07 Jun 2020  

KBH: Ingen skyer af betydning, 16 °C

Studerende har udvidet blokaden på Københavns Universitet

Blokerer også aften og nat

Studerende har udvidet blokaden på Københavns Universitet

Blokaden på Det Humanistiske Fakultet fortsætter, indtil ledelsen har opfyldt fire konkrete krav, erklærer de studerende.

Der bliver sørget for fællesspisning for blokadevagterne.
FOTO: Privat
1 af 1

De studerende på Humaniora på Københavns Universitet fortsætter på anden uge blokaden af ledelseskontorer og administrationskontorer. 

Vi fortsætter blokaden, til vores krav er opfyldt. Indtil videre er der ikke tegn på, at ledelsen vil forhandle med os.
Sidsel Vedel, HUMrådet 

I torsdags blev blokaden udvidet fra kun at foregå i dagtimerne til at være døgnet rundt på både hverdage og i weekender. 

– Vi vil være sikre på, at vi ikke bliver låst ude af lokalerne, og at der ikke er ansatte, som går på arbejde sent om aftenen, som nogle har prøvet på, siger Sidsel Vedel, formand for HUMrådet på Københavns Universitet.

Vrede over målplan

Baggrunden for blokaden er de studerendes utilfredshed med den målplan for 2020-2023, som dekan på Det Humanistiske Fakultet Jesper Kallestrup sendte ud i august måned. Fakultetet omfatter uddannelser som for eksempel sprogfag, filosofi, historie, litteraturvidenskab og kunsthistorie.

>> LÆS OGSÅ: Studerende blokerer ledelseskontorer på Københavns Universitet

De studerende har på et stormøde sammenfattet deres kritik af målplanen til fire konkrete krav, som de vil have opfyldt, før de indstiller blokaden.

– Som det første krav vil vi have fjernet planerne om sammenlægninger af fag, og som det andet vil vi have fjernet de brede indgange til bachelor, som betyder, at man det første år på uddannelsen samler flere forskellige fag, så der først bliver tale om specialisering på andet år. Det giver mindre tid til specialisering og kernefaglighed. Derfor er vi imod det, siger Sidsel Vedel. 

Det tredje krav er at droppe planen om at indføre såkaldte stordriftsfag med kæmpestore forelæsninger. Og som det fjerde og sidste krav vil de studerende have en garanti for, at ledelsen ikke kommer med lignende forslag i den nærmeste fremtid.

– Vi fortsætter blokaden, til vores krav er opfyldt. Indtil videre er der ikke tegn på, at ledelsen vil forhandle med os, siger Sidsel Vedel. 

Fysisk Fagråd støtter de studerende på Humaniora ved at deltage i blokaden.
Privat

Hun understreger, at det ikke er tilstrækkeligt med kosmetiske ændringer af teksten i målplanen. Det er ændringer i det reelle indhold, de studerende kræver.

Mange års nedskæringer

Når de studerende reagerer så kraftigt nu, hænger det sammen med mange års nedskæringer, hvor fag er blevet lagt sammen, undervisningstiden er blevet beskåret, og der er blevet fyret mange undervisere. Grænsen er nået nu, lyder meldingen fra blokadevagterne. 

– Vi er nede på kun at have 12 timers undervisning om ugen på bachelor og otte timer om ugen på kandidaten. Hvis vi oveni det skal undervises flere fag sammen, bliver der endnu mindre tid til specialisering og faglighed, erklærer Sidsel Vedel.

Hun pointerer, at blokaden alene er vendt mod ledelsen, ikke mod de ansatte. 

– Vi kæmper også de ansattes kamp, siger formanden.

Der er ingen problemer med at skaffe blokadevagter. Nye folk strømmer til, fortæller Sidsel Vedel. Økonomisk støtte til blokaden kan indbetales via MobilePay til 880447, i kommentaren skal stå "HUMrådet".

Kan du lide, hvad du læser?

Hjælp Arbejderen med fortsat at levere gedigen
rød journalistik:

Abonnér

eller giv et bidrag via


87278


05. nov. 2019 - 11:26   06. nov. 2019 - 11:27

Uddannelse

ur@arbejderen.dk