11 Apr 2021  

KBH: Overskyet, let støvregn, 3 °C

Tre ud af ti personer uden job har svært ved at betale regninger

Årlig levevilkårsundersøgelse

Tre ud af ti personer uden job har svært ved at betale regninger

Folks egen oplevelse af deres økonomiske situation og de afsavn, de oplever i hverdagen, viser, at næsten 30 procent uden for arbejdsmarkedet er økonomisk sårbare.

12 procent af de studerende befinder sig i gruppen af økonomisk sårbare. Arkivfoto.
FOTO: Martin Mounzer
1 af 1

29 procent af de personer, der er arbejdsløse eller på anden måde står uden for arbejdsmarkedet, er økonomisk sårbare. Det viser den årlige Levevilkårsopgørelse fra Danmarks Statistik.

12 procent af de studerende befinder sig i gruppen af økonomisk sårbare.

Undersøgelsen giver et billede af folks egen oplevelse af deres økonomiske situation og de afsavn, de oplever i hverdagen. Man kan læse, at 12 procent af de studerende befinder sig i gruppen af økonomisk sårbare, og at otte procent af befolkningen i 2020 levede i husstande, der havde svært eller meget svært ved at få økonomien til at løbe rundt.

Personer betragtes som økonomisk sårbare, hvis de falder ind under mindst tre af følgende fem kriterier:

  • Har svært eller meget svært ved at få pengene til at slå til

  • Har i foregående år været bagud med betalingen af regninger (eksempelvis husleje, afdrag på gæld, regninger vedrørende el/varme/vand/gas, forbrugslån)

  • Kan ikke betale en uforudset udgift på 10.000 kroner uden at skulle låne

  • Har af økonomiske grunde ingen bil

  • Har ikke råd til, at alle i husstanden holder mindst en uges ferie borte fra hjemmet hvert år 

Blandt de økonomisk udfordrede husstande havde 38 procent mere end et lån ud over lån til deres primære bolig. Særligt kviklån er udbredt hos denne gruppe, der også låner penge hos familie og venner. 

Til sammenligning har kun ni procent af de husstande, der har let eller meget let ved at få pengene til at slå til, mere end et lån ud over lån til boligen.

Den årlige opgørelse viser også, at der findes færrest økonomisk sårbare blandt de beskæftigede og folkepensionister. Her var andelen fire procent for begge grupper. 

Spørgeskemaet, der ligger til grund for undersøgelsens resultater, blev sendt ud 27. februar 2020, det vil sige to uger inden nedlukningen af store dele af aktiviteten i Danmark som følge af corona. Hvilke konsekvenser, nedlukningen har haft på svarene, er ikke undersøgt til bunds på nuværende tidspunkt. Det vil Danmarks Statistik kigge nærmere på, og resultatet heraf offentliggøres i april 2021.

Kan du lide, hvad du læser?

Hjælp Arbejderen med fortsat at levere gedigen
rød journalistik:

Abonnér

eller giv et bidrag via


87278


25. feb. 2021 - 07:00   25. feb. 2021 - 08:40

Økonomi

noc@arbejderen.dk
Levevilkårsundersøgelse

Levevilkårsundersøgelsen er en stikprøveundersøgelse, der foretages hvert år i alle EU/EØS-lande. Internationalt kendes undersøgelsen som SILC. 

Der indsamles oplysninger om såvel husstanden som om de enkelte husstandsmedlemmer.

I den danske undersøgelse indgår oplysninger fra omkring 6.000 husstande omfattende cirka 13.000 personer.

Kilde: Danmarks Statistik