24 Feb 2020  

KBH: Spredte skyer, 5 °C

Venstre-ordfører ønsker mere tilsyn med PET

Kontroludvalg er uden kontrol

Venstre-ordfører ønsker mere tilsyn med PET

I Danmark har vi ikke, som i andre lande, kontrol med efterretningstjenesten, påpeger Karsten Lauritzen, formand for Folketingets Retsudvalg, som netop har deltaget i en høring i EU.

Folketingets Kontroludvalg bør omdøbes til et Indsigtsudvalg. Der foregår nemlig ikke nogen reel kontrol med PET, mener Venstres retsordfører Karsten Lauritzen.
FOTO: karsten@stemlauritzen.dk
1 af 1

Tilsynet med Politiets Efterretningstjeneste (PET) bør udvides.

Det mener Venstres retsordfører Karsten Lauritzen. Han er netop vendt hjem fra en høring i EU-parlamentet, hvor han rettede en skarp kritik mod den manglende danske kontrol med efterretningstjenesterne.

Vi politikere skal være ærlige om kontrollen med PET. Der er reelt ikke kontrol med PET. 
Karsten Lauritzen

EU er igang med en møderække, som skal kortlægge de enkelte medlemslandes kontrol med efterretningstjenesterne, og hvordan EU's institutioner kan sikres mod indbyrdes og amerikansk spionage.

Karsten Lauritzen var udsendt af Folketingets Retsudvalg for at give sin personlige holdning til situationen i Danmark, og hvad man gør for at kontrollere overvågningen af borgerne.

Han mener, at både Folketingets Kontroludvalg med PET og det nye PET-tilsyn, som fra 1. januar skal kontrollere behandling af personoplysninger, slet ikke er tilstrækkeligt.

- De nuværende tilsyn ser kun på en meget lille del af PET's virksomhed. Der er eksempelvis ingen kontrol med, om PET overholder betingelserne i de dommerkendelser, som PET får, når de skal overvåge eller aflytte en borger. Det vil sige, at vi ikke aner, om der er proportionalitet i PET's tvangsindgreb overfor borgerne, siger Karsten Lauritzen til Arbejderen.

Den manglende kontrol med PET er blevet aktualiseret, efter at det i sidste uge kom frem, at PET har kigget i Pia Kjærsgaards kalender.

- Det tyder på, at nogen hos PET fuldstændig har misforstået PET's rolle i samfundet. PET's rolle er at beskytte politikerne, ikke at lægge dem hindringer i vejen.

PET bestemmer

Venstres retsordfører mener, at det nuværende kontroludvalg i Folketinget reelt ikke kontrollerer PET:

- Vi politikere skal være ærlige om kontrollen med PET. Der er ikke tale om et kontroludvalg, men et indsigtsudvalg. Udvalget består af en håndfuld politikere, som har mulighed for at have en dialog med efterretningstjenesten. Udvalget kan kun få indsigt i det, som regeringen, det vil sige forsvarsministeren og justitsministeren, vurderer skal fremlægges for udvalget. De har ikke mulighed for at tage sager op af egen drift, fortæller Karsten Lauritzen.

Det betyder, at hvis PET har hjulpet NSA med at indhente store datamængder, kan Folketingets Kontroludvalg ikke gøre noget ved det, advarer Venstre-ordføreren.

- De ting, der er kommet frem efter Snowden, fører kontroludvalget ikke tilsyn med. Og hvis de gør, kan man ikke reelt agere, hvis man bliver opmærksom på, at noget er problematisk eller ulovligt, fordi man er underlagt fuldstændig tavshedspligt. Man ville ikke kunne gøre noget ved det, fordi det ligger implicit i kontroludvalget. Det er derfor, det ville være bedre at kalde det et indsigtsudvalg. For hvis man bliver opmærksom på noget, der ikke er i orden, er de eneste, man kan fortælle det til, justitsministeren og statsministeren, og det er jo dem, der er ansvarlige i forvejen. Så det er indsigt, ikke kontrol, som det er i en række andre lande. Det skal vi erkende.

Brug for mere kontrol

Hvis det står til Venstre, skal tilsynet med PET kunne kontrollere efterretningstjenesternes brug af såkaldte tvangsindgreb som aflytning og overvågning.

Men det ønske blev ifølge retsordføreren afvist af regeringen, da der tidligere på året blev forhandlet en politisk aftale om det nye tilsyn, som skal træde i kraft 1. januar, siger Venstres retsordfører, Karsten Lauritzen.

- Da vi diskuterede et nyt lovgrundlag for PET, argumenterede vi for at udvide tilsynet. Det ønskede justitsministeren ikke, og det var der ingen af regeringspartierne, der ønskede, og derfor blev det ikke til noget. Vi havde et specifikt ønske om, at det nye tilsyn også kunne se på indgreb efter retsplejelovens bestemmelser, men det var der ikke politisk opbakning til fra nogen af regeringspartierne. Nu er mulighederne for forhandling udtømt, og vi vil ikke fremsætte nye forslag, siger Karsten Lauritzen.

Han kritiserer regeringen for ikke at have undersøgt sagen om den amerikanske efterretningstjenestes NSA's overvågning i Danmark.

- Regeringen i Danmark har ikke foretaget sig noget nævneværdigt. Der er ikke iværksat undersøgelser eller tilsvarende. Det er et åbent spørgsmål, om der er sat en undersøgelse i gang i Folketingets kontroludvalg om NSA's overvågning i Danmark, for alt hvad der foregår i udvalget er fortroligt, og medlemmerne må ikke dele nogen oplysninger med andre medlemmer af Folketinget, fortæller Karsten Lauritzen.

Enhedslisten vil gerne have en undersøgelseskommission, som skal kaste lys over omfanget af amerikanske aflytningsaktiviteter i Danmark og mulig deltagelse fra danske efterretningstjenester. Men så langt ønsker Venstre dog ikke at gå:

- Vi har ingen mistillid til vores amerikanske samarbejdspartnere. Vi har ikke noget at udsætte på dem. Vi ønsker bare, at regeringen ikke bilder befolkningen noget ind, som er ukorrekt, usandt og uærligt, men foreholder dem realiteterne, lyder det fra Karsten Lauritzen.

Kan du lide, hvad du læser?

Hjælp Arbejderen med fortsat at levere gedigen
rød journalistik:

Abonnér

eller giv et bidrag via


87278


27. nov. 2013 - 10:30   27. nov. 2013 - 10:45

PET

ml@arbejderen.dk
Kontrol med PET
  • Folketinget har et Kontroludvalg, som består af repræsentanter fra de fem største partier. Udvalgets medlemmer har tavshedspligt.

  • Derudover oprettes fra 1. januar "Tilsynet med Efterretningsjenesterne", som består af fem medlemmer, udpeget af Justitsministeren. Tilsynet skal alene føre kontrol med PET's behandling af personoplysninger. Udvalgets medlemmer har tavshedspligt.