25 Sep 2018  

KBH: Ingen skyer af betydning, 12 °C

Voldsramte kvinder mister psykologhjælp

Årsstatistik fra kvindekrisecentre

Voldsramte kvinder mister psykologhjælp

For første gang belyser årsstatistik fra kvindekrisecentrene de psykiske symptomer af den vold, kvinder er udsat for. Kvinderne har gavn af psykologhjælp, men snart er der ikke flere penge.

Modelfoto
FOTO: Niels Sigaard
1 af 1

I alt 42 procent af de kvinder, der søger tilflugt på de danske kvindekrisecentre, oplever voldsomme symptomer på Posttraumatisk Stresstilstand på grund af den vold, der er begået imod dem. Det viser Årsstatistikken om kvinder og børn på krisecenter 2016 fra Socialstyrelsen og Landsorganisationen af Kvindekrisecentre (LOKK).

Hvorfor skal kvinder, der er udsat for vold, selv betale for at bearbejde de traumer, de har fået?
Lene Johannesson, LOKK

Stresssymptomerne viser sig i form af konstant vagtsomhed, søvnproblemer, flashbacks og fysiske reaktioner som hjertebanken og vejrtrækningsbesvær, når de mindes volden.

– Resultaterne viser, at der er et tvingende behov for psykologhjælp til kvinder, der er udsat for vold, og vi anbefaler, at alle kvinder, der indskrives på de danske krisecentre tilbydes psykologhjælp med det samme, siger Lene Johannesson, formand for LOKK.

Slut med satspulje- og fondsmidler

Fra 2012 - 2016 sikrede satspuljemidler tilbud om gratis psykologsamtaler, men finansieringen stoppede, selvom ordningen var en succes. Siden har kvinderne fået tilbud om begrænset psykologhjælp via midler fra en privat fond. 

Også de midler løber snart ud i modsætning til behovet for hjælp, understreger LOKK.

– Kvinden skal selv betale for at bearbejde de traumer, hun har fået efter at have været udsat for vold. Voldsudøveren derimod bliver tilbudt gratispsykologisk behandling, som han kan tage imod, hvis han ønsker det. Ligeledes tilbydes børnene gratis behandling, siger Lene Johannesson.

Hun forstår ikke, hvorfor der skal gøres forskel, og hvorfor kvinder, der er udsat for vold, selv skal betale.

– Det skal vi have lavet om på, siger Lene Johannesson, der anbefaler, at staten overvejer, på hvilken måde psykologhjælp til kvinderne igen kan sikres.

25. dec. 2017 - 09:42   25. dec. 2017 - 09:50

Vold mod kvinder

noc@arbejderen.dk
Vold mod kvinder

Hvert år udsættes 33.000 kvinder for partnervold

Cirka 2.000 kvinder kommer hvert år på krisecenter

37 procent af børnene på krisecentrene har været udsat for fysisk vold

55 procent af de kvinder, som kommer på krisecenter har været udsat for vold i mere end tre år

Kilde: LOKK