03 Jun 2020  

KBH: Ingen skyer af betydning, 11 °C

Uenighed om behov for erstatningsundervisning når skolerne åbner igen

Før og efter coronakrisen

Uenighed om behov for erstatningsundervisning når skolerne åbner igen

Udsatte børn har svært ved at få dækket deres behov for undervisning under coronakrisen, hvor undervisningen foregår digitalt. Om de derfor skal have erstatningsundervisning, er der ikke enighed om.

FOTO: Mette Kramer Kristensen
1 af 1

Coronakrisen holder lidt endnu landets skoler lukkede, og undervisningen foregår fortsat digitalt.

Forholdene er langt fra optimale, og der er en udbredt opfattelse af, at der bliver et undervisningsmæssigt efterslæb. Derimod er der ikke enighed om, hvorvidt der skal tilbydes ekstra undervisning eller ej, når skolerne åbner op igen.

Vi bliver nødt til at overveje, hvordan vi bagefter kommer op i gear igen.
Jesper Christensen, borgmester

Da undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S) på et pressemøde den 13. marts præsenterede den nødlov, der gælder for folkeskolen, så længe skolerne er lukkede, tilføjede hun:

– Udgangspunktet er, at der ikke kommer erstatningsundervisning efterfølgende.

Weekend- og sommerundervisning

Københavns Kommunes børne- og ungdomsborgmester Jesper Christensen (S) lægger nu op til, at kommunerne og staten drøfter en ordning, som muliggør, at visse børn får ekstra undervisning, når skolerne åbner igen. Han siger til Folkeskolen.dk:

– Hvis det her fortsætter, så er vi nødt til – både i København, men også på nationalt niveau, tænker jeg – at overveje, hvordan vi bagefter kommer op i gear igen. Der vil være elever, der vil have behov for at blive samlet op.

Jesper Christensen præciserer ikke, hvilke elever han mener, der får brug for ekstra undervisning, men nævner "de sårbare og udsatte børn" og "dem, som skal til eksamen."

Han mener, at den ekstra undervisning for eksempel kan foregå i weekender eller hen over sommeren, afhængigt af hvad der er praktisk muligt.

Uenighed trukket skarpt op

Københavnerborgmesterens udmelding går stik imod de udtalelser, som formanden for Skolelederforeningen, Claus Hjortdal, tidligere har været ude med.

– Der bliver ingen erstatningsundervisning. Der bliver ikke iværksat lørdags- eller sommerundervisning, og der kommer ingen krav fra regeringen om dokumentation for, hvad man har gjort og ikke har gjort, har han blandt andet udtalt til Folkeskolen.dk

Når uenighederne er trukket så skarpt op, kan det skyldes, at der er vigtige forskellige hensyn på spil.

Claus Hjortdals udtalelse skal betrygge folkeskolelærerne, så de ikke bliver nervøse for, at de må løbe stærkere, end de er vant til, når skolerne åbner igen.

>>LÆS OGSÅ: Bekymrede, men kreative lærere underviser online

Samtidigt fremgår det af folkeskoleloven, at eleverne har ret til at modtage relevant undervisning. Dette kan være svært at imødekomme digitalt, især i forhold til de svageste elever.

Dagligt telefonopkald til de svage

Pernille Rosenkrantz-Theil har som undervisningsminister det overordnede ansvar for, at folkeskoleloven overholdes i videst mulige omfang i den aktuelle situation.

Hun fortalte ifølge Folkeskolen.dk på et pressemøde den 27. marts, at hun er meget opmærksom på de udsatte elevers særlige situation. Hun oplyste, at halvanden procent af landets elever er i nødpasning. Det antal er efter ministerens mening "alt for lidt", og Pernille Rosenkrantz-Theil gjorde i den forbindelse klart, at det er op til kommunerne at sikre, at lærerne har tid til at ringe dagligt til de udsatte elever.

Flere lærere har efterfølgende fortalt til Folkeskolen.dk, at det kan være tæt på umuligt at opretholde kontakten til nogle af de udsatte elever. En af dem er Lynne Gilberg, som fjernunderviser 7. klasseeleverne på Absalon Skole i Roskilde. Hun siger følgende om sit forsøg på at efterkomme ministerens henstilling: 

– Mange af de fagligt og socialt svage har jeg ikke kunnet få fat i – både elever og forældre. Hvis jeg skriver og ringer til dem, og de ikke vender tilbage, er jeg magtesløs.

Når skolerne genåbnes

Statsminister Mette Frederiksen (S) fremsatte på et pressemøde i mandags mulighed, for, at skolerne kan blive åbnet igen umiddelbart efter påske. Om det sker eller ej vil afhænge af, hvor mange der til den tid har brug for behandling for coronavirus.

Hun nævnte samtidigt, at en eventuel åbning af skolerne skal ske på en måde, så ikke alle er til stede samtidigt, og hun nævnte, at hun derfor ikke forventer, at skolen fra starten kommer til at fungere som før. Spørgsmålet om, hvordan de udsatte børn får dækket deres undervisningsbehov, vil derfor fortsat være aktuelt. 

Lad os lige få ro på

Arbejderen har talt med Regitze Flannov, som er formand for Undervisningsudvalget i Danmarks Lærerforening.

Hun opfordrer til, at elever og lærere, når de kommer tilbage på skolerne efter påske, "får ro på," så alle kan komme ind i en daglig gænge igen.

Regitze Flannov understreger, at det klart fremgår af Undervisningsministeriets bekendtgørelse om nødundervisning, at der ikke er åbnet op for erstatningsundervisning. Hun tilføjer, at erstatningsundervisning, som for eksempel skal foregå i weekender eller til sommer, på ingen måde er noget, som Danmarks Lærerforening støtter.

Hun foreslår, at man hen ad vejen på de enkelte skoler selv kan se på, om man har et lille antal elever, som har brug for at blive tilgodeset med lidt ekstra støtte.

Kan du lide, hvad du læser?

Hjælp Arbejderen med fortsat at levere gedigen
rød journalistik:

Abonnér

eller giv et bidrag via


87278


31. mar. 2020 - 11:12   13. apr. 2020 - 18:57

Coronakrise

bs@arbejderen.dk