06 Apr 2020  

KBH: Ingen skyer af betydning, 11 °C

TDC i retten for ulovlig overvågning

Aktivister kræver stop for logning

TDC i retten for ulovlig overvågning

En gruppe internetaktivister slæber nu TDC i retten for at stoppe den omfattende logning, som Justitsministeriet kræver, selvom EU-Domstolen har erklæret det ulovligt.

TDC bliver nu slæbt i retten, fordi selskabet fortsætter med at gemme oplysninger om danskernes færden på internettet og på telefonen.
FOTO: Jørgen True/TDC
TDC bliver nu slæbt i retten, fordi selskabet fortsætter med at gemme oplysninger om danskernes færden på internettet og på telefonen.
FOTO: Jens Nørgaard Larsen/Scanpix

IT- og telegiganten TDC bliver nu slæbt i retten med krav om at stoppe den omfattende registrering af oplysninger om kunderne, hvilket i praksis gør det muligt at overvåge danskernes færden.

Bag stævningen står Rasmus Malver, der er uddannet jurist, og den it-politiske tænketank Bitbureauet.

Fra Teleindustriens side har vi forståelse - og sympati for disse aktørers ærinde om at få taget nogle konsekvenser af den dom, der blev truffet i december 2016.
Jakob Willer, Teleindustrien

Rasmus Malver hjælper for tiden til på blandt andet Radio 24/7's program Aflyttet, og har forberedt et sagsanlæg mod TDC, som han selv er kunde hos. Han har kontakt til it-advokaten Martin von Haller Grønbæk, der har lovet at føre sagen.

Vil stoppe logning

– Jeg er specialiseret i menneskerettigheder, men ingen tænker på dem længere. Jeg vil prøve at gøre det her til en offentlig sag, og jeg har råd til selv at bidrage, siger Rasmus Malver til netmediet Version2.

Til TV 2 siger han:

– Vi vil gerne pålægge TDC at standse den logning, der er blevet underkendt af domstolene, og som de derfor ved er ulovlig.

Det er første gang, et it- og teleselskab bliver slæbt i retten i en sag om logning herhjemme.

Siden logningsbekendtgørelsen blev indført i 2007 i forbindelse med terrorpakken, er internet- og teleselskaberne blevet pålagt at gemme milliarder af oplysninger om blandt andet telefonnumre, afsender, varighed og modtager af sms-beskeder og telefonopkald, samt hvor telefonen befinder sig. Der gemmes dog ikke oplysninger om, hvad der bliver skrevet eller sagt.

Men i 2016 kendte EU-domstolen i en svensk sag det ulovligt at gemme data om samtlige kunders sms'er, opkald, datatrafik og geografiske færden. Dommen fik både Tele2 og andre teleselskaber i Sverige til at indstille logningen.

Men herhjemme fortsætter teleselskaberne logningen, fordi det kræves af den danske logningsbekendtgørelse. 

Arbejderen har flere gange beskrevet, hvordan justitsministeren konstant udskyder at ændre de danske regler, så den ulovlige logning kan fortsætte.

LÆS OGSÅ: Justitsminister udskyder evaluering af logning igen, igen

Sympati fra teleindustrien

IT- og teleselskabernes brancheorganisation - Teleindustrien - sympatiserer med aktivisterne.

– Fra Teleindustriens side har vi forståelse - og sympati for disse aktørers ærinde om at få taget nogle konsekvenser af den dom, der blev truffet i december 2016. Samtidig er det dog vores opfattelse, at man skyder efter de forkerte, når man kritiserer og retsforfølger teleselskaberne, siger direktør i Teleindustrien Jakob Willer.

Direktøren fastholder dog, at selskaberne vil fortsætte logningen, så længe de danske regler kræver det. Men han efterlyser en afklaring fra justitsministeren af, hvordan og hvornår de danske regler kommer til at leve op til EU-retten:

– Det er regeringens ansvar at ændre reglerne som følge af dommen og sikre, at de danske regler er i overensstemmelse med EU-retten. Regeringen og Justitsministeriet har vurderet og klart meldt ud, at man opretholder de eksisterende logningsregler, indtil nye regler er på plads. I det lys skal teleselskaberne ikke tilsidesætte gældende danske regler, som justitsministeren aktivt har taget stilling til.

Ingen kommentarer

TDC ønsker ikke at kommentere stævningen.

Register-indsigter, som internetaktivisten Christian Panton og Ingeniøren har fået, dokumenterer, at TDC gemmer oplysningerne om sine tre millioner mobilkunders færden gennemsnitligt 50-100 gange i døgnet.

I 2013 gemte teleselskaberne i Danmark årligt 3,5 billioner logninger om borgerne. Det svarer til cirka to tusinde logninger per borger per dag.

Kan du lide, hvad du læser?

Hjælp Arbejderen med fortsat at levere gedigen
rød journalistik:

Abonnér

eller giv et bidrag via


87278


08. jan. 2018 - 16:58   08. jan. 2018 - 17:00

Overvågning

ml@arbejderen.dk
Logningsbekendtgørelsen
  • Logningsbekendtgørelsen pålægger alle internet- og teleudbydere at gemme oplysninger om alle borgeres kommunikation via telefon og internet i ét år. 

  • Logningsreglerne blev vedtaget som led i den danske terrorpakke II fra 2006, og trådte i kraft i 15. september 2007.

  • Siden bekendtgørelsen blev indført, har internet- og teleselskaberne gemt milliarder af oplysninger om blandt andet telefonnumre, varighed og lokation for sms-beskede og telefonopkald. Der gemmes dog ikke oplysninger om kommunikationens indhold (hvad der er blevet skrevet eller sagt).

  • Herudover skulle selskaberne også gemme oplysninger om danskernes færden på nettet - eksempelvis hvilke hjemmesider danskerne besøger. Men denne automatiske overvågning blev afskaffet af justitsministeren i juni 2014.

  • Indtil nu er hver eneste dansker i gennemsnit blevet registreret mere end en gang i minuttet på enten mobiltelefonen eller på internettet. Det svarer til i alt 3,5 billioner registreringer alene i 2013, viser tal fra Teleindustrien.