25 May 2020  

KBH: Ingen skyer af betydning, 15 °C

Tilbageslag for Gribskovs privatiseringsfelttog

Kommunal hjemmepleje på vej

Tilbageslag for Gribskovs privatiseringsfelttog

For fem år siden gennemførte Gribskov Kommune danmarkshistoriens største udbud på social- og sundhedsområdet. Nu bliver en del af hjemmeplejen taget tilbage i kommunalt regi, og sidste år blev hele hjemmesygeplejen rekommunaliseret.

Borgmester Anders Gerner Frost fra Gribskov Kommune.
FOTO: Gribskov Kommune
1 af 1

For godt fem år siden besluttede Gribskov Kommune at privatisere hele hjemmeplejen. Men fra den 1. december i år får kommunen igen en kommunal hjemmepleje, der leverer hjælp til rengøring og andre praktiske opgaver samt personlig pleje.

Det var et forsøg præget af ideologi og drømme om en discountældrepleje, som fejlede.
Thomas Enghausen, FOA

Der var kun tre private firmaer, der bød på opgaverne i den netop afsluttede udbudsrunde. Andre har takket nej med henvisning til, at den pris, Gribskov Kommune vil betale, er for lav til, at det kan hænge sammen økonomisk.

I første omgang havde kommunen meldt ud, at alle opgaver indenfor hjemmeplejen skulle løses indenfor en økonomisk ramme på 85,5 millioner kroner om året.

>> LÆS OGSÅ: Private firmaer dropper Gribskov hjemmepleje

Den pris blev sat, på trods af at kommunen har fået kammeradvokaten til at beregne en pris, der ligger på mellem 90 og 123 millioner kroner.

Måtte hæve prisen

Da ingen private firmaer bød ind, besluttede byrådet at sætte prisen for hjemmeplejen op til 90,5 millioner kroner og forlænge udbudsfristen. Det fik så de tre firmaer til at byde ind.

– Vi er glade for, at tre nuværende leverandører fortsat gerne vil levere personlig og praktisk hjælp til borgerne i Gribskov Kommune. Der er nu et klart billede af, at der bliver behov for at etablere en kommunal enhed som supplement til de firmaer, der har interesse for at levere hjemmehjælp i Gribskov Kommune, siger Birgit Roswall, formand for Socialudvalget i Gribskov i en pressemeddelelse.

Sidste år måtte kommunen hjemtage hjemmesygeplejen efter afsløringer af snyd og svindel hos den private leverandør, Attendo. Ugeposten i Gribskov beskrev blandt andet, hvordan Attendo i løbet af to år havde fået over 13,4 millioner kroner for opgaver, de aldrig havde udført. For eksempel havde kommunen betalt 2,7 millioner kroner for hjælp til en borger, der var død. 

>> LÆS OGSÅ: Gribskov fyrer plejefirmaet Attendo

Efterfølgende har kommunen måttet erkende, at det koster mere at drive hjemmesygepleje, end de havde regnet med.

Danmarks største udbud

I 2014 gennemførte Gribskov Kommune danmarkshistoriens største udlicitering på social- og sundhedsområdet. Driften af fem plejecentre, to botilbud for mennesker med handicap, et genoptræningscenter og et center for midlertidigt ophold, madservice samt genoptræning, støtte til handicappede i eget hjem, hjemmesygepleje og hjemmepleje til omkring 1500 borgere blev sendt i udbud. 

>> LÆS OGSÅ: Danmarks største udlicitering

Kommunens egen hjemmepleje vandt dengang driften af to plejecentre og et center for midlertidigt ophold. Alt andet blev udliciteret til private firmaer, herunder hele hjemmeplejen samt hjemmesygeplejen.

– Gribskov brændte fingrene, og nu ser det ud til, at kommunens privatiseringseventyr er slut. Det startede med hjemmesygeplejen, som blev hjemtaget til kommunen, og nu hjemmeplejen. Det var et forsøg præget af ideologi og drømme om en discountældrepleje, som fejlede, og det er godt, at kommunen nu endelig tager ansvar, siger Thomas Enghausen, næstformand i fagforbundet FOA, der organiserer ansatte i hjemmeplejen.

Rekommunaliseringen af hjemmesygeplejen forhindrer ikke Gribskov i fortsat at have føretrøjen på, når det gælder privatisering af offentlige opgaver.

Gribskov stadig i spidsen

Gribskov har i dag udliciteret omkring 45 procent af sine opgaver til private firmaer, viser en særkørsel, som Dansk Industri har fået gennemført hos Danmarks Statistik på baggrund af kommunernes regnskaber for 2018, skriver Ugeposten.

I gennemsnit får landets kommuner løst 26,7 procent af deres opgaver af private virksomheder. 

– Vi har altid været en økonomisk presset landkommune uden industri som naboerne i Helsingør og Frederiksværk og har derfor måttet være mere kreative end andre. Den gamle Græsted-Gilleleje Kommune (sammenlagt med Helsinge til Gribskov, red.) blev omtalt som Venstres politiske laboratorium, og Jannich Petersen (V) var en visionær borgmester, der så på, hvordan kommunen kunne få gjort tingene bedre og billigere hos private leverandører, siger Gribskovs nuværende borgmester, Anders Gerner Frost fra lokallisten Nyt Gribskov, til Ugeposten. 

Borgmesteren understreger, at kommunen trods tilbagetoget i forhold til hjemmepleje og hjemmesygepleje ikke har skiftet kurs i forhold til et ønske om en høj grad af privatisering. Han peger blandt andet på de administrative områder som en mulighed.

Kan du lide, hvad du læser?

Hjælp Arbejderen med fortsat at levere gedigen
rød journalistik:

Abonnér

eller giv et bidrag via


87278


01. jul. 2019 - 12:39   01. jul. 2019 - 15:36

Velfærd

ur@arbejderen.dk