27 Feb 2021  

KBH: Ingen skyer af betydning, 7 °C

TDC stopper total-overvågning

Justitsminister presset af stop for logning

TDC stopper total-overvågning

TDC's beslutning om at droppe såkaldt maste-logning af kundernes færden når de mms'er eller bruger mobildata, lægger pres på justitsministeren, mener IT-Politisk Forening.

TDC vil ikke længere gemme data om, hvor deres kunder opholder sig, når de sender mms'er eller bruger mobildata.
FOTO: Jørgen True/TDC
1 af 1

Telegiganten TDC stopper med at gemme data om, hvor kunderne befinder sig, når de sender mms'er (billedbeskeder) eller bruger mobildata. 

Det er et stort skridt henimod et samfund, der er lidt mindre overvåget.
Christian Panton, it-aktivist

TDC's massive overvågning blev afdækket i 2015, da datalog og internetaktivist Christian Panton fik indsigt i de oplysninger, TDC havde gemt om ham på grund af hans brug af mobiltelefonen. Det skete efter to og et halvt års kamp og efter at Datatilsynet måtte true TDC med en politianmeldelse og dermed en potentiel bøde på op til fire procent af koncernens årsomsætning.

Foreløbig sejr

TDC's beslutning vækker glæde hos Christian Panton:

– Det er et stort skridt henimod et samfund, der er lidt mindre overvåget. I mit tilfælde udgjorde MMS og datatrafik 95 procent af lokationslogningen, siger han til Arbejderen.

Samtidig understreger han, at kampen ikke er slut.

– Vi mangler fortsat at få slået fast, om logning i sig selv er ulovlig, siger Christian Panton.

Den danske logningsbekendtgørelse forpligter TDC og andre teleselskaber til at registrere, hvor borgerne befinder sig, når de sms'er, mms'er og taler i telefon. Det betyder, at borgernes færden bliver konstant registreret, når deres telefon sender og modtager data fra en sendemast. TDC’s indsamling af data betyder, at hver kunde i snit bliver registreret af forskellige telemaster 50-100 gange i døgnet. Oplysningerne skal gemmes i et år.

Men logningsbekendtgørelsen forpligter ikke TDC til at gemme mobildatatrafik. Alligevel har TDC og en række andre teleselskaber frivilligt valgt at registrere mobiltrafik, fordi man af tekniske grunde ikke kan adskille mms'er fra mobiltrafik.

Christian Panton klagede i 2016 til Datatilsynet over TDC's logning af hans mms- og datatrafik. Datatilsynet ventes i løbet af i år at komme med en udtalelse i sagen. Datatilsynet er øverste myndighed på området, så udtalelsen kan få principiel betydning for, om de andre teleselskaber også må droppe deres mastelogning af mms- og datatrafik.

Pres på justitsministeren

TDC's beslutning vækker også glæde hos IT-Politisk Forening.

– En betydelig del af TDC logning af brugernes lokation, de såkaldte masteoplysninger, falder nu bort. Denne logning har hidtil betydet en fuldstændig kortlægning af brugernes færden i det offentlige rum, fordi de fleste mobiltelefoner i dag er smartphones med adgang til internettet, som konstant henter data fra eksempelvis Facebook og diverse apps. Det betyder, at borgernes færden konstant bliver registreret, forklarer formand for IT-Politisk Forening, Jesper Lund, til Arbejderen.

– TDC indstiller desværre ikke fuldstændigt sin logning. TDC vil stadig registrere de oplysninger som logningsbekendtgørelsen kræver. Derfor er kampen mod den ulovlige logningsbekendtgørelse, både politisk og ved domstolene, fortsat vigtig.

Han mener, at TDC's beslutning øger presset på justitsministeren for at ændre de danske logningsregler.

– Hvis Justitsministeriet ønsker, at politiet forsat skal have adgang til masteoplysninger for datatrafik, skal det krav eksplicit skrives ind i logningsreglerne. Den kommende revision vil formentlig indeholde en sådan udvidelse, samtidig med at der på grund af Tele2-dommen skal ske en målretning i forhold til personkredsen, så ikke alle abonnenter er omfattet af logningskravene.

I 2016 kendte EU-domstolen i en svensk sag det ulovligt at gemme data om borgernes sms'er, opkald, datatrafik og geografiske færden. Dommen fik både Tele2 og andre teleselskaber i Sverige til at indstille logningen.

I Danmark har justitsministeren dog indtil nu afvist at ændre logningsreglerne. Det har fået en række aktivister samlet i Foreningen Mod Ulovlig Logning til at stævne Søren Pape for ulovlig overvågning. 

Foreningen har foreløbig indsamlet mere end 650.000 kroner til at føre retssagen. Målet er at få stoppet den daglige logning af borgernes telefonsamtaler og sms'er.

Kan du lide, hvad du læser?

Hjælp Arbejderen med fortsat at levere gedigen
rød journalistik:

Abonnér

eller giv et bidrag via


87278


19. okt. 2018 - 07:00   19. okt. 2018 - 07:10

Overvågning

ml@arbejderen.dk
Logningsbekendtgørelsen
  • Logningsbekendtgørelsen pålægger alle internet- og teleudbydere at gemme oplysninger om alle borgeres kommunikation via telefon og internet i ét år. 

  • Logningsreglerne blev vedtaget som led i den danske terrorpakke II fra 2006, og trådte i kraft i 15. september 2007.

  • Siden bekendtgørelsen blev indført, har internet- og teleselskaberne gemt milliarder af oplysninger om blandt andet telefonnumre, varighed og lokation for sms-beskede og telefonopkald. Der gemmes dog ikke oplysninger om kommunikationens indhold (hvad der er blevet skrevet eller sagt).

  • Herudover skulle selskaberne også gemme oplysninger om danskernes færden på nettet - eksempelvis hvilke hjemmesider danskerne besøger. Men denne automatiske overvågning blev afskaffet af justitsministeren i juni 2014.

  • Indtil nu er hver eneste dansker i gennemsnit blevet registreret mere end en gang i minuttet på enten mobiltelefonen eller på internettet. Det svarer til i alt 3,5 billioner registreringer alene i 2013, viser tal fra Teleindustrien.