12 Dec 2018  

KBH: Spredte skyer, 3 °C

Statsrevisorernes kontrol med Folketinget skal svækkes

Forslag til førstebehandling

Statsrevisorernes kontrol med Folketinget skal svækkes

Onsdag skal Folketinget førstebehandle et forslag, der vil svække statsrevisorernes arbejde. Regeringen har kritiseret Statsrevisionen for at være for politisk.

FOTO: Folketinget / Christoffer Regild.
1 af 1

Onsdag førstebehandler Folketinget et forslag om at ændre statsrevisorernes arbejde, så der fremover skal to revisorer - mod én i dag - til at sætte en undersøgelse i gang. Forslaget er stillet af medlemmerne af Folketingets Præsidium, minus Enhedslistens Christian Juhl.

Det vigtigt, at vi er vågne og kritiske overfor alle svækkelser af den demokratiske kontrol med regeringen.
Christian Juhl, Enhedslisten.

– Det er en klokkeklar svækkelse af vagthunden overfor magten. Statsrevisorerne kan sætte undersøgelser i gang, så vi har snor i, hvordan regeringen forvalter deres magt, og det er altså en hjørnesten i vores demokrati. Med det her forslag lukker magten sig endnu engang om sig selv. Det er et angreb på vores åbne demokrati, siger Christian Juhl, der minder om, at DONG-skandalen blev undersøgt på initiativ fra én revisor.

Regeringen kritiserer revisorerne

Mens det tidigere har været næsten utænkeligt at kritisere Statsrevisorerne, så rettede regeringen i forrige måned en skarp kritik af kontrolorganet, som regeringen beskylder for at være blevet for politiske.

– Det her forslag kommer jo efter en række angreb på den kritiske revision af magten. Først truede regeringspartierne med at udflytte rigsrevisionen. Så kom en række ministre på banen og sagde at de var for politiske. Nu kommer så dette angreb på statsrevisorernes mulighed for at igangsætte undersøgelser. I det lys er det vigtigt, at vi er vågne og kritiske overfor alle svækkelser af den demokratiske kontrol med regeringen, mener Christian Juhl.

En vagthund

Statsrevisorerne er en uafhængig institution under Folketinget. Hverken regering eller Folketing har indflydelse på Statsrevisorernes arbejde. Folketinget har udpeget 6 statsrevisorer, som repræsenterer hvert sit parti. Statsrevisorerne overvåger, at statens – og dermed skatteborgernes – penge bruges, som Folketinget har besluttet det, og at pengene forvaltes lovligt og effektivt.

Kan du lide, hvad du læser?

Hjælp Arbejderen med fortsat at levere gedigen
rød journalistik:

Abonnér

eller giv et bidrag via


87278


08. maj. 2018 - 11:19   08. maj. 2018 - 12:37

Folketinget

noc@arbejderen.dk