20 Sep 2018  

KBH: Let skyet, 17 °C

Ubegrænset tålt ophold lider nederlag

Udlændinge har ret til tidsloft

Ubegrænset tålt ophold lider nederlag

Der er en grænse for, hvor længe udlændinge kan være på tålt ophold. Det har Østre Landsret slået fast i en principiel dom.

Udlændinge må ikke bare sættes på ubegrænset tålt ophold i eksempelvis Sandholm-lejren. Det har Østre Landsret netop slået fast i en principiel dom.
FOTO: Helene Meden
1 af 1

Der er en grænse for, hvor længe udlændinge kan være på tålt ophold. Det har Østre Landsret slået fast i en principiel dom.

Ifølge dommen skal Elias Karkavandi derfor have sin opholdstilladelse tilbage. Grænsen er nemlig overskredet for, hvor længe Elias Karkavandi kan fastholdes på tålt ophold, når der ikke er udsigt til, at han kan udsendes til Iran.

Elias Karkavandi blev i 2007 dømt til udvisning, fordi han havde været hasvagt på Christiana. Men dommen kan ikke effektueres, fordi han risikerer forfølgelse i Iran. Derfor skulle han i stedet bo i asylcenter Sandholm, hvor han to gange om ugen skulle melde sig hos politivagten.

Dommen betyder, at Elias Karkavandi eksempelvis kan uddanne sig, tage arbejde og gifte sig.

Højesteret slog i 2012 fast, at kravene om at irakere skulle bo, overnatte og dagligt melde sig i Center Sandholm var i strid med menneskerettighederne, fordi Elias Karkavandi ikke er til fare for statens sikkerhed.

Afgørelsen førte til, at alle øvrige sager om tålt ophold blev gennemgået af myndighederne.

07. okt. 2014 - 09:30   08. okt. 2014 - 15:39

Tålt ophold

ml@arbejderen.dk