16 Jul 2020  

KBH: Spredte skyer, 17 °C

Studerende blokerer ledelseskontorer på Københavns Universitet

Protest mod forringelser

Studerende blokerer ledelseskontorer på Københavns Universitet

Hele ugen har studerende på Det Humanistiske Fakultet i København blokeret ledelsesgangen i protest mod planer om yderligere forringelser af uddannelserne. I dag blev blokaden udvidet.

Fra blokade af ledelsesgangen.
FOTO: Privat
1 af 1

Siden i mandags har studerende fra Humaniora på Københavns Universitet blokeret ledelsesgangen hver dag fra klokken 7.15-18.

De seneste års mange nedskæringer har allerede betydet et gevaldigt dyk i vores undervisning.
Anna Nørgaard Sørensen, HUMrådet

I dag er blokaden blevet udvidet til også at omfatte en gang med administrationskontorer.

De studerende er utilfredse med et forslag til målplan, som dekan på Det Humanistiske Fakultet Jesper Kallestrup sendte ud i august måned. Fakultetet omfatter uddannelser som for eksempel sprogfag, filosofi, historie, litteraturvidenskab og kunsthistorie.

Planen vil betyde dårligere undervisning, udvandet faglighed og et tab af specialiseret viden, frygter de studerende.

Sammenlægninger af fag

– For eksempel foreslår dekanen at gennemføre flere sammenlægninger af fag. Det mener vi ikke er fagligt forsvarligt. Der er allerede sket mange sammenlægninger. Nu vil der blive tale om for eksempel at slå engelsk, tysk, fransk og spansk sammen til europæisk sprog, siger Anna Nørgaard Sørensen, der læser engelsk og er med til at stå for blokaden.

– Det vil betyde, at dem, der bliver uddannet, ikke er specialiserede nok. Vores uddannelser handler jo både om sprog og kultur. Og de kulturelle forhold samt historien er meget forskellige fra land til land, tilføjer hun.

Færre undervisere

Dekanen skriver direkte i målplanen, at sammenlægninger af fag vil betyde, at der vil være brug for færre undervisere.

– Det er vi dybt imod. De seneste års mange nedskæringer har allerede betydet et gevaldigt dyk i vores undervisning. Underviserne løber langt hurtigere og har ikke tid til at give feedback på vores arbejde. Opgaver skriver vi næsten aldrig mere, og vi skal heller ikke forsvare vores bachelor eller specialer mundtligt længere. Det er der ikke råd til, fortæller Anna Nørgaard Sørensen.

Så sent som i maj i år blev 48 stillinger nedlagt på Det Humanistiske Fakultet. I 2016 gjorde nedskæringer det af med 86 stillinger, og i 2011 blev 35 stillinger sparet væk.

– Undervisningen kan næsten ikke hænge sammen længere. Niveauet er så lavt, og der er så få undervisere, konstaterer Anna Nørgaard Sørensen.

Stordriftsfag

De studerende er også utilfredse med, at dekanen vil indføre såkaldte stordriftsfag med kæmpe store forelæsninger. Der er nævnt forslag på den slags fag i digitalisering og humaniora samt historie og civilisation.

– Det lægger op til nogle meget vage fag med et ret lavt fagligt niveau. Det er vi ikke interesserede i. Vi ønsker at blive specialiserede og dygtige, understreger Anna Nørgaard Sørensen.

Inden de studerende greb til at blokere ledelsesgangen, har de i lang tid forsøgt at få dekanen i tale for at drøfte de problemer, de ser i målplanen.

– Men vi er hver gang blevet afvist og har fået at vide, at han ved bedst, siger Anna Nørgaard Sørensen.

Vil fortsætte blokade

Her efter flere dages blokade afviser dekanen stadig at mødes med de studerede for at diskutere deres kritik. Onsdag aften erklærede han, at han ville forcere ledelsesgangen for at komme på arbejde i dag. Men det er ikke sket.

– Han forsøgte at sende nogle ansatte på arbejde, men de blev stoppet af vores blokade, siger Anna Nørgaard Sørensen.

Humanioras fakultetsdirektør har ifølge de studerende truet med at bruge universitetets ordensreglement mod besætterne. Det tolker de som en trussel om at smide dem ud fra universitetet.

På trods af disse meldinger er de studerende indstillede på at fortsætte blokaden, indtil de får dekanen i tale. De glæder sig over den store støtte, de har fået fra Studenterrådet på Københavns Universitet og Danske Studerendes Fællesråd, der begge har deltaget i blokaden.

Der er også kommet støtteerklæringer fra andre universiteter, fagbevægelsen, en række fagråd på Humaniora samt andre.

Arbejderen har forgæves forsøgt at få en udtalelse fra dekan Jesper Kallestrup.

Udsigt til nye nedskæringer

De studerende på Det Humanistiske Fakultet frygter endnu flere nedskæringer i fremtiden med regeringens plan om at spare 290 millioner kroner på de humanistiske og samfundsvidenskabelige uddannelser til næste år.

De to områder har siden 2010 fået en midlertidig takstforhøjelse, efter at en Deloitte-rapport konkluderede, at både humaniora og samfundsvidenskab var underfinansierede i forhold til andre uddannelser.

Men den socialdemokratiske regering lægger ikke op til at forlænge takstforhøjelsen i sin finanslov.

– Jeg er rystet over, at regeringen den ene dag melder ud, at det nu er slut med besparelser på uddannelse, og den næste dag med et snuptag er klar til at fjerne mange millioner fra samfundsvidenskab og humaniora, sagde Camilla Gregersen, formand for Dansk Magisterforening, da forslaget til finanslov blev offentliggjort for omkring en måned siden.

– De to områder har været udsultet alt for længe, og hvis takstløftet ikke bliver forlænget eller allerhelst gjort permanent, vil det medføre flere fyringsrunder, lukning af mange fag og få store konsekvenser for uddannelseskvaliteten, advarede magisterformanden.

Regeringen og dens støttepartier forhandler lige nu om den endelige finanslov.

De studerende på Det Humanistiske Fakultet håber, at politikerne vil indse, at der er brug for geninvesteringer i uddannelserne i stedet for flere nedskæringer.

Kan du lide, hvad du læser?

Hjælp Arbejderen med fortsat at levere gedigen
rød journalistik:

Abonnér

eller giv et bidrag via


87278


31. okt. 2019 - 13:34   05. nov. 2019 - 12:11

Uddannelse

ur@arbejderen.dk