21 Mar 2019  

KBH: Ingen skyer af betydning, dis, 6 °C

Udgifter til flygtninge bliver til udviklingsbistand

Fra én konto til en anden

Udgifter til flygtninge bliver til udviklingsbistand

Regeringen har afsluttet arbejdet med at tilpasse den danske praksis for udgifter i forbindelse med modtagelse af flygtninge - der fremover konteres som udviklingsbistand.

Udgifter forbundet med at modtage flygtninge i Danmark kan fremover konteres som udviklingsbistand.
FOTO: Mette Kramer Kristensen
1 af 1

Nye regler fra OECD vil formentlig få den danske udviklingsbistand til at vokse. I hvert fald på papiret.

Det tyder således på, at flere udgifter til flygtningemodtagelse kan opgøres som udviklingsbistand end hidtil.
Finansministeriet

Udgifter til familiesammenførte flygtninge vil fremover anses for at være udviklingsbistand. Til gengæld tæller udgifter til afviste asylansøgere ikke længere med, fremgår det af pressemeddelelse fra Finansministeriet, der netop har afsluttet arbejdet med at tilpasse den danske praksis for udgifter i forbindelse med modtagelse af flygtninge til et nyt OECD-direktiv.

"En genberegning af udgiftsniveauet for flygtningemodtagelsesudgifter i 2017 efter den nye tilpassede praksis viser, at omtrent 290 mio. kr. yderligere kan opgøres som udviklingsbistand. Det tyder således på, at den nye praksis overordnet indebærer, at flere udgifter til flygtningemodtagelse kan opgøres som udviklingsbistand end hidtil," skriver Finansministeriet.

Nemmere at sammenligne med andre lande

Ifølge finansminister Kristian Jensen (V), så har regeringen valgt at følge de nye retningslinjer fra OECD om udgifter til flygtninge, der kan rapporteres som udviklingsbistand, fordi det så bliver nemmere at sammenligne udgifterne på tværs af lande.

I 2018 er der afsat 15,9 mia. kr. til udviklingsbistand på finansloven. De nye regler betyder, at Danmark lever op til FN’s målsætning om at bruge 0,7 pct. af bruttonationalproduktet på udviklingsbistand.

Kan du lide, hvad du læser?

Hjælp Arbejderen med fortsat at levere gedigen
rød journalistik:

Abonnér

eller giv et bidrag via


87278


07. aug. 2018 - 08:59   07. aug. 2018 - 15:41

Ulandsbistand

noc@arbejderen.dk