16 Jan 2021  

KBH: Ingen skyer af betydning, -6 °C

"Solidariteten og fællesskabet vil hjælpe Danmark gennem coronakrisen"

Interview

"Solidariteten og fællesskabet vil hjælpe Danmark gennem coronakrisen"

En stærk offentlig sektor og et sundhedssystem, der er i stand til at holde hånden under befolkningen på et solidarisk grundlag, er helt afgørende i kampen mod coronasmitten, siger Jørgen Petersen, formand for Kommunistisk Parti.

FOTO: Aage Christensen
1 af 1

Samfund med en stærk offentlig sektor og et kollektivt velfærdssystem står langt bedre rustede til at klare coronakrisen end totalt liberaliserede stater med privatiseret velfærd, konstaterer Jørgen Petersen, formand for Kommunistisk Parti.

Sygeplejersker, sosu'er, læger og mange andre grupper kæmper på overtid for at vinde kampen mod coronavirus, ofte med risiko for deres eget helbred. 

Arbejderen har ringet ham op for at få kommunisternes vurdering af den aktuelle coronasituation og regeringens mange forskellige tiltag.

– Vi står midt i en alvorlig sundhedskrise. Her bliver det meget tydeligt, hvad der er vigtigt under sådan en krise. Helt afgørende er det at have en stærk offentlig sektor og et sundhedssystem, der er i stand til at holde hånden under befolkningen på et solidarisk grundlag. I årevis har storkapitalen, erhvervslivet og bankerne krævet nedskæringer i den offentlige sektor og skattelettelser til dem selv. En politik der har ført til fyring af massevis af offentligt ansatte, blandt andet på sygehusene, siger Jørgen Petersen.

– Nu ser vi, at de tilbageblevne sygehusansatte stiller op til på rekordtid at opbygge et beredskab, der kan afhjælpe coronakrisen. Sygeplejersker, sosu'er, læger og mange andre grupper kæmper på overtid for at vinde kampen mod coronavirus, ofte med risiko for deres eget helbred. Det skylder hele samfundet dem en enorm tak for, tilføjer han.

Partiformanden henviser også til de nu op mod 10.000 pensionerede sundhedsuddannede, studerende og andre, der har tilbudt deres hjælp til landets sygehuse i den aktuelle krisesituation.

>> LÆS OGSÅ: Mange tusinder har meldt sig til at hjælpe på sygehuse

– Det er solidariteten og fællesskabet, der kommer til at hjælpe os gennem den her krise. Storkapitalen har ikke taget et eneste initiativ i forhold til at redde Danmark. De har kun fokus på at fastholde deres egne profitter, konstaterer Jørgen Petersen.

– De virksomheder, der ikke har polstret sig selv i tide, men har haft travlt med at udbetale udbytte til aktionærerne og give store lønstigninger til direktørerne, kræver nu, at fællesskabets kasse punger ud og holder hånden under dem, tilføjer han.

Godt med initiativer mod fyringer

Grundlæggende set mener Kommunistisk Parti, at det er fornuftigt, at regeringen har taget en række initiativer i forhold til at forhindre fyringer på grund af coronakrisen som for eksempel gennem trepartsaftalen med arbejdsmarkedets parter.

Det er absurd, at regeringen ikke stiller betingelser til bankerne om at lade være med at betale udbytte til aktionærerne.

– Men der skal stilles større krav til virksomhederne om ikke at afskedige ansatte, når de får del i støtten. Og i forhold til bankerne, der nu får rådighed over en økonomisk stødpude på 17 milliarder kroner, er det absurd, at regeringen ikke stiller betingelser til bankerne om at lade være med at betale udbytte til aktionærerne, erklærer Jørgen Petersen.

For eksempel lægger Danske Bank op til at betale over syv milliarder kroner i udbytte til aktionærerne.

>> LÆS OGSÅ: Kræver stop for milliardudbytte i Danske Bank

– De penge burde i stedet være givet i støtte til statskassen i den her pressede situation. Storkapitalen skal være med til at betale regningen, mener Jørgen Petersen.

Solidaritet nedefra

Lige så vred han er over den egoisme og mangel på solidaritet, der findes i storkapitalens magtcentre, er han begejstret for den solidaritet og hjælpsomhed, der i øjeblikket udspiller sig blandt helt almindelige mennesker.

– Vi ser, hvordan solidariteten vokser op nedefra, hvor der over hele landet dannes netværk af frivillige, der er parat til at hjælpe de hårdest ramte. Det er meget positivt.

>> LÆS OGSÅ: Danskere vil hjælpe syge og udsatte under coronakrisen

For kommunisterne er det afgørende fokus i forhold til hjælpepakkerne, at de skal hjælpe arbejderne og den almindelige befolkning. 

– Her mangler der et initiativ i forhold til alle dem, der er løst tilknyttet arbejdsmarkedet som vikarer, freelancere, falske selvstændige, folk på nul-timers-kontrakter og så videre. Der er ingen hjælpepakke, der sikrer dem. Det er der heller ikke i forhold til dem, der er arbejdsløse nu og i fare for at falde ud af dagpengesystemet, konstaterer partiformanden.

Kommunistisk Parti mener, at der er brug for tiltag, der sikrer, at ingen mister deres arbejde eller deres forsørgelse på grund af coronakrisen.

Ikke en almindelig influenza

Der er stadig danskere, der mener, at tiltagene for at inddæmme og forsinke coronasmitten har karakter af panik og er vildt overdrevne. Der bliver for eksempel henvist til, at der hvert år dør mellem 1000 og 2000 danskere af almindelig influenza, og at omkring 400.000 hvert år dør på verdensplan som følge af malaria.

Vi ved, at det er samfundets svageste, der bliver hårdest ramt. Vi har en pligt til at være med til at beskytte dem. 

– Det er fuldstændig grotesk, at der hvert år dør hundredtusindvis af mennesker af malaria i de tidligere kolonier og andre fattige lande, der er udplyndret af imperialismen. Mange dør også af diarré og andre sygdomme, der kan helbredes for en billig penge. Det er helt klart en skændsel og et problem, som der burde gøres noget ved, starter Jørgen Petersen med at slå fast.

Når det er sagt, mener han ikke, at man kan komme udenom, at coronavirus er en alvorlig trussel mod danskerne og alle andre folkeslag. Det kan efter hans mening slet ikke sammenlignes med en almindelig omgang influenza. Hertil går smittespredningen alt for hurtigt, og der er ingen mulighed for vaccination.

– Vi skal være bevidste om, at den situation, vi ser ind i om en eller to måneder, er helt anderledes end i dag. Det forudses, at antallet af smittede vil stige voldsomt, mange vil få brug for at blive indlagt, en del af dem på intensivafdeling. Skønnet er, at mellem 1600 og 5000 kan dø i løbet af kort tid. For at nedbringe dødeligheden er det helt afgørende, at vi får inddæmmet sygdommen og sat tempoet i smittespredningen ned, så vi har ressourcer til at give de syge den optimale behandling, siger partiformanden.

– Vi ved, at det er samfundets svageste, der bliver hårdest ramt. Det er de ældre, kronisk syge og socialt udsatte. Vi har en pligt til at være med til at beskytte dem. Hvis ikke der bliver taget dramatiske skridt, som den danske regering har gjort, vil flere af de her mennesker dø, tilføjer han.

Fornuftige tiltag fra regeringen

Det er baggrunden for, at Kommunistisk Parti bakker op om de tiltag, regeringen har taget for at inddæmme og forsinke smittespredningen baseret på anbefalinger fra den sundhedsfaglige ekspertise.

– Efter min mening har regeringens handlinger ikke været præget af panik. Det værste, vi kunne forestille os, er en regering, der ikke gør noget i sådan en her situation, men overlader folk til deres egen skæbne, som vi ser det i en lang række lande. Hvor står for eksempel alle de mange amerikanere uden en sundhedsforsikring, når coronaen for alvor rammer USA? spørger Jørgen Petersen.

Han ser det som helt afgørende at forhindre, at det danske sundhedsvæsen bliver udsat for samme eksplosive og massive pres, som tilfældet har været i Italien, hvor sundhedssystemet nærmest er brudt sammen.

– Jeg er ikke i tvivl om, at der ude i regionerne lige nu gøres alt, hvad der er muligt, for at skaffe flere sengepladser herunder flere intensivpladser og gennemføre en intensiv oplæring af personalet. Danmark har jo i forvejen det næstlaveste antal sengepladser i forhold til befolkningens størrelse i den vestlige del af verden. Dertil kommer, at vi kun har omkring 500 intensivpladser i dag, og de er lige nu optaget af andre alvorligt syge, siger Jørgen Petersen.

– Konsekvenserne af mange års nedskæringer i sundhedsvæsenet er jo mærkbare. Det er samtidig bemærkelsesværdigt, at regeringen ikke har afsat ekstra penge til sundhedsvæsenet på trods af de store udfordringer, der er i den her helt ekstraordinære situation, konstaterer han.

Overdreven særlov

Selvom den kommunistiske formand er positiv overfor de fleste af regeringens tiltag, mener han, at den såkaldte særlov, der strammer epidemiloven og overfører en lang række kompetencer til sundhedsministeren, går for vidt.

Vi oplever igen, at en ekstraordinær situation bliver brugt til at indskrænke de demokratiske rettigheder mere end nødvendigt.

– Ligesom med terrorlovgivningen oplever vi, at en ekstraordinær situation bliver brugt til at indskrænke de demokratiske rettigheder for den almindelige befolkning mere end nødvendigt, mener han.

– Det var godt, at forslaget om at kunne trænge ind i folks private hjem uden en retskendelse blev forhindret. Men det er alligevel meget voldsomt med mulighed for at sætte militæret ind og for at gennemføre tvangsundersøgelser, tvangsbehandling og tvangsvaccination. Har vi overhovedet oplevet eksempler på mennesker, der ikke ønsker at blive behandlet, hvis de har coronavirus?

>> LÆS OGSÅ: Coronavirus spreder sig til retsstaten

Helt konkret mener Kommunistisk Parti, at det er alt for længe, at loven skal gælde – et helt år og først evalueres til november.

– Den burde gælde for tre måneder med mulighed for forlængelse, hvis det var nødvendigt. Nu giver det anledning til nervøsitet i forhold til, om vi kommer af med loven igen, siger Jørgen Petersen. 

Den danske model sat ud af kraft

Samtidig med at der er dømt undtagelsestilstand i store dele af det danske samfund, har regeringen ladet overenskomstforhandlingerne fortsætte i Forligsinstitutionen.

Nu er der udsigt til, at arbejderne på det private område skal til afstemning om deres overenskomster for de næste tre år i en situation, hvor forsamlingsretten og strejkeretten reelt er sat ud af kraft.

>> LÆS OGSÅ: Vrede aktivister spærre Forligsens indgang

Det er dybt kritisabelt, mener Kommunistisk Parti.

– Forhandlingerne burde have været udskudt, til coronakrisen var overstået. Nu har man insisteret på at banke en aftale igennem på et uværdigt og uacceptabelt grundlag, fastslår Jørgen Petersen.

>> LÆS OGSÅ: Byggeforlig er præget af coronakrisen

– Der har ikke været tale om forhandlinger på et lige grundlag. Arbejdsgiverne har bare kunnet læne sig tilbage og sige nej til alt, vel vidende at arbejderne er frataget alle deres konflikt- og kampmuligheder i den her situation. Det er en underminering af den danske model, tilføjer han.

Kamp om regningen venter

Kommunistisk Parti konstaterer i øvrigt, at der, når vi er godt igennem coronakrisen, venter en diskussion om, hvem der skal betale regningen for de mange initiativer og hjælpepakker.

– Vores afsæt er, at det er de bredeste skuldre, der skal betale. Det vil sige storkapitalen og ikke almindelige arbejdere. Også her vil der være tale om klassekamp. Sammen med andre vil kommunisterne kæmpe for at forsvare den kollektive velfærd og arbejderklassens løn- og arbejdsforhold. Vi er klar med vores konkrete bud til den tid, siger Jørgen Petersen.

Artiklen kan downloades og printes i PDF her

Kan du lide, hvad du læser?

Hjælp Arbejderen med fortsat at levere gedigen
rød journalistik:

Abonnér

eller giv et bidrag via


87278


18. mar. 2020 - 08:05   18. mar. 2020 - 11:05

COVID-19

ur@arbejderen.dk
Kommunistisk Parti
  • Kommunistisk Parti blev dannet i november 2006 ved en sammenslutning af de to kommunistiske organisationer DKP/ML og Kommunistisk Samling.
  • Jørgen Petersen har været formand siden partiets stiftelse. Partiet har en landsledelse på 13 medlemmer og to suppleanter.
  • Partiet har 11 afdelinger rundt omkring i landet.
  • Kommunistisk Parti udgiver Arbejderen og holder hvert år Rød 1. Maj i København og en landsdækkende Rød Sommerlejr, som er åben for alle interesserede.
  • Læs mere på kommunister.dk eller Facebook.