26 Sep 2018  

KBH: Spredte skyer, 13 °C

"Vi kæmper for velfærd"

Kandidater til regionsvalget

"Vi kæmper for velfærd"

De to silkeborgensere, Inge Høgh og Nils Eigil Christensen, synes det er vigtigt, at kommunisterne er på banen ved regionsvalget. De vil gerne snakke om EU's indflydelse på vores velfærd.

Nils Eigil Christensen og Inge Høgh bor begge i Silkeborg og er opstillet til regionsvalget i Midtjylland for Kommunisterne på Liste R.
FOTO: PN
1 af 1

Inge Høgh og Nils Eigil Christensen bor begge i Silkeborg og er opstillet til regionsvalget i Midtjylland for Kommunisterne på Liste R.

De synes begge, at det er vigtigt, at Kommunisterne er på banen ved regionsvalget, fordi det giver mulighed for både at snakke om EU og socialisme samt selvfølgelig også, hvad der sker med vores velfærd.

Det er vigtigt at kæmpe for at bevare en ordentlig offentlig sektor, men også at pege på, hvordan EU har været med til underminere velfærden på talrige måder.
Inge Høgh, Liste R

– Jeg brænder for, at børn i en tidlig alder lærer at spise sundt og ernæringsmæssigt rigtigt. Det vil gavne samfundet i det lange løb, siger 61-årige Inge Høgh, som – efter mange år som laborant – nu er blevet uddannet som ernæringsassistent.

– Jeg laver mad i en daginstitution og har oplevet mange nedskæringer i hele den offentlige sektor, både i regioner og kommuner.

– Det er vigtigt at kæmpe for at bevare en ordentlig offentlig sektor, men også at pege på, hvordan EU har været med til underminere velfærden på talrige måder. Både gennem privatisering og udlicitering, men også ved at have lagt et loft over den offentlige økonomi, påpeger hun.

Derfor er Inge Høgh også aktiv i Folkebevægelsen mod EU, men har også gang i meget andet.

– Mit hjerte banker i høj grad for den internationale solidaritet – ikke mindst med Cuba, siger hun og tilføjer, at det også er vigtigt at have et socialistisk perspektiv i valgkampen.

Det sidste er Niels enig i. Dagen efter skulle han i gang med at pakke kufferten for netop at rejse til Cuba.

Brugerinddragelse i psykiatrien

Niels Christensen er i dag førtidspensionist, men har tidligere været arbejdsmand i mange år. Han er blandt meget andet aktiv i Landsforeningen af Psykiatribrugere, LAP, og påpeger, at selv om Silkeborg heldigvis stadig har eget hospital, så mangler byen et psykiatrisk krisecenter.

– Det er et krav, vi også kæmper for i LAP. Vi har i Silkeborg en netværksgruppe, hvor vi tager hånd om hinanden samtidig med, at vi også diskuterer psykiatripolitik. Brugerinddragelse i psykiatrien er vigtigt, og det vil jeg også gerne kæmpe for. I LAP har vi et slogan: "Intet om os uden os", fortæller Niels Christensen.

– I regionerne er sundhedsvæsenet enormt vigtigt. At vi i dag har en ret til at blive hjulpet, hvis vi bliver syge, det er ikke en selvfølge. Det skal vi passe på, men i de her år bliver området udsultet. Og så har vi også en situation, hvor der både er en første og en anden klasse. Den udvikling skal vi gå imod.

– Det er helt grotesk, at man i et så rigt samfund som Danmark tillader sig at have et fattigdomsproblem. Og at man tillader sig at have et sundhedsproblem, siger Niels Christensen.

Når han skal pege på, hvem synderen er, peger han på EU, som holder både kommuner og regioner i stramme tøjler.

Mod social dumping

Niels Christensen er 60 år, og har boet i Silkeborg i 35 år. Han har to børn, og da han stadig var på arbejdsmarkedet, var han blandt andet postarbejder. Og hans hjerte banker stadig varmt for fagbevægelsen.

– Sagt med en lidt gammel talemåde, så skal vi kæmpe for de frihedslyse skanser som fagbevægelsen og velfærdssamfundet, siger han og glæder sig over, at fagbevægelsen nu er kommet på banen med Danmark for Velfærd.

– Vi har brug for en aktiv fagbevægelse, også i forhold til at rejse kampen mod social dumping. Vi har set en lang række skandaler ved offentligt byggeri, som vi skal have sat en stopper for.

Det sidste er Inge Høgh helt enig i. Og så skal regionen forpligtes til at ansætte flere lærlinge.

– De unge mennesker skal have en chance, og der er brug for dem, siger hun og tilføjer, at det også er vigtigt at slå på, at der er penge nok, hvis politikerne vil prioritere anderledes. 

– Danmark kan jo stoppe den vanvittige oprustning og i stedet bruge pengene på velfærd, understreger Inge Høgh.

03. nov. 2017 - 11:27   03. nov. 2017 - 12:55

Portræt

bi@arbejderen.dk
Liste R Kommunisterne
  • Kommunistisk Parti i Danmark, KPiD, og Kommunistisk Parti, KP, opstiller sammen til regionsvalget 2017 i fire regioner  på en fælles liste.

  • De to partier opstiller som selvstændige og ligeberettigede partier på Liste R Kommunisterne.

  • Valgprogrammet er udarbejdet af begge partiers landsledelser som et fælles afsæt – ikke bare for valgkampen men for partiernes indsats for at stoppe nedskæringerne og sikre den kollektive velfærd – både før og efter valgdagen. 

  • Læs mere om KPiD her: www.kommunisterne.dk

  • Læs mere om KP her: www.kommunister.dk