21 Feb 2019  

KBH: Spredte skyer, regn, dis, 7 °C

Vandværker vinder skattesag

Milliardregning for liberalisering afværget

Vandværker vinder skattesag

Omdannelse af vandselskaber til aktieselskaber kunne have kostet forbrugerne milliarder. Men nu har Danske vandværker vundet en principiel sag over Skatteministeriet i Højesteret.

DANVA's direktør Carl-Emil Larsen glæder sig over afgørelsen i Højesteret. Hvis afgørelse var gået vandsektoren imod, ville konsekvensen have været betydelige stigninger på vand- og spildevandsregningen både hos familier og virksomheder.
FOTO: Danva
1 af 1

En lurende milliardregning på danske familiers vand- og spildevandsregninger er blevet afværget.

Vandselskaber er hvile-i–sig-selv selskaber og genererer derfor ikke økonomiske driftsoverskud.
Carl-Emil Larsen, DANVA's direktør 

Danske vandværker har vundet en principiel sag over Skatteministeriet i Højesteret. Sagen handler om Skats ret til værdiansætte de danske vandværker og kunne have betydet dyrere vandregninger til forbrugere over hele landet på i alt 36 milliarder kroner.

Sagen går tilbage til 2009, hvor Folketinget besluttede, at kommunernes vandselskaber skulle ændres til aktieselskaber. Som en konsekvens af dette skulle der sættes en værdi på vandværkerne. Ifølge vandværkerne har Skat sat prisen på bygninger og anlæg for lavt, og dermed har vandværkerne fået lavere fradrag end ellers.

Hvile i sig selv

Sagen har været ført af de to organisationer Dansk Vand- og Spildevandsforening, DANVA, og Danske Vandværker mod Skatteministeriet. Og afgørelsen vækker glæde hos DANVA:

– Vandselskaber er hvile-i–sig-selv selskaber og genererer derfor ikke økonomiske driftsoverskud. Skatteansættelse bestemmes ud fra markedsværdien, men da vandselskaber ikke må optjene et overskud, er der reelt ikke et marked. Der har derfor ikke været handlet vandselskaber, hvorfor markedsværdien er ukendt. Det er uenigheden om måden at værdiansætte vandselskaberne på, som domstolene har taget stilling til, forklarer DANVA's direktør Carl-Emil Larsen.

Danmarks største skattesag

Sagen er blevet kaldt Danmarks største skattesag, fordi den samlede regning, ifølge en redegørelse fra Skatteministeriet, kunne løbe op i 36 milliarder kroner, som forbrugerne skulle betale.

Hvis Højesterets afgørelse var gået vandsektoren imod, ville konsekvensen have været betydelige stigninger på vand- og spildevandsregningen både hos familier og virksomheder.

Eksempelvis krævede SKAT, at Hjørring Vandselskab A/S skulle betale en skatteregning på 620 millioner kroner. En ekstraregning, der skulle have været betalt af borgere og virksomheder over vandregningen de næste 90 år.

Kan du lide, hvad du læser?

Hjælp Arbejderen med fortsat at levere gedigen
rød journalistik:

Abonnér

eller giv et bidrag via


87278


13. nov. 2018 - 09:28   13. nov. 2018 - 09:50

Vandsektor

ml@arbejderen.dk