22 Oct 2018  

KBH: Let skyet, 11 °C

Vil give Løkke modstand

Folkelig bevægelse for velfærd:

Vil give Løkke modstand

Med tirsdagens alternative kommunale topmøde blev der taget yderligere skridt til at skabe en egentlig folkebevægelse mod regeringens omprioriteringsbidrag.

Et udsnit af deltagerne på det alternative kommunale topmøde.
FOTO: Aage Christensen
1 af 1

Velfærdsalliance-DK er godt på vej til at udvikle sig til en egentlig folkelig velfærdsbevægelse. Det enkle krav er, at regeringens omprioriteringsbidrag skal skrottes.

Der er et megastort behov for at sige stop nu.
Michael Egelund, BUPL Storkøbenhavn

Omprioriteringsbidraget betyder, at kommunerne til og med 2019 hvert år skal spare en procent på deres budgetter. Det svarer samlet set til over syv milliarder kroner.

Tirsdag holdt Velfærdsalliancen alternativt kommunalt topmøde i Odense. Mødet samlede omkring 90 repræsentanter fra fagforeninger, arbejdspladser og folkelige bevægelser. 

Koordinering på landsplan

Der blev nedsat en gruppe på 25 personer, der fremover skal koordinere arbejdet på landsplan. Derudover var der fokus på planlægningen af en fælles aktionsdag den 12. maj. Her er målet, at der bliver demonstrationer eller andre markeringer i alle landets 98 kommuner.

Inden mødet var det planlagt demonstrationer i 11 kommuner. I løbet af mødet kom der yderligere tilsagn om aktiviteter den 12. maj i blandt andet Odense, Billund og Næstved Kommuner.

På Sydfyn og i andre områder er der gang i diskussionerne om, hvad man kan gøre den 12. maj. Og efter mødet kom der melding om, at der også bliver demonstration i Rønne.

– Det kommer til at kræve et stort benarbejde den næste måneds tid. Men jeg tror, der kommer til at ske noget i stort set alle 98 kommuner den 12. maj. Det vil blive en dag, der bliver bemærket, siger Irene Holmstrøm, fællestillidsrepræsentant for de 1200 ansatte indenfor køkken og rengøring på børne- og ungdomsområdet i Københavns Kommune.

Hun var med på det alternative kommunale topmøde og kunne i lighed med mange af de andre deltagere fra alle egne af landet fortælle om medlemmer, der er presset til bristepunktet. Omprioriteringsbidraget er dråben, der har fået bægeret til at flyde over efter årevis med nedskæringer rundt omkring i kommunerne.

– Medlemmer er hårdt pressede, de kan ikke klare mere. Der er et megastort behov for at sige stop nu, sagde Michael Egelund, formand for BUPL Storkøbenhavn.

– Det her er vores bedste mulighed i lang tid for at handle i fællesskab, erklærede Jan Hoby, der er talsmand for Velfærdsalliancen.

Vokser konstant

At mange mener det samme, viser den konstant voksende tilslutning til Velfærdsalliancen. Hver dag kommer der nye organisationer til. På mødet meddelte den landsdækkende forældreorganisation FOLA, at de nu også er med. Og under mødet kom der en tilmelding fra HK Østjylland.

I alt 70 faglige organisationer og folkelige bevægelser er nu med i Velfærdsalliancen.

Der er en voksende erkendelse af, at det er nødvendigt at kæmpe aktivt og i fællesskab mod regeringens nedskæringspolitik. Og at det nytter noget at kæmpe.

– Vi ved at at fællesskab og fælles fokus kan sætte en dagsorden, man ikke kan komme uden om, sagde Poul Erik Pedersen, faglig sekretær for Socialpædagogerne Lillebælt, på mødet i Odense.

Han henviste til, hvordan det gennem faglige protester er lykkedes at få en skattestigning i Odense i stedet for yderligere nedskæringer.

På mødet blev der efterlyst opbakning fra flere fagforeninger fra det private område.

– Det her er ikke kun de offentligt ansattes kamp. Vi skal få de privatansatte til at se, at det er en kamp for den fælles velfærd, som også er nødvendig for dem, sagde Ulla Gram, formand for FOA Silkeborg Skanderborg.

Det blev understreget, at Velfærdsalliancen er åben for alle, der vil kæmpe imod omprioriteringsbidraget, også borgmestre og kommunalpolitiskere uanset politisk observans.

Men kravet står fast, omprioriteringsbidraget skal helt væk. Det er ikke nok med løfter fra Venstre om, at pengene vil blive ført tilbage til velfærd på en eller anden måde, som regeringen bestemmer.

06. apr. 2016 - 10:09   06. apr. 2016 - 13:13

Budget 2017

ur@arbejderen.dk
Velfærdsalliance
  • Velfærdsalliancen blev stiftet af 14 københavnske fagforeninger den 29. januar 2016. Målet var at skabe en landsdækkende bevægelse imod regeringens omprioriteringsbidrag.
  • Mere end 150 fagforeninger, organisationer og bevægelser er nu tilsluttet Velfærdsalliancen. 
  • Den 12. maj 2016 arrangerede bevægelsen demonstrationer i 74 af landets 98 kommuner. 
  • Efterfølgende lavede regeringen og Kommunernes Landsforening en stram økonomiaftale. Omprioriteringsbidraget er fra 2018 erstattet af et moderniserings- og effektiviseringsprogram.
  • I år afholdt alliancen en ny landsdækkende aktionsdag mod nedskæringer den 10. maj.