21 Apr 2019  

KBH: Ingen skyer af betydning, 4 °C

Socialt udsatte har ikke råd til mad

Ny undersøgelse

Socialt udsatte har ikke råd til mad

Mere end hver tiende socialt udsat får ikke mad nok. Mange kommer aldrig i bad eller får tilstrækkelig med søvn, viser undersøgelse fra Statens Institut for Folkesundhed.

Gruppen af udsatte har svært ved at få råd til mad - og ordentlig mad. De sover dårligt og kommer ikke så tit i bad, som de gerne ville.
FOTO: Gadejuristen
1 af 1

Mad, en god seng at sove i og et bad - det er hvad de fleste danskere har adgang til hver dag. Men gruppen af socialt udsatte har meget sværere ved at få opfyldt den slags helt basale hverdagsbehov, viser en undersøgelse fra Statens Institut for Folkesundhed.

At så mange socialt udsatte ikke får opfyldt helt grundlæggende behov, er alarmerende.
Nanna Ahlmark, projektleder

Mere end hver tiende socialt udsat får ofte ikke mad nok, fordi der ikke er råd. En stor del af de adspurgte savner at få et bad. Næsten hver tredje svarer, at de kun nogle gange, sjældent eller aldrig kommer i bad, når de har behov for det.

>>LÆS OGSÅ: Alarmerende ulighed i sundhed

Desuden føler mange sig sjældent udhvilede. Næsten hver fjerde svarer, at de aldrig eller næsten aldrig får søvn nok.

– At så mange socialt udsatte ikke får opfyldt helt grundlæggende behov, er alarmerende. Det vidner om et hårdt liv præget af ringe livskvalitet og stress, hvilket også fremgår af undersøgelsen, siger Nanna Ahlmark, der har været projektleder på undersøgelsen.

1.300 har deltaget

Halvdelen af de adspurgte føler sig ifølge undersøgelsen stressede i dagligdagen, og 27 procent svarer, at de har følt sig meget nedtrykte, deprimerede eller ulykkelige inden for de seneste 14 dage.

Undersøgelsen er udført for Rådet for Socialt Udsatte og bygger på svar fra næsten 1.300 socialt udsatte, der benytter herberger, varmestuer, væresteder og andre sociale tilbud rundt om i landet. Omkring 35 procent af de adspurgte er kvinder. Gennemsnitsalderen for alle deltagere i undersøgelsen er 45 år.

Sidste år viste en undersøgelse blandt socialt udsatte, at de er mere syge og i højere grad udsat for vold og seksuelle overgreb end den øvrige del af borgerne i Danmark.

>>LÆS OGSÅ: Socialt udsatte kæmper med sygdom og overgreb

Kan du lide, hvad du læser?

Hjælp Arbejderen med fortsat at levere gedigen
rød journalistik:

Abonnér

eller giv et bidrag via


87278


14. sep. 2018 - 05:17   14. sep. 2018 - 05:20

Velfærd

noc@arbejderen.dk