12 Jul 2020  

KBH: Spredte skyer, 15 °C

Studerende i kamp for det faglige niveau

Besættelse på tredje uge

Studerende i kamp for det faglige niveau

De studerende på Humanistisk Fakultet i København har besat dekanens kontor på tredje uge. De er utilfredse med ledelsens målplan, som efter deres mening betyder ringere undervisning og tab af specialviden.

De studerende fra Humanistisk Fakultet benyttede ledelsens årsfest fredag i sidste uge til at gennemføre en happening, hvor de begravede de lukningstruede fag.
FOTO: Niels Gether Nielsen
1 af 1

Begiver man sig ind ad hoveddøren på Københavns Universitet på Amager, bliver man mødt af farvestrålende bannere med slagord om, at de studerende er imod sammenlægning af fag og kæmper for bevarelse af et højt fagligt niveau.

Gennem trusler forsøger man at få os til at være tavse og trække os tilbage.
Sidsel Vedel, HUMrådet

Hvis man fortsætter op ad trappen til første sal og går lidt til venstre, ser man grupper af studerende ved køkkenborde bugnende af madvarer. På gangarealerne ligger udfoldede liggeunderlag og soveposer.

En væg er beklædt med talrige lister og anvisninger på, hvordan man gebærder sig under den igangværende besættelse. For eksempel lyder en formaning: "Der skal altid sove tre personer ved dørene." Til gengæld hedder det også: "Man bestemmer selv, hvor tidligt eller sent man går i seng."

Ny målplan uden studenterinddragelse

De studerende på Det Humanistiske Fakultet ved Københavns Universitet har på tredje uge besat ledelses- og administrationsgangene, som er det område af universitetet, hvor fakultetets ledelse holder til.

– Dekanen er kommet med et udspil til den nye målplan for Det Humanistiske Fakultet, og som vi ikke har været med til at diskutere, før den lå der som en færdig plan, fortæller Sidsel Dorthea Vedel, formand for HUMrådet, studenterorganisationen for humanistiske studerende til Arbejderen, som er på besøg i det besatte område. Hun fortsætter:

– Han vil gerne snakke med os i processen efter, at planen er lavet, men selve planen kan der ikke ændres på.

Anna Nørgaard Sørensen, der er næstformand for HUMrådet, tilføjer:

– Det at kalde det en målplan fortæller i sig selv, at der er tale om mål, som dekanen udstikker med planen. Flere strukturændringer af fakultetets uddannelser er helt nye for os.

>>LÆS OGSÅ: Studerende blokerer ledelseskontorer på Københavns Universitet

Sammenlægning af fag og fælles undervisning

Målplanen indebærer blandt andet sammenlægning af fag. Da ledelsen ikke vil komme med noget konkret, men bliver ved med at henvise til de "små fag", anslår de studerende, at det drejer sig om fag som italiensk, fransk og tysk.

Dette vil ske gennem fælles undervisning af studerende, som uddanner sig i forskellige fag. De studerende mener, at planen indebærer afspecialisering og manglende mulighed for fordybelse i fagene.

– Vi har forsøgt at få dekanen i tale om dette tema, men han nægter at indgå i en dialog med os om emnet. Vi kan få lov at stille nogle forslag til småændringer, men planen om fagsammenlægninger og faglige forringelser bliver ikke taget af bordet, fortæller Sidsel Vedel:

– Det var derfor, vi begyndte besættelsen, men den har nu udviklet sig til at være mere end en protest mod målplanen. Gennem trusler forsøger man at få os til at være tavse og trække os tilbage, så det er også vores muligheder for at have medbestemmelse i fremtiden, som vi kæmper for.

Dekanen har under besættelsen henvendt sig til de studerende og krævet, at ordensregulativet blev overholdt. De studerende har opfattet det som en trussel om bortvisning fra deres studiepladser, hvis de fortsatte aktionen. 

Besparelser på 290 millioner

Regeringen har i sit forslag til finanslov afskaffet omprioriteringsbidraget på universiteterne, men det såkaldte taxameterløft, som tildeler de humanistiske og samfundsvidenskabelige uddannelser nogle ekstra midler om året, fordi de i mange år var underfinansieret, ser i øjeblikket ud til ikke at være kommet med i den nye finanslov.

Det kan føre til en besparelse på 290 millioner på de to områder, hvilket resulterer i et tab af markant flere midler, end de vil få tilført via afskaffelsen af omprioriteringsbidraget.

Både Socialdemokratiet og Venstre lovede inden valget at bevare taxameterløftet, men pengene optræder ikke i den ny finanslov, og det er usikkert, om de senere vil blive tildelt helt eller delvist via en ekstrabevilling.

Faglig kvalitet som alternativ

Målplanen, der er fremlagt af dekan Jesper Kallestrup, er planen for, hvordan kommende besparelser på Det Humanistiske Fakultet kan føres ud i livet.

Sidsel Vedel forklarer om de studerendes kritik:

– Vi kunne i stedet for have lavet en plan sammen, som er ambitiøs, og som vil medføre større kvalitet af studierne. Vi har ikke brug for at skabe yderligere fokus på, at vi skal spare, men for positive kvalitetsstandarder. Vi har derfor sendt en ambitiøs målplan, som vi kalder "Faglig kvalitet og tværfaglighed" til dekanen. 

Anna Nørgaard Sørensen supplerer:

– Vi fik kun halvanden dag til at læse hans målplan, før vi skulle give respons. Vi er spændte på, om vi overhovedet får dekanens respons på vores plan.

Studenterlederne fortæller, at dekanen modtog planen i fredags, og torsdag mødtes de studerende, prodekan for uddannelse Jens Erik Mogensen og dekan Jesper Kallestrup for første gang til forhandling, siden blokaden startede.

Støtte til de studerende

Formandskabet fortæller, at mere end 60 fag- og studenterorganisationer har støttet de studerendes kamp, og de nævner blandt andet organisationer som PROSA, Dansk Magisterforening studerende, Danmarks Bibliotekarforening, DSF og Erhvervsskolernes ElevOrganisation.

>>LÆS OGSÅ: Studerende har udvidet blokaden på Københavns Universitet

I fredags holdt ledelsen på Københavns Universitet årsfest. Det benyttede de aktionerende til at gennemføre en happening, hvor de på symbolsk vis begravede de lukningstruede fag.

>>LÆS OGSÅ: Studerende begraver lukningstruede fag

Kan du lide, hvad du læser?

Hjælp Arbejderen med fortsat at levere gedigen
rød journalistik:

Abonnér

eller giv et bidrag via


87278


16. nov. 2019 - 06:46   18. nov. 2019 - 09:15

Uddannelse

bs@arbejderen.dk