22 Sep 2018  

KBH: Let skyet, 14 °C

Stigende antal danskere vil forlade EU

Hvis briterne stemmer nej

Stigende antal danskere vil forlade EU

27 procent vil forlade EU sammen med briterne, mens 30 procent vil forblive i EU. 34 procent vil se tiden an.

Hvis briterne den 23. juni stemmer sig ud af EU, vil et stigende antal danskere gøre dem følgeskab.
FOTO: Jeff Djevdet/Wikimedia
1 af 1

Hvis briterne den 23. juni stemmer sig ud af EU, vil et stigende antal danskere gøre dem følgeskab.

Det viser en meningsmåling, som er foretaget af Epinion for Analyseenheden 4V. 27 procent vil forlade EU sammen med briterne, mens 30 procent vil forblive i EU.

Ifølge målingen svarer syv procent "ved ikke", mens 34 procent ønsker at "se tiden an og senere træffe en beslutning" med hensyn til dansk EU-medlemskab. Målingens statistiske usikkerhed er +/- 3,1 procentpoint.

Epinions måling for Analyseenheden 4V er bemærkelsesværdig, fordi exit-andelen i andre undersøgelser som oftest kun har været cirka halvt så stor som den vælgerandel, der ønsker at forblive i EU.

"Dette har været karakteristisk selv i krisetider for EU, men kombinationen af Brexit, migration, kontroversen om EU’s åbne grænser, samt de senere års eurokrise kan have banet vejen for et vælgerskred", lyder vurderingen fra 4V.

Analyseenheden 4V vurderer også, at målingens gruppe af tvivlere er markant. 

"Normalt viser valgkampe op til danske folkeafstemninger, at en endog meget stor andel af tvivlerne eller ubeslutsomme ender med at stemme imod yderligere EU-integration; ellers kunne de svingende resultater ved folkeafstemningerne gennem tiden ikke forklares" vurderer 4V og konkluderer, "at der i dag kan være flertal imod dansk medlemskab af EU i tilfælde af Brexit".

14. apr. 2016 - 11:19   14. apr. 2016 - 12:17

Brexit

bi@arbejderen.dk