekretærer har daglig kontakt med forældre og elever, blot for at nævne nogle af dem. Alle steder er der øjenkontakt med borgerne, lyder det fra Hanne Vinther.

HK Danmark holder kongres den 23.-25. oktober. Arbejderen er med på kongressen. Følg med på Arbejderen.dk.

22. okt. 2017 - 08:56   22. okt. 2017 - 09:00

Velfærd

noc@arbejderen.dk
HK-stillinger i kommunerne

Der er store forskelle fra kommune til kommune i HK-beskæftigelsen og på forholdet mellem akademikerstillinger (AC-området) og HK-stillinger. På landsplan har væksten i akademikerstillinger i en længere årrække været markant kraftigere end væksten i HK-stillinger. 

Fra juni 2013 til juni 2017 viser tal fra Kommunernes og Regionernes Løndatakontorer, at der er sket en stigning på 630 HK-jobs (ordinære + seniorjobs) svarende til to procent. I samme periode har stigningen på AC’s område været på knap 3.200 jobs dvs. en stigning på over 19 procent.

I 58 kommuner har der været stigning i HK beskæftigelsen, mens HK-beskæftigelsen er faldet i 40 kommuner. Det er navnlig i kommunerne på Fyn, Midtjylland og Sønderjylland, hvor HK-beskæftigelsen er steget. 

Cirka 300 eller halvdelen af stigningen i HK-beskæftigelsen kan dog tilskrives, at flere er kommet i seniorjobs, hvorimod det kun drejer sig om et par stykker indenfor AC’s område. Det er imidlertid ikke muligt at opdele seniorjobbere separat på kommuneniveau, hvorfor de indgår sammen med ordinært ansatte i opgørelserne.

Kilde: HK Østjylland