23 Sep 2018  

KBH: Ingen skyer af betydning, 10 °C

Undervisningstid er steget med 121 timer

Lærernes arbejdstid

Undervisningstid er steget med 121 timer

Det er helt i tråd med reformen, at lærerne underviser mere nu end tidligere, lyder det fra KL i en kommentar til OECD’s rapport, der tidligere på ugen påviste, at de danske læreres undervisningstimetal i gennemsnit er steget 121 timer på ét år

Det er helt efter planen, at lærernes arbejdstid er steget, siger Michael Ziegler fra KL.
FOTO: PN
1 af 1

I 2015 var lærernes gennemsnitlige undervisningstimetal steget til 784 klokketimer - mod 663 klokketimer i 2014. Det giver en stigning på 121 timer på et enkelt år - et år der i øvrigt er sammenfaldende med indførelsen af folkeskolereformen og arbejdstidsloven. 

Det er jo helt i tråd med skolereformen og de ønsker, der har været fra politisk side.
Michael Ziegler, KL

Tallet fremgår af OECD's årlige rapport, Education at a Glance, skriver Folkeskolen.dk.

Det er Undervisningsministeriet, som står for at indberette tal til OECD sammen med Danmarks Statistik.

Michael Ziegler, formand for Løn- og personaleudvalget i Kommunernes Landsforening (KL), mener, at tallene er i tråd med, at lærerne skulle undervise mere med skolereformen.

"At lærerne bruger en større del af deres arbejdstid sammen med eleverne er jo helt i tråd med skolereformen og de ønsker, der har været fra politisk side", skriver Michael Ziegler i et mailsvar til Folkeskolen.dk.

Flere timer end forventet

De 121 undervisningstimer er en stigning, der er væsentlig højere, end de 80 timer, som KL varslede, at lærerne i gennemsnit skulle undervise mere med indførelsen af folkeskolereformen. 

Michael Ziegler mener dog ikke, at kommunerne har overimplementeret folkeskolereformen.

"Det er KL's vurdering, at kommunerne generelt har hævet undervisningstimetallet i tråd med forudsætningerne for skolereformen", skriver han.

På OECD-niveau

I forhold til andre lande noterer Michael Ziegler sig, at de danske lærere i højere grad end tidligere rammer det gennemsnitlige undervisningstimetal for OECD-landene.

"Undersøgelsen viser, at danske lærere ligger en smule over OECD-gennemsnittet, hvor vi i tidligere undersøgelser har ligget et godt stykke under gennemsnittet. I Danmark er vi nu på niveau med Tyskland, England og Holland, men stadig et stykke under USA og Schweiz", konstaterer Michael Ziegler.  

30. sep. 2017 - 12:21   01. okt. 2017 - 21:56

Folkeskolen

noc@arbejderen.dk