09 Jul 2020  

KBH: Ingen skyer af betydning, 11 °C

Svindel, systemmobning og fyringer

Skandale i Teknik og Miljø i Aarhus

Svindel, systemmobning og fyringer

Brian Sten Larsen blev fyret efter 26 års ansættelse i Aarhus Kommune. Han var med til at afsløre en række uregelmæssigheder i ledelsen af Teknik og Miljø. Nu har byrådet besluttet, at en række fyringer skal genoptages.

Brian Sten Larsen blev fyret efter at have været med til at afsløre en række uregelmæssigheder i ledelsen af hans afdeling under Teknik- og Miljø-forvaltningen. To revisionsundersøgelser har nu vist, at han havde helt ret.
FOTO: PN
1 af 1

Efter 26 års ansættelse i Aarhus Kommune, heraf 19 år som tjenestemand, blev Brian Sten Larsen fyret i 2012. Det skete angiveligt på grund af sygdom.

Selv mener han, at den virkelige årsag skal findes et helt andet sted. Nemlig at han var med til at afsløre en række uregelmæssigheder i ledelsen af hans afdeling under Teknik- og Miljø-forvaltningen.

Vi sagde fra. Vi var en belastning, derfor blev vi fyret.
Brian Sten Larsen

For ham har de sidste seks år været en barsk oplevelse. Men lige nu er han optimist. Aarhus Byråd har nemlig for nylig besluttet, at der skal laves en undersøgelse af hans og en række kollegaers fyringer.

– Mange af os, som er blevet fyret, er nogle som har sagt fra, forklarer Brian Sten Larsen til Arbejderen.

– Vi sagde fra – både i forhold til sikkerhed på arbejdspladsen, urimeligheder, mobning, psykisk arbejdsmiljø og i forhold til dårlig drift og svindel. Vi var en belastning, derfor blev vi fyret.

Det har været en lang kamp at nå hertil, og han synes på ingen måde, at opbakningen har været stor. Hverken hos byrådets politikere, som han sammen med andre fyrede har forsøgt at få i tale, eller i hans socialdemokratiske partiforening, som han har meldt sig ud af, eller i hans lokale fagforening, 3F, som han også har forladt. 

Tidligere tillidsmand

Brian Sten Larsen har ellers i mange år været aktiv i 3F. I ti år var han tillidsmand og i otte år fællestillidsmand for de kommunalt ansatte i hele Teknik og Miljø.

I 2007 blev han interviewet i Arbejderen op til 3F's kongres. Dengang kæmpede han imod udliciteringen af store dele af park- og vejvæsenet, som byrådet netop havde besluttet. Og han påpegede blandt andet, at en udlicitering vil ramme de svageste på arbejdsmarkedet.

– Det offentlige arbejdsmarked har altid været kendetegnet ved, at det er rummeligt. Der er plads til folk, der er ramt af en arbejdsskade eller sygdom. Den rummelighed forsvinder næsten fuldstændig ved udlicitering, lød det fra Brian Sten Larsen i 2007.

LÆS OGSÅ: Udlicitering skubber til social udstødning

Det virker næsten ironisk at læse i dag. Brian Sten Larsen blev ikke udliciteret, men hans og en række kollegaers historie viser, at rummeligheden har fået svære betingelser i Aarhus Kommune.

– For os, som blev tilbage i kommunen, betød det et øget pres. Der kom også en ny struktur med driftafdelinger, hvor vi skulle købe ydelser af hinanden. Mange af de bløde værdier i forhold til personalepolitik blev sværere at fastholde, påpeger Brian Sten Larsen i dag.

Avisdækning

Brian Sten Larsens fyring har, sammen med en række andre skandalesager, været beskrevet over flere måneder i den lokale avis, Århus Stiftstidende. 

Serien, som blandt andet bygger på en omfattende aktindsigt, regnskabsmateriale og en stribe interviews med tidligere og nuværende ledere og ansatte i Natur og Vejservice, i Teknik og Miljø og i Center for Byens Anvendelse, har afsløret ulovligheder, bestikkelse, nepotisme og en syg arbejdskultur med mobning, forfølgelse og i sidste ende fyringer.

Den omfattende pressedækning har ført til, at byrådet har fået udarbejdet foreløbig to revisionsrapporter. 

Den omfattende pressedækning har ført til, at byrådet har fået udarbejdet foreløbig to revisionsrapporter. Efterfølgende er der uddelt påtaler og advarsler til en række ledere, og foreløbig én direktør (Erik Jespersen) og to centerchefer (Claus Nickelsen og Claus Pedersen) er blevet fyret.

Claus Pedersen er ikke kun fyret, men bortvist og meldt til politiet for en række uregelmæssigheder, herunder private indkøb på kommunens betalingskort.

Ikke alle har været lige begejstret for avisens dækning. En gruppe tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter fra Center for Byens Anvendelse og Natur og Vejservice skrev i et læserbrev i Århus Stiftstidende i november, at de beklager, at hele arbejdskulturen er blevet mistænkeliggjort. Og de understreger, at de "ikke kan genkende billedet af mobninger og fyringer pga. kritik".

Syg og fyret

Brian Sten Larsen stoppede som fællestillidsmand i 2009. På det tidspunkt var hans gigtsygdom blevet værre. Han havde også et dårligt knæ og havde fået store problemer med nakken. Senere blev han opereret for en diskusprolaps, mens to prolapser ikke kan opereres.

Det betød alt sammen, at han fik problemer med at klare sit job. I 2011 kom han i et afklaringsforløb, for at finde ud af, hvilke opgaver han kunne varetage.

Samtidig finder Brian og et par kollegaer ud af, at der foregår en række uregelmæssigheder i deres afdeling. Deres chef, Claus Pedersen, omgår kommunens indkøbspolitik og svindler med tøjindkøb og leje af maskiner, ligesom opgaver ikke bliver sendt i udbud. De tre begynder at samle beviser.

Det viser sig, at der er et mærkeligt sammenfald mellem de firmaer, som Claus Pedersen hyrer som leverandører til kommunens Natur og Vejservice, og sponsoraftaler til hans badmintonklub i Aalborg, Triton, hvor han er medlem af bestyrelsen og sponsorudvalget.

Claus Pedersen får imidlertid kendskab til, hvad de tre er i gang med. Det sker, fordi Brian Sten Larsen opfordrer en tillidsmand til at gå ind i sagen og overdrager en række papirer til ham.

Tillidsmanden kontakter i første omgang den lokale 3F-afdeling, som, ifølge et interview med tillidsmanden i Århus Stiftstidende, anbefaler ham at snakke med sin nærmeste chef, som er samme Claus Pedersen.

– Vi bliver efterfølgende alle tre fyret i løbet af 2012, forklarer Brian Sten Larsen.

Imod kommunens politik

Begrundelsen for fyringerne er lidt forskellige, men for Brians vedkommende er det for mange sygedage – på trods af, at han er i afklaringsforløb på grund af helbredsproblemer.

– Jeg oplever en meget ubehagelig periode, hvor jeg blandt andet bliver opsøgt af Claus Pedersen hjemme, hvor han kommer med mærkelige trusler. Mit afklaringsforløb kører dårligt, fordi arbejdspladsen saboterer de aftaler, der bliver lavet om eksempelvis hjælpemidler, som vi skal afprøve. Så jeg ryger helt ned psykisk.

– Jeg har lige lavet aftale om, at jeg skal overflyttes til en anden stilling og have færre timer. Men kort tid efter får jeg en påtænkt opsigelse.

I første omgang går den lokale 3F-afdeling ind i sagen.

– 3F laver et godt skriv, hvor de protesterer mod min opsigelse. Men de følger det ikke ordentligt op, så jeg føler mig mere og mere forladt. Det ender med, at det bliver aftalt, at jeg skal gennemføre resten af min afklaringsperiode i et projekt hos 3F, og så skal kommunen efterfølgende tage stilling til, om jeg kan vende tilbage, fortæller Brian Sten Larsen.

– Da min arbejdsprøvning er slut, er konklusionen, at jeg kan arbejde 20 timer ugentligt i et fleksjob, men kommunen meddeler, at der ikke er plads til mig, når jeg ikke kan arbejde 37 timer.

Forløbet et stik imod den politik, Aarhus Kommune har for fastholdelse på arbejdspladsen.

 – Vi havde et fastholdelsesteam på arbejdspladsen, som bestod af min nærmeste leder, HR og dem som skal indstille mig til flexjob eller finde hjælpemidler

 – Med dem havde jeg aftalt at skrive dagbog som en del af mit afklaringsforløb, for at finde ud af, hvilke arbejdsopgaver, jeg kunne klare. Den blev imidlertid aldrig brugt til noget, selvom jeg her beskriver alt, hvad der skete. 

3F vælger også at acceptere fyringen.

– Jeg føler, at de laver en aftale uden om mig, og det kører igennem helbredsnævnet, fordi jeg er tjenestemand. Jeg får forkortet min opsigelse, fordi det er sygdom. 

– Den måde, 3F har ageret på, har været et problem fra start, og er det stadigvæk, fordi de ikke anerkender, at de har lavet fejl. HK tackler det helt anderledes. Da de kommer ind i billedet, finder de ud af, at der er begået nogle fejl. De har fundet ud af, at Marianne, som blev fyret, havde ret i alt det, som hun havde sagt, fortæller Brian Sten Larsen.

Del og hersk

HK'eren Marianne Engelin blev afskediget i sommeren 2016 fra sit job i sekretariatet hos Center for Byens Anvendelse, hvor Claus Pedersen var chef.

 Når du gik imod Claus Pedersen , var du i bad standing og blev kørt ud på et sidespor. Omvendt blev dem, han havde i sin inderkreds, belønnet.
Brian Sten Larsen

– Jeg ville have, at vi overholdt forvaltningsregler, samarbejdsregler og arbejdsmiljø. En dag trak min afdelingsleder mig til side og sagde: "Det er nye tider. Vi behøver ikke længere hænge os i reglerne", har Marianne Engelin fortalt til Århus Stiftstidende.

Marianne Engelin har udarbejdet et papir, hvor hun har skrevet om forholdene i Center for Byens Anvendelse:

"Man sørger bare for, at det siver ud i organisationen, at denne medarbejder ikke magter sine opgaver, at vedkommende ikke forstår de nye tider, at han/hun er negativ og usamarbejdsvillig. Man tager flere "samtaler" under fire øjne med det forsvarsløse menneske, som til sidst er et rystende nervevrag". 

"Fjernelse af opgaver er også en yndet måde at desavouere en medarbejder. Til sidst finder man en god undskyldning for at fyre vedkommende, for eksempel en sparerunde eller en fatal fejl, man har opfundet til lejligheden. Og hvor er så tillidsrepræsentanten? Han er selvfølgelig i god tid før angrebet sættes ind bearbejdet gennem sit tætte forhold til ledelsen", står der i papiret, som har været bragt i uddrag i Århus Stiftstidende.

Brian Sten Larsen genkender Marianne Engelins beskrivelse. Selv beskriver han det som en slags del og hersk-politik: 

– Claus Pedersen udnyttede folk til egne formål. Når du gik imod ham, var du i bad standing og blev kørt ud på et sidespor. Omvendt blev dem, han havde i sin inderkreds, belønnet, forklarer han.

Fyring efter bogen

Efterhånden som skandalesagen er blevet rullet op i Århus Stiftstidende, har det flere gange været diskuteret i byrådet, om der var basis for at genåbne en række fyringssager, blandt andre Brian Sten Larsens.

I de to sager er vi ikke stødt på nogle argumenter, som giver anledning til at tro, at der skulle ligge andet bag opsigelserne.
Lone Skov Hansen, 3F Rymarken.

Det er de borgerlige partier og Enhedslisten, som har krævet en undersøgelse, mens Socialdemokratiet, SF og Radikale fastholder, at fyringerne er sket på et korrekt grundlag. De henviser blandt andet til, at fagforeningerne ikke har rejst sag om uberettiget fyring.

Først efter at kommunen havde fået udarbejdet den anden revisionsrapport, skiftede først SF holdning og efterfølgende også Socialdemokratiet, som har rådmandsposten for Teknik og Miljø.

– Jeg ved godt, at jeg tidligere har sagt, der er handlet korrekt i personalesagerne, fordi fagforeningerne har været med inde i dem. Men efter at vi har modtaget et brev fra HK Kommunal, har jeg på fornemmelsen, at vi ikke er blevet fuldt oplyst om sagen, sagde SF'eren Jan Ravn Christensen til Århus Stiftstidende.

Det socialdemokratiske byrådsmedlem, Hans Halvorsen, som også er tidligere LO-formand, gav sig dog meget nødigt. 

– Vi tilslutter os at undersøge de seks sager og andre sager, der måtte være. Dermed ikke sagt at vi tror på, at udfaldet vil få et andet udfald, end der er truffet i samarbejde med de faglige organisationer, sagde Hans Halvorsen på byrådsmødet sidst i juni.

Også 3F har fastholdt, at de fyringer, som de har været involveret i, er foregået helt efter bogen.

– Vi har kun været inde over to af de sager, som har været fremme i aviserne. I de sager er vi ikke stødt på nogle argumenter, som giver anledning til at tro, at der skulle ligge andet bag opsigelserne. De har ikke sagt til os, at de blev fyret, fordi de havde forsøgt at afsløre kritisable forhold på arbejdspladsen. Derfor har vi ikke genoptaget nogle af sagerne, siger Lone Skov Hansen, formand for den offentlige gruppe i 3F Aarhus Rymarken.

Hun synes dog samtidig, at det er lidt letkøbt, at politikerne bruger fagforeningen som alibi:

– Den her sag går helt tilbage til 2007-2008 - hvor vi har haft en del forskellige tillidsrepræsentanter på arbejdspladsen. Ingen af dem har sagt, at der er de her problemer. Så er det jo svært at agere på. Vi er jo afhængige af, at der kommer nogen og siger, at der er noget galt, siger Lone Skov Hansen til Arbejderen.

Hun hilser nu velkommen, at byrådet har besluttet, at alle fyringssagerne skal tages op igen.

– Det er en god ting både for de opsagte personer, men også for det videres samarbejde, at der kommer nogle uafhængige ind over, siger hun og understreger, at 3F har været låst af sin tavshedspligt.  

Utilfreds med 3F

Forløbet har ført til, at Brian Sten Larsen har meldt sig ud af 3F.

Jeg forsøgte længe at få 3F til at køre en sag mod Aarhus Kommune for uberettiget afskedigelse, men det sagde den lokale fagforening nej til.
Brian Sten Larsen

– Jeg forsøgte længe at få 3F til at køre en sag mod Aarhus Kommune for uberettiget afskedigelse, men det sagde den lokale fagforening nej til. Begrundelsen var, at sagen ikke kunne vindes. Det var jeg stærkt utilfreds med, men på grund af min sygdom magtede jeg ikke at gøre mere på daværende tidspunkt. I stedet meldte jeg mig ud af 3F, fortæller han og tilføjer:

– Men jeg skal jo ikke være medlem af Krifa eller en anden gul fagforening. Jeg vil gerne ind i 3F igen, men jeg har bare ikke tillid til dem. Grundlæggende set går jeg jo ind for fagbevægelsen.

Han undrer sig også over, at 3F kan sige, at de ikke kendte til uregelmæssighederne, eftersom han og de to andre, som afslørede svindel i 2012, afleverede alle beviserne til en 3F-tillidsmand, som gik videre til fagforeningen med dem.

– Jeg synes, fagforeningen svigter de menige medlemmer. I sådan en sag må de ud og undersøge, hvordan det egentlig står til på arbejdspladsen.

Når han ser tilbage på de sidste turbulente år, er der et ord, som sammenfatter det hele: systemmobning.

LÆS OGSÅ: Vi blev mobbet ud, men holder ikke kæft

– Det er et ord, vi har lært af "Landsforeningen Voksenmobning Nej Tak", som har støttet os. Det betyder, at systemerne lukker sig om sig selv og hinanden. Den mobberamte henvender sig for at få hjælp. Det kan være på arbejdspladsen, i tillidsmandssystemet, hos ledelsen, i forvaltningen eller i fagforeningen. Men ramler alle steder ind i en mur. Det tror jeg, at vi vil komme til at høre meget mere til, sådan som hele den offentlige sektor udvikler sig.

– Vores formål med at stå frem er at forsvare den offentlige sektor. Vi ønsker ikke, at det skal blive brugt til flere privatiseringer. Vi vil redde vejservice som en offentlig arbejdsplads, og det har vi gode argumenter for. Det burde 3F og tillidsfolkene hjælpe os med, lyder det fra Brian Sten Larsen.

Kan du lide, hvad du læser?

Hjælp Arbejderen med fortsat at levere gedigen
rød journalistik:

Abonnér

eller giv et bidrag via


87278


15. jul. 2017 - 12:00   15. jul. 2017 - 12:42

Aarhus

bi@arbejderen.dk
Skandalesagen i Aarhus
  • Onsdag den 21. juni 2017 besluttede Aarhus Byråd, at en række fyringer, som er sket over en årrække i byens afdeling for Teknik og Miljø, skulle revurderes. Tidligere eller nuværende ansatte blev opfordret til at henvende sig med deres sager til borgmesterens afdeling inden 9. august 2017.

  • Undersøgelsen blev gennemført af Advokatfirmaet Poul Schmith/Kammeradvokaten og kom til at omfatte 21 personalesager og blev offentliggjort den 9. april 2018. I rapporten konkluderes, at fire tidligere ansatte i Aarhus Kommune skal have erstatning for uberettiget afskedigelse, syv tidligere ansatte skal have beklagelser for, at de er blevet krænket og to sager om afskedigelser er forældede, men ville sandsynligvis have udløst udbetaling af erstatninger.

  • Det usædvanlige skridt var kulminationen på et langt forløb, som startede i oktober 2016, da Århus Stiftstidende begyndte at afdække en række uregelmæssigheder i Center for Byens Anvendelse under kommunens tekniske forvaltning. Serien bygger blandt andet på en omfattende aktindsigt, regnskabsmateriale og en stribe interviews med tidligere og nuværende ledere og ansatte i Natur og Vejservice, i Teknik og Miljø og i Center for Byens Anvendelse.

  • Den omfattende pressedækning har ført til, at Aarhus Kommune har fået udarbejdet to rapporter af revisionsfirmaet Ernest & Young.

  • Den første rapport, som kom i marts 2017, afdækkede forholdene i Center for Byens Anvendelse og Natur og Vejservice under forvaltningschef Claus Pedersens ledelse. Rapporten førte blandt andet til, at Claus Pedersen blev bortvist uden løn og anmeldt til politiet for ulovligheder i form af at have modtaget bestikkelse til sin badmintonklub fra leverandører af maskiner til Aarhus Kommune og for private indkøb på kommunens betalingskort.

  • Den anden rapport, som udkom i juni 2017, skulle afdække hvorvidt borgmester, rådmand, økonomichef og HR-chef har været vidende om de kritisable forhold i Center for Byens Anvendelse inden november 2015. Denne rapport førte blandt andet til, at direktøren for Teknik og Miljø, Erik Jespersen, blev fyret og der blev givet en række påtaler. Efterfølgende er også centerchefen for Miljø og Energi, Claus Nickelsen, blevet afskediget. Borgmesteren og rådmanden blev frikendt.
  • Læs hele dækningen i Århus Stiftstidende her