18 Sep 2018  

KBH: Ingen skyer af betydning, 26 °C

Støtte til samling af kommunistiske partier

Enig kongres

Støtte til samling af kommunistiske partier

Kommunistisk Parti vil kæmpe hårdt for en sammenlægning med Kommunistisk Parti i Danmark, slog en enig kongres fast i weekenden.

Jørgen Petersen aflægger beretning på kongressen.
FOTO: Tobias Stidsen
1 af 1

De delegerede på Kommunistisk Partis kongres i weekenden gav en total og enig opbakning til bestræbelserne på at gennemføre en sammenlægning med Kommunistisk Parti i Danmark (KPiD).

Det forvirrer folk og er noget rod med flere kommunistpartier.
Claus Olsen, medlem af KP

– Vi kæmper for kommunistisk enhed og er klar til en sammenlægning med KPiD, hvis muligheden opstår efter KPiD's kongres i maj, sagde Kommunistisk Partis formand Jørgen Petersen i landsledelsens beretning til kongressen.

– Det forvirrer folk og er noget rod med flere kommunistpartier, sagde Claus Olsen, der er aktiv i fagforeningen 3F BJMF, i debatten om beretningen.

Den kommunistiske fraktion i BJMF vedtog sidste år enstemmigt en opfordring til KPiD og Kommunistisk Parti (KP) om at arbejde for samling.

Hilsen fra KPiD

KPiD's formand Arne Cheller konstaterede i sin hilsen til kongressen, at samarbejdet mellem KPiD og KP har taget et kvalitativt spring gennem den seneste tid, og at der eksisterer den nødvendige politiske enighed.

– Vi skylder arbejderklassen og den kommunistiske bevægelse at skabe et stærkt kommunistisk parti sammen, sagde Arne Cheller. 

>> LÆS OGSÅ: Der er brug for kommunistisk samling

Det signal blev mødt af langvarige klapsalver.

Samarbejde med DKP

I arbejdsprogrammet, der blev enstemmigt vedtaget på weekendens kongres, slås fast, at; "Kommunistisk Parti vil i den kommende kongresperiode tilstræbe og arbejde hårdt for en sammenlægning med KPiD."

Samtidig understreges, at partiet fortsat vil tage initiativer til samarbejde i klassekampen med Danmarks Kommunistiske Parti (DKP).

At, DKP ikke er med i samlingsprocessen, hænger sammen med partiets beslutning om at fastholde og styrke sit arbejde i Enhedslisten. Kommunistisk Parti accepterer ikke, at medlemmer også er medlem af et andet parti.

>> LÆS OGSÅ: Klassekampen kræver kommunistisk samling

26. feb. 2018 - 10:44   26. feb. 2018 - 14:41

KP-kongres

ur@arbejderen.dk
Kommunistisk Parti
  • Kommunistisk Parti blev dannet i november 2006 ved en sammenslutning af de to kommunistiske organisationer DKP/ML og Kommunistisk Samling.
  • Jørgen Petersen har været formand siden partiets stiftelse. Partiet har en landsledelse på 13 medlemmer og to suppleanter.
  • Partiet har 10 afdelinger rundt omkring i landet.
  • Kommunistisk Parti udgiver Arbejderen og holder hvert år Rød 1. Maj i København og en landsdækkende Rød Sommerlejr, som er åben for alle interesserede.
  • Læs mere på kommunister.dk eller Facebook.