21 Jul 2018  

KBH: Ingen skyer af betydning, 24 °C

Udlicitering skubber til social udstødning

På vej til kongres

Udlicitering skubber til social udstødning

Den politiske og ideologiske kamp mod udlicitering bør være hjerteblod for 3F, siger fællestillidsmand for de kommunale 3F`ere i Århus.

Brian Sten Larsen er fællestillidsmand for park- og vejarbejderne i Århus Kommune.
FOTO: PN
1 af 1

For få uger siden vedtog byrådet i Århus Kommune at sætte gang i den største udlicitering nogensinde.

I alt 500 kommunalt ansatte - primært indenfor park- og vejvæsen - skal i løbet af 2008 overgå til et privat firma.
Udliciteringens anden runde, der indbefatter yderligere 500 ansatte, især indenfor den kommunale rengøring, er også vedtaget.

Helt kontant betyder det, at mange flere mennesker med arbejdsskader og sygdomme, som i dag bliver samlet op, i stedet vil falde ud af arbejdsmarkedet og måske blive sociale tabere.
Brian Sten Larsen

Midt i alle de problemer, som følger af beslutningen om udlicitering, står Brian Sten Larsen. Han er fællestillidsmand for de ansatte indenfor park- og vejvæsen i Århus Kommune. Arbejderen har besøgt ham.

De sidste måneder har Brian Sten Larsens tid været fyldt op med møder i samarbejdsudvalg, foretræde for økonomiudvalg, læserbreve og meget andet, i et forsøg på at præge de politiske forhandlinger om de ansattes løn- og arbejdsvilkår ved udliciteringen mest mulig.

- Det er jo de svageste i samfundet, det rammer, indleder han.

- Det offentlige arbejdsmarked har altid været kendetegnet ved, at det er rummeligt. Der er plads til folk, der er ramt af en arbejdsskade eller sygdom. Den rummelighed forsvinder næsten fuldstændig ved udlicitering, fastslår Brian Sten.

- De private firmaer vil skære deres sociale forpligtelser ned til det absolutte minimum, som er formuleret i udbudsmaterialet.

Han er ikke i tvivl om, at det vil få store sociale konsekvenser.

- Helt kontant betyder det, at mange flere mennesker med arbejdsskader og sygdomme, som i dag bliver samlet op, i stedet vil falde ud af arbejdsmarkedet og måske blive sociale tabere, forudser Brian Sten.

- Det vil helt sikkert kunne ses i tallene for antallet af førtidspensionister. Men disse større samfundsmæssige konsekvenser er slet ikke inde i den politiske debat.

Brian Sten Larsen henviser til erfaringerne fra New Zealand, hvor den omfattende privatisering netop skubbede til den sociale udstødning.

Ifølge fællestillidsmanden er Århus Kommune generelt forpligtet til at stille ti procent af alle job til rådighed for sociale forpligtelser. Det vil sige til seniorordninger samt skåne- og fleksjob.

- Men i teknisk afdeling ligger vi langt højere, nemlig på 20-25 procent, fortæller han.

- Tag for eksempel renholdelsen i Århus Midtby, der er det første område, der bliver udbudt. Det er et af de steder, hvor vi traditionelt har kunnet skabe rummelighed. Det er her, vi sender de ældre brolæggere hen, når ben og knæ er slidt op, beretter Brian Sten.

- Det bliver der jo ikke plads til, når først de private har overtaget.

- De stærke folk skal nok klare sig. Mange af dem begynder allerede nu selv at trække over i det private, fordi de kan se skriften på væggen. Det er jo de svage og nedslidte, vi skal kæmpe for i 3F.

I øvrigt vil udliciteringen også ramme mange små selvstændige, tilføjer han:

- Mange små malermestre og småentreprenører får i dag masser af arbejde for kommunen som underleverandører. Men det er slut, når store firmaer som NCC og ISS i fremtiden vinder de store licitationer.

Østeuropæere

Al erfaring viser, at udliciteringer bliver fulgt af forringelser i løn- og arbejdsvilkår for de ansatte.

Ifølge en rapport, som blev udarbejdet af 3F og Udliciteringsrådet sidste efterår er det mere end halvdelen af de ansatte, der gennemgår en udlicitering til et privat firma, der efterfølgende forlader arbejdspladsen, på grund af utilfredshed.

Men udbud og privatisering betyder også, at direkte løndumping - via billig østeuropæisk arbejdskraft - er ved at blive et problem.

- Vi har lige haft et eksempel med gartnerfirmaet Nygaard, der arbejder for en lang række kommuner i det jyske, indleder Brian Sten Larsen.

- Firmaet havde hyret en underleverandør til at foretage hækklipning. Arbejdet viste sig at blive udført af fire litauere, der var ansat som udstationerede arbejdere til mindstelønnen, altså langt under, hvad en dansk gartner får.

- Underleverandørfirmaet var etableret af en af de ansatte hos Nygaard selv. Han havde oprettet sig med et SE-nummer hos Told og Skat i Sønderjylland til lejligheden, fortæller han videre.

- Vi kan kun konkludere, at Nygaard vandt udbuddet, fordi de dumpede lønnen og dermed prisen på opgaven.
Brian Sten Larsen slår fast, at Nygaard burde havde været fyret som leverandør til kommunen med det samme.

- Men kommunens bestillerafdeling nøjedes med at acceptere, at Nygaard nok var 'faret vild i reglerne' og altså ikke havde brudt kontrakten med vilje, fortæller han.

- Det viser jo noget om de problemer, der følger med udliciteringen. Der er ikke tjek på nogen ting: Betaler det underleverandørfirma overhovedet skat? Hvor bor de østeuropæiske arbejdere henne? Får de feriepenge og den slags, spørger Brian Sten.

- Da Nygaard lugtede, at der var ved at være for meget fokus på litauernes arbejde, blev de rykket væk fra Århus-området. Derefter tog de, så vidt jeg er orienteret, videre til Silkeborg for at arbejde.

Han håber, at politikerne har fået sig en lærestreg.

- Jeg tror trods alt, at politikerne har fået øjnene lidt mere op for, at der skal meget strammere klausuler i udbudsmaterialet. Og der skal være effektive sanktionsmuligheder, siger han.

Tryghedsgaranti

Netop i disse uger foregår de politiske forhandlinger i Århus Byråd om de ansattes vilkår ved udlicitering.
I sidste uge vedtog et flertal i byrådet, at den eksisterende aftale om en tryghedsgaranti skal opsiges med udgangen af 2008.

Det er den garanti, der giver en kommunal ansat ret til at sige nej til at følge med over i det private firma og i stedet forblive i kommunen i et job indenfor samme brancheområde og til samme løn.

- De private firmaer mangler jo arbejdskraft for tiden, så de er stærkt interesseret i at kunne tvinge alle ansatte med over i forbindelse med udliciteringen, siger Brian Sten Larsen.

I stedet skal de ansatte tilbydes en 'udviklingsgaranti'. Det vil sige, at de skal have ret til omskoling eller uddannelse.
- Det lyder vældig fint. Men man er kun garanteret fortsat ansættelse hos kommunen, hvis man siger ja til et af de job, hvor de mangler arbejdskraft, fastslår fællestillidsmanden.

- Jeg kan lige se den asfaltarbejder på 50 år, der får at vide, at han kan blive omskolet til at være sosu-assistent. Hvis han siger nej, er det farvel og tak, siger han.

Brian Sten Larsen er også stærkt utilfreds med de beregninger, som kommunens embedsmænd har udarbejdet om , hvor dyr tryghedsgarantien er for kommunen.

- Deres beregninger er misvisende. De har målt udgifterne ved at omplacere sproglærerne, da kommunens sprogcenter blev sendt i udbud. Og så generaliserer de ud fra disse tal, forklarer han.

- Men sproglærere er selvfølgelig en svær gruppe at genplacere. Langt de fleste af de folk, der bliver ramt af en udlicitering, ville derimod uden videre kunne genplaceres i en bred vifte af job. 

Men her kommer udliciteringen igen på tværs:

- Jo flere opgaver, der udliciteres, jo mere skrumper den vifte af job ind, som vi kan genplacere folk i, siger Brian Sten.

Synlighed

Brian Sten Larsen er delegeret for sin afdeling, når 3F holder kongres i denne uge. Og han håber meget, at kampen mod udlicitering bliver en del af kongressens indhold.

- Jeg synes godt nok ikke, at 3F gør meget væsen af sig i forhold til hele den politiske og ideologiske debat om udlicitering, lyder det ærgeligt fra Brian Sten Larsen.

- Det er helt uforståeligt for mig. Det handler jo ikke kun om forholdene for os 3F`ere, der er offentlig ansatte. Det handler om, hvilket samfund vi vil have, fortsætter han.

- Forsvaret for den offentlige sektor bør være hjerteblod for 3F. Vi har så vigtige erfaringer fra New Zealand, og fra Storbritannien, som vi kunne trække ind i debatten, siger han.

- I Storbritannien begynder man nu at indlicitere, altså trække opgaver tilbage til det offentlige, fordi konsekvenserne for sikkerhed og velfærd er for dramatiske.

Brian Sten Larsen har været med til at tage initiativ til videoen og bogen, 'Frit valg eller frit fald?', der netop omhandler de britiske erfaringer med privatisering. Materialerne er udarbejdet af Den Offentlige Gruppe under 3F.

- Jeg synes, vi har støbt kuglerne, men de skal jo også bruges af forbundet. Hvorfor føler 3F ikke ejerskab for disse materialer, spørger han.

- 3F skal forsvare en stærk offentlig sektor og kæmpe aktivt mod udlicitering, fordi vi vil forsvare solidaritet og fællesskab. Fordi en stærk offentlig sektor har været en vigtig forudsætning for det samfund, vi har i dag, fastslår Brian Sten Larsen.

- Vi er alt for defensive i den ideologiske kamp. Det kunne også være et vigtigt led i at slå ind i en kommende valgkamp, vurderer han.

- Vi skal gøre det krystalklart: Hvad er det for et samfund og politik, vi som forbund vil kæmpe for?
Brian Sten Larsen efterlyser langt mere synlighed i den ideologiske kamp fra 3F`s ledelse.

- Hvorfor er det hele tiden Dennis Kristensen, der tegner de offentlige ansatte, mens Metal-formanden tegner fagbevægelsen? Har 3F ikke nogen mening, spørger han og henviser til den aktuelle debat om skatteforliget.

- Jeg synes, det er pinligt, at Thorkild Jensen får lov at kræve endnu større lempelser i topskatten, uden at andre i fagbevægelsen for alvor går op imod det.

- Det er selve signalet, det er helt galt med. Er rengøringskonens interesser ikke ligeså vigtige som metalarbejderens, lyder det inkvisitorisk.

- Fagbevægelsen er ligesom en kæde, den er ikke stærkere end det svageste led. Hvis vi lader de lavtlønnede stå tilbage på perronen, er det da klart, at vi taber til de gule, siger han.

- Det ender jo med at blive et regulært økonomisk problem at holde orden i sit fagforeningsmedlemskab.

Dårlig forretning

Brian Sten savner i det hele taget en meget mere kvalificeret politisk debat om, hvorfor der overhovedet skal udliciteres.

Også i sit eget parti, Socialdemokraterne, som han har været opstillet for til det seneste byrådsvalg i Århus:

- Der står højt og tydeligt i vores arbejdsprogram, at vi skal arbejde imod 'bevidstløs' udlicitering og kæmpe for at forsvare tryghedsgarantien, lyder det indigneret fra Brian Sten.

- Jeg kan kun konstatere, at borgmester Wammen er i fuld gang med at sælge hele det socialdemokratiske arbejdsprogram til de borgerlige. Der er snart kun omslaget tilbage.

- Og jeg hører stadig ingen gode argumenter for at udlicitere. Det er en hamrende dårlig forretning for kommunen, fastslår han.

Brian Sten har undersøgt de i alt 56 licitationer, der har været indenfor teknisk afdeling i Århus Kommune i perioden 2004-2006.

- Hvis vi sammenligner budene fra os og så det vindende firma, er der kun en forskel på 1,53 millioner kroner. Vel at mærke totalt for samtlige licitationer, fortæller Brian Sten.

- Det skal holdes op mod, at det koster omkring 3,5 millioner alene at udarbejde udbudsmateriale og gennemføre licitationer. Så det er ren underskudsforretning, fastslår han.

Dertil kommer selvfølgelig udgifter til efterfølgende kontrol med overholdelse af kontrakterne, retssager ved tvister med entreprenørerne og så videre.

- Skattekronerne går til bureaukrati og papirarbejde i stedet for til velfærd, siger han.

Men servicen vil også blive dyrere for kommunen, når det private vinder frem, mener fællestillidsmanden.

- Traditionelt har vi i kommunen haft stordriftsfordele og stor fleksibilitet. Vi kan rykke folk rundt, alt efter opgaverne, forklarer han.

- Hvis byen for eksempel pludselig bliver begravet i sne, kan vi rykke folk over til snerydning fra andre områder. Der skal ikke ansættes ekstra, vi møder jo alligevel, siger han.

- Den fleksibilitet er væk, når opgaverne bliver udbudt til de private.

Han forklarer, at udliciteringen også vil gøre det sværere for byrådspolitikerne i Århus at styre økonomien.

- Efterhånden som det hele kommer over på kontrakt, bliver det jo umuligt at lave en politisk styring af udgifterne.
Han fortæller, at budgettet for det grønne område i Århus er blevet skåret ned fra omkring 40 millioner kroner til i dag 20 millioner på bare syv år.

- Og det er vel at mærke for de samme opgaver, fastslår Brian Sten Larsen.

- Når der ikke længere kan spares på det tekniske område, fordi økonomien er bundet i kontrakter, vil det jo blive de bløde områder, der skal holde for, når politikerne svinger nedskæringskniven, forklarer han.

Forsyningssikkerhed

Ifølge Brian Sten Larsen vil udlicitering ikke kun betyde dyrere service til kommunens borgerne. Det vil også give en meget mere usikker forsyning.

- Udliciteringen vil typisk betyde, at der bliver skiftet entreprenør på en opgave hvert hver tredje eller femte år. Det betyder, at det lokalkendskab, som i dag er hos kommunens folk, går fuldstændig fløjten, forklarer han.

- Hvis der i dag springer en vandledning inde i midtbyen, så ved kommunens folk på rygraden, hvor stophanen sidder, hvor ledningerne går, hvilke butikker, der er involveret i et nødberedskab og den slags.

- Hvis der derimod er et nyt firma på sådan en opgave, kan der gå lang tid med at finde de oplysninger, der skal til at for stoppe skaden.

- Den viden og den erfaring, som sidder oppe i hovedet på garvede kommunale folk, rykker jo ikke automatisk med over, når der skiftes entreprenør, slutter han.

18. sep. 2007 - 00:00   11. jul. 2017 - 15:08

Århus Kommune

ka@arbejderen.dk