17 Jun 2019  

KBH: Ingen skyer af betydning, 17 °C

Vidneafhøringer i Irak-fangesagen er startet

Torturofre i Danmark

Vidneafhøringer i Irak-fangesagen er startet

Fire irakere er lige nu i Danmark for at vidne i sagen om dansk medansvar for tortur under Irak-krigen. Vidneafhøringen er startet i denne uge i Østre Landsret.

Danske soldater filmede Operation Green Desert. Først benægtede militæret, at der var blevet filmet. Det viste sig at være løgn. Nu indgår filmen som bevismateriale i sagen.
1 af 1

I denne uge er fire irakere ankommet til Danmark. De skal vidne i Danmarks første – og måske eneste – sag om dansk medansvar for tortur under Irakkrigen.  

En så alvorlig anklage om tortur må og skal Danmark som retsstat ikke sidde overhørig.
Karin Verland, Dansk Institut Mod Tortur (Dignity)

Sagen startede op i Østre Landsret i sidste måned. Indtil nu har irakernes advokat og kammeradvokaten, der repræsenterer Forsvarsministeriet, fremlagt sagen.

Men nu er afhøring af vidnerne begyndt. De fire irakere er blandt de i alt 23 civile irakere, som har anlagt sag mod den danske stat. 

>>LÆS OGSÅ: – Jeg fik elektriske stød og blev slået

Irakerne kræver en symbolsk erstatning for den tortur, som irakiske sikkerhedsstyrker udsatte dem for, efter at de var blevet tilbageholdt under den danskledede operation Green Desert i Irak i november 2004. De danske soldater udleverede fangerne til den berygtede al-Jamiat politistation, hvor de blev holdt indespærret og tortureret i op til 70 dage.

Har været undervejs i flere år

De første erstatningssager blev rejst i 2011, og sidenhen er flere og flere sager kommet til.

Irakerne har altså i årevis forsøgt at få deres erstatningssag prøvet ved en dansk domstol, men er systematisk blevet mødt med juridiske forhindringer fra regeringens og dansk militærs side. FN's Torturkonventions artikel 14 slår ellers fast, at torturofre skal sikres adgang til erstatning og oprejsning.

Siden de første sager blev rejst, har Forsvarsministeriets og dets forsvarer kammeradvokaten forsøgt at forhindre, at sagen overhovedet kom for en dansk domstol.

Først hævdede Forsvarsministeriet, at sagen var forældet. Så krævede ministeriet, at irakerne skulle stille med en garanti på 40.000 kroner hver for overhovedet at få lov til at føre sagen. Dette krav blev underkendt i Højesteret. I september 2015 tildelte Procesbevillingsnævnet irakerne fri proces til at føre sagen, fordi den er principiel.

>>LÆS OGSÅ: Fri proces til irakiske torturofre

Og i august sidste år afgjorde Østre Landsret, at sagen ikke er forældet.

Flere benspænd

Men det er ikke de eneste forhindringer, Forsvarsministeriet forsøger at lægge i vejen for at de irakiske torturofre kan opnå oprejsning og erstatning.

Irakernes advokat kan blandt andet ikke få lov at læse et vigtigt dokument i sagen. Dokumentet er en militærrapport om operation Green Desert. Dokumentet er ganske vist blevet udleveret til Christian Harlang, men 95 procent af det 23 sider lange dokument, som Forsvarsministeriet har udleveret, er streget over med sort tusch.

>>LÆS OGSÅ: Forsvaret mørklægger rapport om civile ofre i Irak

Der er afsat 54 retsdage til at behandle sagen i landsretten.

Blandt de kommende vidner er den daværende chef for de danske styrker i Irak, oberst John Dalby og Anders Kærgaard, der afslørede, at dansk militær filmede under opration Green Desert. Irakernes advokater vil forsøge at få flere irakere til Danmark for at vidne og overvære deres sag.

Der skal placeres et ansvar

Dansk Institut Mod Tortur (Dignity) følger sagen nøje.

– Her har vi at gøre med muligt dansk medansvar i en sag om grov tortur, hvor meget tyder på, at ofrene er blevet slået, ophængt i arme og ben, udsat for elektriske stød af irakisk politi. En så alvorlig anklage om tortur må og skal Danmark som retsstat ikke sidde overhørig, siger direktør i Dignity, Karin Verland.

Hun uddyber:

– Det er vigtigt, at der bliver ryddet op i sagen og placeret et ansvar. Det er vigtigt, at der bliver lyttet til ofrene og de bliver taget alvorligt.

Retssagen ventes at vare til og med april 2018. Men sagen ventes at tage endnu længere tid, for uanset hvem der vinder eller taber i landsretten, ventes sagen at blive taget videre til Højesteret.

Kan du lide, hvad du læser?

Hjælp Arbejderen med fortsat at levere gedigen
rød journalistik:

Abonnér

eller giv et bidrag via


87278


12. dec. 2017 - 15:59   13. dec. 2017 - 16:21

Irak-krig

ml@arbejderen.dk
operation Green Desert

Arbejderen har i en række artikler afdækket forløbet omkring Operation Green Desert i Irak i november 2004.

Vi har blandt andet beskrevet, hvordan efterretningsofficer Anders Kærgaard allerede inden operationen advarede den danske bataljonschef John Dalby om, at operationen byggede på upålidelige efterretninger, og at der var stor risiko for, at civile irakere ville blive ramt.

Den danskledede operation endte med, at 36 civile irakere blev taget til fange og udleveret til månedlang tortur hos det irakiske militærpoliti. 23 af irakerne har siden anlagt sag mod den danske stat for medansvar for torturen, men de har endnu ikke fået lov at få deres sag for. Den eneste, der i dag er dømt i sagen, er Anders Kærgaard, som stod frem med centrale oplysninger om det danske militærs medvirken.

>> Se alle artikler i sagen her

>> Se dokumentationen bag artiklerne her