27 Feb 2020  

KBH: Overskyet, 2 °C

Udvidelse af Københavns Lufthavn bekymrer ikke beslutningstagerne

Målet er fortsat 40 millioner rejsende

Udvidelse af Københavns Lufthavn bekymrer ikke beslutningstagerne

Udvidelsen af Københavns Lufthavn skrider planmæssigt fremad. Trafikministeren oplyser, at udvidelsen sker i overensstemmelse med planloven fra 1992. Lufthavnens klimastrategi er, at der flyves emissionsfrit i 2050.

Københavns Lufthavn skal udvides, så den kan klare 40 millioner rejsende om året. Fra 2018 til 2019 faldt antallet af passagerer med 41.828 og endte på i alt 30.256.703 rejsende.
FOTO: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix
1 af 1

Københavns Lufthavn skal udvikles, så den fortsat kan fastholde sin position som en af Nordeuropas foretrukne knudepunktslufthavne, fortæller administrerende direktør Thomas Woldbye på lufthavnens hjemmeside. Målet er, at den årligt skal betjene 40 millioner rejsende.

Lufthavnen skal udvikles på en smart og bæredygtig måde med den forventede passagerudvikling.
Jens Kramer Mikkelsen, formand CPH Vækstkomité

Udvidelsen af lufthavnens kapacitet, som har været i gang over en længere årrække, følger ifølge trafikminister Benny Engelbrecht (S) planloven af 1992 og er dermed lovmæssigt i orden. Dertil har lufthavnens ledelse lavet en klimastrategi, som skal sikre, at flyene er emissionsfri i 2050. Sådan lyder svarene fra regeringen og lufthavnens ejere, når kritiske røster spørger til det rimelige i udvidelsesplanerne.

Borgergruppen "CPH mod udvidelsen", som organiserer borgere, der allerede i dag føler sig stærkt generet af lufthavnens miljøgener, har via Enhedslistens ordfører Henning Hyllested stillet en række spørgsmål til trafikminister Benny Engelbrecht om sagen.

>>LÆS OGSÅ: Borgergruppe kræver udvidelse af Københavns Lufthavn stoppet

De har blandt andet spurgt, om lovgrundlaget for udvidelsen er i orden, og om der foretages de nødvendige målinger af miljøgener, så naboerne til lufthavnen kan føle sig trygge?

S-minister: Udvidelse helt i orden

Trafikminister Benny Engelbrecht har nu svaret på spørgsmålene, og Arbejderen har fået adgang til hans svar. Planloven fra 1992 gav Københavns Lufthavn det nødvendige grundlag for udvidelsen, og det er Tårnby Kommune, som lufthavnen er placeret i, der siden har været ansvarlig for de dispensationer af love, regler og planer, som de allerede gennemførte udvidelser hviler på, fremgår det af trafikministerens svar.

Den socialdemokratisk ledede regering omdannede i 1994 Københavns Lufthavn til et aktieselskab, hvor private investorer fik aktiemajoriteten, fordi man ønskede den drevet på forretningsmæssige vilkår. Folketinget har ikke siden lagt op til en offentlig debat om, hvor mange fly der må starte fra lufthavnen, til gene for de omkringværende beboere og for klimaet. 

CPH Vækstkomité

Københavns Lufthavn har til gengæld nedsat en interessegruppe, som de kalder CPH Vækstkomité. Den har til formål at styrke Københavns Lufthavns konkurrenceposition internationalt og at tilpasse den omkringværende infrastruktur, så den matcher lufthavnen bedst muligt. Vækstkomiteens repræsentanter kommer fra landets trafikselskaber, turistbranchen, Region Hovedstaden, og også fagforbundet Dansk Metal og A.P. Møller – Mærsk er med i interessegruppen.

Trafikminister Benny Engelbrecht deltog i november sidste år i en konference, som CPH Vækstkomité arrangerede. Ifølge erhvervsmagasinet DI Business støttede ministeren på konferencen behovet for en udvidelse af lufthavnen. Han tilføjede, at hensynet til klimaet og målet om at sænke CO2-udledningen bliver en afgørende faktor.

Vækstkomiteens formand, den tidligere overborgmester i Københavns Kommune Jens Kramer Mikkelsen, beroligede på konferencen Benny Engelbrecht sådan:

 – Vi skal sikre, at lufthavnen kan udfylde fremtidens kapacitetsbehov og opfylde ambitionerne om at medvirke til, at luftfartsindustrien bliver emissionsfri. Lufthavnen skal udvikles på en smart og bæredygtig måde med den forventede passagerudvikling.

Lufthavnens klimastrategi

Lufthavnens administrerende direktør Thomas Woldbye lancerede i marts sidste år lufthavnens nuværende klimastrategi. Allerede i 2019 blev selve lufthavnen gjort klimaneutral ved, at der blev investreret i miljøvenlige komfurer til fattige kvinder i Laos, hedder det.

Næste skridt i lufthavnens klimastrategi er, at alle lokale transportforbindelser til og fra lufthavnen skal være emissionsfri i 2030, og endelig skal flyene være emissionsfri i 2050, (kilde: CPH's hjemmeside).

Hvordan målet om de emissionsfri fly kan opnås var der ingen forklaring på. Til gengæld oplyses det, at eldrevne fly ikke er løsningen.

Hvis vi flyver videre som nu

Klimaforskeren Joeri Rogelj er en af forfatterne bag den årlige Emission Gap Report fra FN’s Miljøprogram, UNEP. Han vurderer, at luftfarten med en fortsættelse af dagens udvikling frem til 2050 vil lægge beslag på 27 procent af det tilbageværende globale CO2-budget. Hvis luftfarten måtte evne at udnytte hele rækken af teknologiske muligheder og skifte til 100 procent bæredygtige biobrændsler, kan andelen kun bringes ned til 12 procent, siger han ifølge miljøgruppen "Bevar Jordforbindelsens" hjemmeside.

Protester

En gruppe klimaaktivister, som kalder sig Extinction Rebellion, aktionerede forrige fredag mod udvidelsen af lufthavnen, blandt andet ved at lænke sig til lufthavnens hegn, uddele løbesedler og give meddelelse mod udvidelsen over lufthavnens højtaleranlæg, som de midlertidigt havde kapret.

>>LÆS OGSÅ: Aktivister lænker sig fast i lufthavnen

Ifølge Arbejderens oplysninger kommer der tilsvarende aktioner i fremtiden.

Kan du lide, hvad du læser?

Hjælp Arbejderen med fortsat at levere gedigen
rød journalistik:

Abonnér

eller giv et bidrag via


87278


05. feb. 2020 - 08:48   05. feb. 2020 - 12:20

Flytrafik

bs@arbejderen.dk
Få artiklen læst op