22 Apr 2019  

KBH: Ingen skyer af betydning, 13 °C

Stor enighed om budget 2018 i Aarhus

30 ud af 31 bakker op

Stor enighed om budget 2018 i Aarhus

30 ud af 31 byrådsmedlemmer bakker op om budgettet for 2018, som investerer i masser af infrastruktur. Velfærden får også et lille løft, men der er også lagt op til besparelser. Det kritiserer BUPL.

FOTO: Michael Svenningsen/Scanpix
1 af 1

Fredag i sidste uge underskrev 30 ud af 31 medlemmer af Aarhus Byråd budgetforliget for 2018, som samtidig sætter linjerne fire år frem. 

Alle vores forslag, som nu bliver gennemført, er med til at skabe større lighed og få flere med i fællesskabet.
Maria Sloth, Enhedslisten

Forligskredsen spænder fra Dansk Folkeparti til Enhedslistens tre byrådsmedlemmer, som for andet år i træk bakker op om budgettet. Kun Ny Borgerlige står udenfor forligskredsen.

Der er lagt op til store investeringer i infrastruktur for at imødekomme, at befolkningen i Aarhus vokser. Der afsættes blandt andet én milliard til etablering af en ny ringvej, letbanen skal udbygges og der afsættes 75 millioner til en rekonstruktion af Aarhus Lufthavn. Der skal også bruges penge på nye skoleveje, hastighedszoner i byområdet, intelligent trafikstyring og en cykelhandlingsplan.

På velfærdsområdet afsættes 11,5 millioner kroner til serviceløft i hjemmeplejen. På skoleområdet afsættes 3,5 millioner årligt til to-voksenordninger i de mindste klasser. Dertil kommer en række læseinitiativer, gratis transport med bybusser og letbane og morgenpasning for 4. klasse i SFO. På børneområdet i øvrigt er der afsat penge til ekstra besøg af sundhedsplejen for førstegangsfødende og seks millioner afsættes til at forbedre pasningen af de 0-2-årige. 

I gennemsnit er der over de kommende fire år 71 millioner kroner årligt til driftsudvidelser. En god del af pengene hertil findes ved at gennemføre rammebesparelser i alle kommunens magistratsafdelinger. Næste år skal afdelingerne samlet spare 28 millioner kroner på driften stigende til 126 millioner kroner i 2022. Der er også lagt op til at videreføre administrative besparelser for 15 millioner kroner næste år.

Velfærdsforlig?

Den socialdemokratiske borgmester, Jacob Bundsgaard, mener, at byrådet i år har indgået et "velfærdsforlig".

– Aarhus er en by med et stort hjerte, og sådan skal det fortsat være. Vi skal passe på vores børn, ældre og dem, der befinder sig på kanten af samfundet, siger Jacob Bundsgaard til Århus Stiftstidende.

Knap så positiv er pædagogernes fagforening.

Marianne Gilbert Nielsen, formand for BUPL i Aarhus, understreger, at der er gode signaler i budgetforliget, men at det klinger hult, når de gode initiativer står i skyggen af andre overordnede besparelser. 

– Det er positivt, at man sætter penge af til tidlig indsats, to-voksen ordninger og for eksemple muliggør transport rundt i kommunen for børn og personale. Ligesom det er et godt initiativ, at man i 2020-2021 sætter penge af til børne- og arbejdsmiljø. Det ser vi frem til at være med til at udmønte, siger hun og tilføjer:

– Men samlet set er det beskæmmende, at de besparelser der pålægges i forbindelse med barselspulje og administration ser ud til at være større, end de penge der tilføres til børne- og unge-området. Vi står altså med et forlig, der flytter rundt med nogle penge, og vi er bekymrede for konsekvenserne, lyder det fra Marianne Gilbert Nielsen. 

Ingen negative konsekvenser

Enhedslisten mener ikke, at besparelserne får nogle negative konsekvenser, da de fleste afdelinger i forvejen bruger færre penge, end de har fået tildelt.

– Med forliget har vi fået styrket, at skattekronerne kommer ud at arbejde til gavn for velfærden og ikke bare hober sig op som overskud i magistratsafdelingerne. Det er væsentligt og glædeligt og en styrkelse af demokratiet, og det skal ske uden serviceforringelser, siger budgetordfører Maria Sloth.

Blandt sine sejre noterer partiet millioner af kroner til velfærd, til gavn for børnefamilierne, mennesker med handicap og psykisk sygdom, berørte af hjemløshed og modtagere af kontanthjæp.

– Det er vi stolte af, selvom vi også kan se visse mangler i forliget, især på det grønne område, siger Maria Sloth.

Kan du lide, hvad du læser?

Hjælp Arbejderen med fortsat at levere gedigen
rød journalistik:

Abonnér

eller giv et bidrag via


87278


28. sep. 2017 - 07:00   28. sep. 2017 - 07:10

Budget 2018

bi@arbejderen.dk