22 Oct 2019  

KBH: Overskyet, 12 °C

Svindel for 65 milliarder kroner i EU-systemet

Revisorer i skarp kritik

Svindel for 65 milliarder kroner i EU-systemet

Kun en lille del af den milliard-svindel, der foregår i EU, bliver retsforfulgt og pengene betalt tilbage. EU’s antisvindelenhed, OLAF, er ineffektiv og følger kun sjældent sager om misbrugte midler til dørs, kritiserer EU-revisionen.

I perioden 2002 til 2016 er der blevet svindlet for svimlende 65 milliarder kroner i EU. Og kun end lille del af midlerne er kommet tilbage.
FOTO: European Communities
1 af 1

Mindst 65 milliarder kroner er i perioden 2002 til 2016 blevet misbrugt i EU-systemet i et sådant omfang, at de skal tilbagebetales. Men ifølge en yderst kritisk rapport fra EU's revisionsret er kun en brøkdel af de mange milliarder blevet tilbagebetalt. 

Det er en skandale, at der er så meget svindel med EU-midler, og at det er så svært at finde ud af hvad der sker med pengene.
Lave K. Broch, Folkebevægelsen mod EU

Det er EU’s antisvindelenhed, OLAF, der står for at efterforske svindel med EU's midler. Men OLAF er ineffektiv og følger kun sjældent sager om misbrugte midler til dørs, konkluderer EU-revisionen.

I perioden 2012 til 2016 er det kun lykkedes for OLAF at indkassere 15 procent af det svindlede beløb. Under halvdelen af OLAF's sager fører til, at mistænkte bliver retsforfulgt, og ofte ender anklagerne med at falde til jorden på grund af manglende beviser og langsommelig efterforskning.

EU's revisionsret mener, at EU bør "optrappe sin bekæmpelse af svig og vise lederskab og genoverveje den rolle og de ansvarsopgaver, som varetages af OLAF".

OLAF "mangler i dag fyldestgørende oplysninger om omfanget og karakteren samt årsagerne til svig. Dette hindrer en effektiv forebyggelse af svig rettet mod EU-budgettet", hedder det endvidere i kritikken fra EU-revisorerne.

En skandale

Folkebevægelsen mod EU kalder svindlen for "en skandale".

– Det er en skandale, at der er så meget svindel med EU-midler, og at det er så svært at finde ud af, hvad der sker med pengene. Danmark sender milliarder af skattekroner til EU hvert år, og vi kan ikke være tjent med, at en del af pengene forsvinder ud i det blå, siger Lave Knud Broch til Arbejderen.

Han er førstesuppleant til EU-parlamentet for Folkebevægelsen mod EU og nummer to på Folkebevægelsen mod EU's liste N ved EU-parlamentsvalget til maj.

I 2017 betalte Danmark i alt 17,4 milliarder kroner til EU – mens de samlede indtægter fra EU var på 8,3 milliarder kroner. Af de penge, som Danmark fik igen, gik cirka tre fjerdedele til landbrugsstøtte.

– Der er flere problemer med EU-midlerne. EU har både dårlig kontrol med, hvad der sker med de mange penge, og også meget indviklede regler. Der er brug for en reform, men jeg ser hellere, at vi træder ud af EU og selv får kontrol over de milliarder, der sendes til EU. Vi kan bruge pengene bedre selv eksempelvis til velfærd og miljø, lyder det fra Lave Knud Broch.

Mere EU er "løsningen"

Det er ikke småpenge, der er på spil de kommende år. EU-kommissionen har foreslået et budget for EU for perioden 2021-2027 på ikke mindre end 9,75 billioner kroner.

Juhan Parts, medlem af EU's revisionsret, mener, at Kommissionen bør indføre et effektivt system til at forebygge, afsløre og afskrække fra svig.

– En reform af OLAF vil være en lakmustest for Kommissionens engagement i bekæmpelsen af svig, siger han.

For EU's budgetkommissær, Günther H. Oettinger, er løsningen, at EU's nye anklagemyndighed (EPPO) vil starte sit arbejde i 2020. Blandt anklagemyndighedens beføjelser bliver at retsforfølge forbrydelser mod EU's budget.

Kan du lide, hvad du læser?

Hjælp Arbejderen med fortsat at levere gedigen
rød journalistik:

Abonnér

eller giv et bidrag via


87278


30. jan. 2019 - 07:00   30. jan. 2019 - 07:10

Unionen

ml@arbejderen.dk
EU – på vej hvorhen?
  • Når Storbritannien forlader EU, er der en helt ny situation.
  • EU-eliten lægger op til mere union i et hurtigt tempo. Er det dét, danskerne vil?
  • Arbejderen sætter i en artikelserie fokus på, hvad det er for et EU, der tegner sig i fremtiden.