18 Sep 2020  

KBH: Ingen skyer af betydning, 10 °C

Vil sikre respekt for mennesker med handicap

Portræt af ny formand

Vil sikre respekt for mennesker med handicap

Thorkild Olesen er ny formand for Danske Handicaporganisationer og parat til at stå i spidsen i kampen mod den skæve samfundsudvikling, hvor pligter tæller mere end rettigheder.

FOTO: Andrea Sigaard
1 af 1

Arbejderen har fået en ny blogger. Det er Thorkild Olesen, den nye formand for Danske Handicaporganisationer. 

Han overtog formandsposten for godt en måned siden efter Stig Langvad, der er startet i et job hos Realdania og samtidig har sagt farvel til Arbejderens debatpanel, hvor han har været med i knap to år

Vi har et rigt samfund med masser af muligheder for at inkludere mennesker med handicap.
Thorkild Olesen

Thorkild Olesen bliver formand for Danske Handicaporganisationer i en situation, hvor der er meget at slås for, når man vil sikre rettighederne for mennesker med handicap.

- Det giver store udfordringer, når samfundet udvikler sig skævt, som vi ser lige nu, siger Thorkild Olesen. Han peger på, at pligterne for udsatte mennesker i dag fylder langt mere end rettighederne.

- Vi oplever det i kontanthjælpssystemet, for mennesker på sygedagpenge eller arbejdsløshedsdagpenge. Pisken svinges og så går man ud fra, at folk selv hopper ud af systemet og over i beskæftigelse, men sådan hænger det jo ikke sammen, konstaterer Thorkild Olesen. 

Konstante nedskæringer

Han understreger, at udviklingen er sket både under den nuværende og den tidligere regering. Og at det rammer alle, der står udenfor arbejdsmarkedet. Men mennesker med handicap er overrepræsenteret i den gruppe og har svært ved at komme i arbejde, fordi arbejdsmarkedet kun i lille udstrækning står til rådighed for dem.

- Undersøgelser viser, at fra 1962 og frem til i dag er der ikke kommet en større andel af mennesker med handicap i arbejde, selvom der bliver talt meget om det, oplyser Thorkild Olesen. 

Han ser det også som en vigtig opgave at tage kampen op mod kommunernes konstante nedskæringer på hjælpen til mennesker med handicap. Det bliver stadig sværere at få betalt hjælpemidler eller at få bevilget ledsager til at kunne komme udenfor hjemmet.

FN's handicapkomité har for nylig rejst en kritik af Danmark for ikke at have et generelt forbud mod diskrimination af handicappede i lovgivningen. Komiteén peger også på 72 konkrete områder, hvor Danmark ikke sikrer lige rettigheder.

- Det er vigtigt, at vi får sikret et generelt forbud mod diskrimination af mennesker med handicap på alle områder, i dag er der kun et forbud i forhold til arbejdsmarkedet. Vi er den eneste gruppe, man må diskriminere. Det er forbud mod at diskriminere i forhold til køn, race og så videre, siger Thorkild Olesen, som nøje vil følge regeringens handling i kølvandet på kritikken fra FN. 

I forhold til de konkrete kritikker peger FN blandt andet på, at Danmark med etablering af stadig flere store botilbud for handicappede er ved at gennemføre en reinstitualisering, hvor man bevæger sig hen mod de store, isolerede institutioner, der var i gamle dage. Kommunerne vælger den løsning, fordi stordrift er billigere.

- Den udvikling går stik imod, at vi nu i mere end 15 år har arbejdet på at få integreret mennesker med handicap i lokalsamfundet, understreger Thorkild Olesen. 

Fordel at have handicap

Han har selv et handicap, har været totalt blind, siden han var 21 år. 

- Det er en fordel, når man arbejder med handicappolitik, at man på egen krop kender de begrænsninger og udfordringer, det giver, siger handicapformanden.

- Men det er da en ulempe, når man deltager på møder og konferencer, at man ikke kan se, hvordan folk reagerer, på det man siger. Og det kan være et problem, at finde de folk, man skal møde. 

Thorkild Olesen fortsætter i sit hidtige job som formand for Dansk Blindesamfund, så der er nok at lave med at passe de to formandsposter.

- Heldigvis har jeg en forstående familie, ellers kunne det ikke gå, erkender han.

Den nye formand tager hver dag turen fra Odense, hvor han bor med sin kæreste og deres to børn, til Taastrup, hvor Danske Handicaporganisationer har domicil. 

Thorkild Olesen har en klar ide om, hvad han vil bruge sin faste kommentar i Arbejderen til.

- Jeg vil highlighte nogle af de problemer og udfordringer, der er for os med handicap, og komme med ideer til løsninger. Vi har et rigt samfund med masser af muligheder for at inkludere mennesker med handicap.

Kan du lide, hvad du læser?

Hjælp Arbejderen med fortsat at levere gedigen
rød journalistik:

Abonnér

eller giv et bidrag via


87278


19. okt. 2014 - 07:10   20. okt. 2014 - 07:14

Socialpolitik

ur@arbejderen.dk
Rød bog: Thorkild Olesen
  • 44 år gammel.
  • Formand for Danske Handicaporganisationer siden 1. september. Formand for Dansk Blindesamfund siden 2009. 
  • Har derudover en række tillidsposter. Er blandt andet udpeget af socialministeren som medlem af Det Centrale Handicapudvalg og sidder i Beskæftigelsesrådet under Beskæftigelsesministeriet.
  • Cand. mag. i historie og religionsvidenskab fra Aarhus Universitet.
  • Født med grøn stær, blev helt blind som 21-årig. 
  • Bor sammen med kæreste og to børn i Odense.