04 Jul 2020  

KBH: Overskyet, let støvregn, dis, 16 °C

Udsigt til sparerunder og fyringer på sygehuse

Stram økonomi i regioner

Udsigt til sparerunder og fyringer på sygehuse

Sygehusene i landets regioner skal spare og omprioritere for mindst 850 millioner kroner i 2019. I to regioner er Enhedslisten med i forlig, i andre regioner står partiet udenfor.

FOTO: PN
1 af 1

Der er nu lavet budgetforlig i alle fem regioner. Der tegner sig et billede af meget stramme aftaler med store nedskæringer og omprioriteringer samt udsigt til fyringer flere steder.

Regionerne skærer ned på de i forvejen ekstremt pressede sygehuse.
Grete Christensen, DSR

– Selvom regeringen siger, at sundhedsvæsenet aldrig har haft så mange penge, oplever vi, at regionerne må skære ned på de i forvejen ekstremt pressede sygehuse, siger Grete Christensen, formand for Dansk Sygeplejeråd.

Samlet set indeholder budgetterne nedskæringer og omprioriteringer for mindst 850 millioner kroner i 2019. 

>> LÆS OGSÅ: Sygehuse skal spare

Omprioriteringer betyder, at der spares penge på et område for at kunne opprioritere et andet område. I næste års budgetter har regionerne først og fremmest valgt at opprioritere psykiatrien, de medicinske afdelinger og akutområdet, der er ekstra pressede.

Enhedslisten er med

I Region Nordjylland, hvor alle partier lavede budgetforlig i sidste uge, skal der omprioriteres for 110 millioner kroner på sygehusene og spares 12 millioner på administrationen. De penge går blandt andet til et lille løft af psykiatrien på otte millioner kroner og flere ansatte på de medicinske afdelinger og akutområdet.

Til gengæld spares der blandt andet på patientkørslen og på skadeklinikken i Farsø. Samtidig understreges det i aftalen, at de enkelte sygehuse kan blive nødt til at gennemføre interne omprioriteringer og skære i antallet af ansatte.

Enhedslisten i Nordjylland har for første gang valgt at gå med i et budgetforlig. 

– Vi har haft et forhandlingsforløb, hvor det er lykkedes at finde, hvad vi tror, er løsninger, der giver forbedringer på sundhedsområdet, siger Susanne Flydtkjær, gruppeformand for Enhedslisten i en pressemeddelelse. 

I Region Midtjylland er Enhedslisten også med i budgetaftalen, der betyder nedskæringer på 139 millioner kroner i 2019 og 267 millioner i 2020.

Pengene skal blandt andet findes ved at spare på medicinudgifterne, digitalisere arbejdsgange, reducere antallet af ambulante behandlinger samt sammenlægge forskellige afdelinger. 

Enhedslisten begrunder deres tilslutning med, at de har fået opfyldt en række ønsker blandt andet 50 millioner kroner ekstra til psykiatrien, at der ikke sker grønthøsterbesparelser og at udliciteringer undgås. 

Enhedslisten er ude

I Region Sjælland og Hovedstaden står Enhedslisten udenfor budgetaftalerne. 

Region Sjælland skal spare 184 millioner kroner næste år. Politikerne har gjort klart, at der kommer til at ske fyringer. Regionen sparer en procent på driften på alle sygehusafdelinger på nær psykiatrien og det medicinske område. 

Pengene skal blandt andet findes ved at spare på medicinudgifterne, nedbringe sygefraværet, bruge færre vikarer og skære i antallet af ambulante kontroller.

I Hovedstaden skal der samlet set spares 414 millioner kroner. Samtidig er der ekstra penge til blandt andet psykiatrien, akutområdet og forbedring af den elektroniske patientjournal Sundhedsplatformen. 

>> LÆS OGSÅ: Sygehuse skal spare 400 millioner

I Region Syddanmark blev der lavet budgetforlig mandag aften. Her er meldingen, at der ikke kommer en sparerunde, men der er stadig lagt op til effektiviseringer og omprioriteringer. Blandt andet skal der skæres 12,5 millioner kroner på administrationen i sundhedsvæsenet. 

Enhedslisten er som det eneste parti ikke med i forliget i Region Syddanmark, men overvejer om de vil tilslutte sig.

Regeringen fremhæver, at økonomiaftalen med regionerne betyder en milliard kroner ekstra til sygehusene i 2019. Men de penge bliver spist op af flere ældre og syge samt stigende medicinudgifter og nye dyre behandlinger, understreger de faglige organisationer.

>> LÆS OGSÅ: Sygehuse skal stadig effektivisere

Kan du lide, hvad du læser?

Hjælp Arbejderen med fortsat at levere gedigen
rød journalistik:

Abonnér

eller giv et bidrag via


87278


18. sep. 2018 - 10:42   29. okt. 2018 - 15:48

Budget 2019

ur@arbejderen.dk