20 Sep 2018  

KBH: Let skyet, 17 °C

Til kongres for første gang

Nyt medlem af Kommunistisk Parti

Til kongres for første gang

24-årige Nicklas Lundstrøm glæder sig til at være med til at sætte kursen for Kommunistisk Partis arbejde de kommende tre år.

Nicklas Lundstrøm er medicinstuderende og blev medlem af Kommunistisk Parti i april sidste år.
FOTO: Morten Larsen
1 af 1

24-årige Nicklas Lundstrøm skal i denne weekend deltage på sin første kongres i Kommunistisk Parti. Og han glæder sig.

Han er medicinstuderende og blev medlem af partiet i april sidste år. Og allerede i efteråret kastede han sig ud i valgkampen for den fælleskommunistiske liste R som kandidat til hovedstadens regionsråd.

Vi viste, at selvom vi er et lille parti, så kan vi stadig skabe aktiviteter. Og netop aktiviteter er en forudsætning for, at vores parti kan vokse.
Nicklas Lundstrøm

– Jeg glæder mig til at være med til at tage beslutninger på partiets vegne og mødes med partikammerater fra hele landet, siger han til Arbejderen.

Kongressen skal blandt andet evaluere partiets kommunal- og regionsrådsvalgkamp.

– Min erfaring fra valgkampen er, at man som kommunist har et stort arbejde med at bryde folks fordomme og blive opfattet som et reelt alternativ til den førte politik og på længere sigt kapitalismen. 

– Det var spændende at være en del af partiets valgkamp. Vi unge mødtes fast på uformel basis. Vi malede banner og klistrede plakater, mens vi spiste en pizza og drak en øl. Det fungerede rigtigt godt, siger Nicklas Lundstrøm.

De gode erfaringer med at mødes under uformelle former håber han på, at partiet vil tage med sig fremover.

– Det var en god måde at samle de unge på. Og der var ikke lang vej fra at tage beslutninger til at føre dem ud i livet. Vi følte hurtigt, at vi var en aktiv del af partiet. Og vi viste, at selvom vi er et lille parti, så kan vi stadig skabe aktiviteter. Og netop aktiviteter er en forudsætning for, at vores parti kan vokse.

Liste R var et samarbejde mellem KPiD og KP. Og han er også glad for, at der i det arbejdsprogram, som skal vedtages på kongressen, er lagt op til at fortsætte samarbejdet med de øvrige kommunistiske partier.

– Jeg håber, vi kommer endnu tættere på en samling af kommunisterne. Hvis vi bliver et større parti, har vi bedre muligheder for at rykke i klassekampen, lyder det fra Nicklas Lundstrøm.

23. feb. 2018 - 07:00   23. feb. 2018 - 07:10

KP-kongres

ml@arbejderen.dk
Kommunistisk Parti
  • Kommunistisk Parti blev dannet i november 2006 ved en sammenslutning af de to kommunistiske organisationer DKP/ML og Kommunistisk Samling.
  • Jørgen Petersen har været formand siden partiets stiftelse. Partiet har en landsledelse på 13 medlemmer og to suppleanter.
  • Partiet har 10 afdelinger rundt omkring i landet.
  • Kommunistisk Parti udgiver Arbejderen og holder hvert år Rød 1. Maj i København og en landsdækkende Rød Sommerlejr, som er åben for alle interesserede.
  • Læs mere på kommunister.dk eller Facebook.