20 Aug 2018  

KBH: Spredte skyer, 19 °C

Sværere at få ægtefælle til Danmark

Støjberg strammer familiesammenføring

Sværere at få ægtefælle til Danmark

Ansøgere, der ønsker familiesammenføring, skal fremover inddeles i to grupper: "integrationsegnede" eller "potentielt integrationsegnede".

Fredag fremlagde regeringen sine forslag til stramninger på familiesammenføringsområdet.
FOTO: Niels Ahlmann Olsen/Scanpix
1 af 1

Det skal være sværere at få familiesammenføring med en ægtefælle i Danmark.

Ansøgeren, der kommer til landet, skal have kendskab til enten dansk, norsk, svensk, engelsk eller tysk.

Sådan lyder det i et nyt forslag, som regeringen fremlagde fredag. Forslaget er en del af de stramninger på udlændinge- og asylområdet, som regeringen løftede sløret for i sommers. Heriblandt er den omstridte integrationsydelsen, som allerede er indført.

Ansøgere, der ønsker familiesammenføring, skal fremover inddeles i to grupper: "integrationsegnede" eller "potentielt integrationsegnede", som afgøres ud fra fire kriterier: erhvervserfaring, uddannelse, sprog eller andre egenskaber, der kan fremme integrationen.

Hvis man opfylder tre ud af fire kriterier, er man "integrationsegnet". Det betyder, at den herboende udlænding kan søge om familiesammenføring med en ægtefælle efter syv års ophold i Danmark.

Opfylder man færre end tre kriterier, er man som udgangspunkt "potentielt egnet" og skal opfylde flere betingelser. Blandt andet skærpes kravet til parrets fælles samlede tilknytning til Danmark og den herboende skal have haft ophold i Danmark i ti år. Derudover skal den herboende have været med i bestyrelser, foreningsliv eller have bestået en medborgerskabsprøve. Og ansøgeren, der kommer til landet, skal have kendskab til enten dansk, norsk, svensk, engelsk eller tysk.

For begge grupper af ansøgere gælder, at den herboende ansøger ikke må bo i et ghettoområde og skal være selvforsørgende.

Regeringen får opbakning fra både Dansk Folkeparti og Liberal Alliance. Også Socialdemokraterne hilser forslagene velkommen.

27. okt. 2015 - 15:30   29. feb. 2016 - 14:04

Familiesammenføring

kkp@arbejderen.dk
Udlændinge- og asylstramninger

Regeringens fire andre stramninger:

  • Flere skal på integrationsydelse: Integrationsydelsen, der ligger på SU-niveau, skal også gælde for en gruppe mennesker, der allerede er kommet til Danmark. I sommers vedtog Folketinget, at den skulle gælde for nytilkomne. Men nu lægges der op til, at den også skal gælde personer, der har været i Danmark i mindre end syv ud af de seneste otte år. De vil dermed få skiftet deres kontanthjælp ud med integrationsydelsen.

  • Familiesammenførte skal selv betale transport: Som reglerne er i dag, får flygtninge, der bliver tildelt familiesammenføring, betalt transporten til Danmark. Men står det til regeringen, skal familien nu selv betale regningen for flybilletten med mere. 

  • Stramme krav til permanent ophold: Regeringen vil stramme kravene til de personer, som ønsker permanent ophold, altså ophold i en ubegrænset periode. Der skal indføres beskæftigelseskrav, og har en udlænding begået kriminalitet, skal han hun vente 50 procent længere tid end i dag. I dag skal man bestå en dansk sprogprøve på niveau 1, men det skal fremover hæves til niveau 2.

  • Integrationspotentiale hos kvoteflygtninge: Den svageste gruppe af flygtninge er ifølge UNHCR kvoteflygtningene. Inger Støjberg foreslår, at de omkring 500 flygtninge, som Danmark efter aftale med FN hvert år modtager, skal vælges ud fra en vurdering af, hvor let de kan integreres.

Kilde: Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet