14 Nov 2018  

KBH: Spredte skyer, 9 °C

Våbenfirmaer jubler over forsvarsforligets muligheder

Oprustning for milliarder

Våbenfirmaer jubler over forsvarsforligets muligheder

Den danske våbenlobby glæder sig over oprustning for milliarder i nyt forsvarsforlig. De danske våbenfirmaer ser frem til at blive underleverandører til især NATO's missilskjold, kampfly og kampvogne.

Direktør i dansk våbenindustris lobbyorganisation, Frank Bill, er sikker på at det nye forsvarsforlig vil sikre nye ordrer, når der skal produceres radarer til NATO's missilforsvar, tanks og kampfly.
FOTO: Aage Christensen
1 af 1

Frank Bill, direktør i de danske våbenfirmaers lobbyorganisation, Forsvars- & Aerospaceindustrien i Danmark (FAD), har svært ved at få armene ned, efter at det nye forsvarsforlig blev offentliggjort i søndags.

Forliget åbner en dør for os. En dansk radar er et vigtigt signal at sende til NATO og USA med et enormt potentiale.
Peder R. Pedersen, Weibel 

– Det er glædeligt, at der ikke har været de store politiske diskussioner, om nødvendigheden af at opprioritere Forsvaret. Det er et sundhedstegn. Der er stor politiske enighed om, at vi står overfor et øget trusselsbillede, og derfor skal styrke NATO's muligheder for at agere. Danmark bakker op med en brigade, kampfly, missiler på de danske fregatter og ved at øge bidraget til de internationale operationer, siger Frank Bill til Arbejderen.

– En stor del af aftalen handler om nyt indkøb af materiel. Det er interessant set fra industriens synsvinkel. Det betyder jo muligheder for, at danske virksomheder kan byde ind som underleverandører til eksempelvis kampvogne, kampfly og missilforsvar.

Årsmøde i våbenindustrien

Den 7. og 8. febuar afholder våbenindustrien årsmøde i København. Årsmødet, som åbnes med en tale af Forsvarsudvalgets formand, Rasmus Jarlov, er en unik mulighed for industrien for at netværke og møde beslutningstagere på højt niveau fra både Forsvarsministeriet og Forsvaret, skriver FAD blandt andet på sin hjemmeside. 

På årsmødet skal industrien blandt andet debattere de muligheder, som forsvarsforliget giver danske firmaer. 

Og mulighederne er mange. Forliget slår fast, at det er ambitionen at leve op til NATO's krav om, at 20 procent af militærbudgettet skal bruges på at indkøbe nyt materiel.

Forsvarsforliget øger også den direkte støtte til, at industrien kan udvikle ny militær teknologi. På militærbudgettet er der oprettet en pulje, som giver støtte til, at danske våbenfirmaer kan samarbejde med militæret om udviklingsprojekter. 

Herudover vil militæret støtte den danske droneindustri ved at være en fast del af det nyoprettede drone-testcenter i H.C. Andersen Airport i Beldringe ved Odense.

Men militærets samarbejde med industrien stopper ikke her. Det nye forsvarsforlig åbner også op for, at militæret og våbenindustrien ansætter fælles lærlinge. 

>> LÆS OGSÅ: Oprustning betyder krig

Klar til droner og NATO's missilskjold

Et af de firmaer, der ser store muligheder i det nye forsvarsforlig, er den danske radarproducent Weibel.

– Jeg er meget glad for, at regeringen holder sit løfte over for NATO, og at Danmark skal levere en radar til missilforsvaret. Vores forpligtelser over for NATO er en af de vigtigste grundsten i dansk sikkerhedspolitik, siger Weibels administrerende direktør, Peder R. Pedersen, til Arbejderen.

– Forliget åbner en dør for os, og så er det op til os at bevise, at dansk radarteknologi er det bedste valg for Danmark og NATO. En dansk radar er et vigtigt signal at sende til NATO og USA med et enormt potentiale. Det skaber nye muligheder for eksport og arbejdspladser. Weibels teknologi er færdigudviklet og har været anvendt af USA's flåde siden 1998. Derfor er vi i stand til at levere de radarer, NATO efterspørger til missilforsvaret.

Også Terma, der allerede i dag producerer blandt andet kulfiberdele til Danmarks nye Joint Strike Fighter kampfly, er "overordentligt positiv" over for forsvarsforliget.

– Aftalen bringer Danmark tættere på NATO's målsætninger om, hvor meget der skal investeres i Forsvaret og bruges på indkøb af nyt materiel. Danmark fortsætter sin vej mod NATO's missilforsvar og den danske hær vil blive betydeligt forstærket, lyder det fra Termas direktør Jens Maaløe.

Søren Petersen, vice president og ansvarlig for militært salg i dronefirmaet Scandinavian Avioncs, glæder sig over, at militæret vil deltage i indsatsen med at få etableret et internationalt anerkendt dronetestcenter i Odense.

– Forsvarets involvering i et nyt test- og udviklingscenter vil give Scandinavian Avionics øgede muligheder for at samarbejde med Forsvarets Droneenheder om udvikling og test af systemer og komponenter til droner, udtaler Søren Petersen.

31. jan. 2018 - 07:00   12. feb. 2018 - 14:55

Forsvarsforlig

ml@arbejderen.dk
Forsvarsforlig 2018 - 2023
  • Regeringen har sammen med Radikale, Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti indgået et nyt forsvarsforlig for perioden 2018 til 2023. Aftalen blev offentliggjort den 28. januar 2018.

  • Med aftalen tilføres dansk militær 12,8 milliarder kroner over de kommende seks år. Det årlige forsvarsbudget øges fra i dag 22 milliarder kroner til næsten 27 milliarder i 2023. Det er den største militære oprustning i 30 år.

  • Danmarks bidrag til NATO styrkes væsentligt. Der oprettes en brigade på 4000 soldater, der er svært bevæbnet med kampvogne, artilleri og droner. Den nye brigade skal kunne indsættes i NATO-operationer overalt i verden. 

  • Der skal hvért år uddannes 500 ekstra værnepligtige, der skal udgøre fødekæden for den nye brigade.

  • Der bliver afsat 285 millioner ekstra kroner til at uddanne 50 procent flere jægersoldater frem mod år 2023.

  • De danske fregatter bliver udstyret med missiler, så de kan indgå i NATO's missilskjold.

  • Der oprettes en let infanteribataljon på 500 mand til at gribe ind nationalt og med få timers varsel støtte politets opgaver. Herudover skal også specialstyrker og værnepligtige fra den Kongelige Livgade stilles til rådighed for politiet. Og militæret oprettet en helikopterenhed på "meget højt beredskab" til politiets antiterrorberedskab.

  • Der købes 27 nye kampfly i perioden 2018 til 2026.