23 Jan 2020  

KBH: Overskyet, 5 °C

Socialpolitikken får sin egen tænketank

Stiftende møde tirsdag

Socialpolitikken får sin egen tænketank

En gruppe socialpolitiske ildsjæle tager nu initiativ til at danne en tænketank, der skal have fokus på social bæredygtighed.

FOTO: Andrea Sigaard
1 af 1

På tirsdag er der indkaldt til stiftende møde for en socialpolitisk tænketank.

Den her tænketank bliver anderledes, mere netværksbaseret og med brug af frivillig arbejdskraft.
Vagn Michelsen

– Der mangler en socialpolitisk stemme i den offentlige debat. Den stemme er stort set helt fraværende, siger Vagn Michelsen, der er en af initiativtagerne til tænketanken. 

Vagn Michelsen er formand for bestyrelsen i SydhavnsCompagniet, en selvejende organisation der arbejder med at sikre sociale og beskæftigelsesfremmende indsatser i lokalområdet. Ligesom de fleste andre i forberedelsesgruppen har han tidligere været tilknyttet Socialpolitisk Forening, der blev nødt til at lukke sidste år efter en konkurs. 

Social bæredygtighed

En gruppe folk fra foreningen dannede efterfølgende Kritisk Socialpolitisk Netværk, der blandt andet besluttede at nedsætte en arbejdsgruppe, som skulle forberede etableringen af en socialpolitisk tænketank. Efter et års arbejde er gruppen nu nået så langt, at tænketanken kan stiftes.

>> LÆS OGSÅ: Kræver socialpolitikken tilbage

– Vi har jo ikke en større fond i ryggen, som det er almindeligt for en tænketank. Den her tænketank bliver anderledes, mere netværksbaseret og med brug af frivillig arbejdskraft, forklarer Vagn Michelsen.

Planen er, at tænketanken skal understøtte sociale bevægelser med tal og analyser, bringe nye ideer på banen i forhold til socialpolitiske løsninger og være med til at bevæge og samle dem, der ønsker et mere socialt bæredygtigt samfund.

På det stiftende møde skal der vedtages et navn, forslaget er SOCIUS – Tænketank for social bæredygtighed.

– Vi forestiller os, at tænketankens virke bliver bredere end alene socialpolitik, at den har fokus på social bæredygtighed, som jo også omfatter for eksempel vores måde at indrette boliger på og give klimadebatten en social dimension. Der skal sikres socialt retfærdige løsninger på problemerne, siger Vagn Michelsen.

Gruppen bag tænketanken definerer et socialt bæredygtigt samfund som et samfund, hvor alle har et godt og meningsfyldt liv, hvor der er et fleksibelt arbejdsmarked, rummelige bo- og leveformer, og hvor hvert enkelt menneske ses som en værdi i sig selv. Og hvor der bliver taget hånd om de svageste uden at fratage dem deres værdighed og kontrol over eget liv. 

Samlende platform

Tænketanken ser sin opgave som "at være en samlende platform for politikere, forskere, frivillige, praktikere og brugere, der vil påvirke debat og lovgivning i Danmark sådan, at social bæredygtighed bliver en naturlig del af alle beslutninger".

På det stiftende møde vælges en bestyrelse, hvis første opgaver bliver dels at skabe finansiering til at oprette et sekretariat med nogle ansatte og dels at pege på, hvilke indsatsområder tænketanken skal fokusere på. Men forberedelsesgruppen har allerede gjort sig nogle tanker i forhold til opgaverne.

– For eksempel kunne vi følge arbejdet i den kommende Ydelseskommission med fokus på, om dens forslag er socialt bæredygtige, og vi kunne lave en guide i forhold til, hvordan man kan tjekke, om politiske udspil og lovforslag er socialt bæredygtige, siger Vagn Michelsen.

– Men vi forestiller os også, at der på det stiftende møde kommer input til de kommende opgaver fra deltagerne, og at vi tager kontakt til for eksempel Mødrehjælpen og de hjemløses organisation for at få deres idéer til, hvad tænketanken kan arbejde med, tilføjer han. 

Kan du lide, hvad du læser?

Hjælp Arbejderen med fortsat at levere gedigen
rød journalistik:

Abonnér

eller giv et bidrag via


87278


20. sep. 2019 - 13:56   20. sep. 2019 - 13:16

Velfærd

ur@arbejderen.dk
Kritisk Socialpolitisk Netværk
  • Kritisk Socialpolitisk Netværk blev dannet i efteråret 2018 på initiativ fra en række folk, der tidligere var aktive i Socialpolitisk Forening. Netværket er en bredt sammensat gruppe af socialpolitiske aktører fra græsrodsbevægelser, interesseorganisationer, forskermiljøer, fagbevægelsen og socialpolitikkens praktikere.
  • I foråret 2019 udsendte netværket et socialpolitisk opråb, der blev støttet af 150 socialpolitiske aktører og en række organisationer.
  • Nu dannes der en socialpolitisk tænketank med udspring i netværket. Der er stiftende møde tirsdag den 24. september klokken 19-21:30, Café Himmelblå, Kofoeds Skole, Holmbladsgade 120, Amager.
  • Kritisk Socialpolitisk Netværk er åbent for alle. Du kan komme med på netværkets mailliste ved at sende en mail til info@socialpolitisk-platform.dk
  • Netværket har oprettet Socialpolitisk Platform til at understøtte sine aktiviteter. Følg platformen på Facebook eller læs med på socialpolitisk-platform.dk