22 Sep 2020  

KBH: Ingen skyer af betydning, 13 °C

Sociale organisationer kræver gratis mundbind

Pres på regeringen

Sociale organisationer kræver gratis mundbind

Rådet for Socialt Udsatte, Dansk Socialrådgiverforening og Jobcentrets Ofre kræver gratis mundbind til udsatte grupper og fattige. Flere partier er enige i kravet.

Fra Aarhus, hvor der nu er krav om mundbind i den kollektive transport.
FOTO: Ernest van Norde/Ritzau Scanpix
1 af 1

Når myndighederne stiller krav om, at vi bruger mundbind, bør de være gratis, i hvert fald for de fattigste grupper i samfundet, mener en række sociale organisationer og bevægelser.

Hvis der er et generelt krav om at bruge mundbind, bør det være gratis. 
Mads Bilstrup, Socialrådgiverforeningen

Debatten er blevet højaktuel efter, at der er indført krav om brug af mundbind i den kollektive transport i Aarhus, Silkeborg, Odder, Horsens, Skanderborg og Faurskov frem til den 1. september. Årsagen er et stigende antal coronasmittede i området.

De færreste socialt udsatte har penge til at købe de ofte ret dyre mundbind, understreger Vibe Klarup, der er formand for Rådet for Socialt Udsatte.

– Det er vigtigt, at socialt udsatte kan tage den kollektive transport og komme rundt i samfundet. Ellers vil vi se, at mange ligesom under nedlukningen i marts isolerer sig selv med en række negative konsekvenser til følge, som for eksempel manglende lægehjælp, øget utryghed, forværring af mental sundhed, stor ensomhed og øget forbrug af alkohol og stoffer, siger Vibe Klarup.

>> LÆS OGSÅ: Corona har social slagside

Hun understreger, at der er behov for en enkel og ukompliceret ordning, der sikrer gratis mundbind til socialt udsatte.

– En løsning kunne være, at der var udlevering af mundbind de steder, hvor socialt udsatte kommer som for eksempel væresteder, sociale caféer, herberger og sociale institutioner. Udegående og opsøgende socialarbejdere kunne også have mundbind med til uddeling.

Den ide vil Vibe Klarup forelægge for socialminister Astrid Krag, når de mødes senere i denne uge som et led i det sektorpartnerskab, der er etableret i forbindelse med genåbningen af samfundet.

Gratis mundbind til alle

Mads Bilstrup, formand for Dansk Socialrådgiverforening, peger på, at ikke kun socialt udsatte, men de fleste på overførselsindkomster som for eksempel kontanthjælp, integrationsydelse og dagpenge har svært ved at få råd til at købe mundbind.

– Derfor mener jeg, at hvis der er et generelt krav om at bruge mundbind, bør det være gratis. Det vil være svært at administrere en regel om, at alle under et vist indtægtsniveau skal have gratis mundbind, så derfor skal det efter min mening være gratis for alle. På den måde undgår vi et bureaukratisk miskmask, siger Mads Bilstrup.

Det er ikke et spørgsmål, der har været diskuteret i foreningens hovedbestyrelse, men formandens udmelding læner sig op tidligere beslutninger om at socialrådgiverne skal arbejde for, at fattige får adgang til gratis sundhedsydelser og medicin.

>> LÆS OGSÅ: Her har du en regnponcho som værnemiddel

Prisen på mundbind svinger utroligt meget fra dag til dag, fra butik til butik og fra by til by. Priserne svinger typisk fra omkring fire kroner per mundbind, hvis man køber en større mængde, op til 15 kroner per styk. 

Sundhedsminister Magnus Heunicke har faktisk mulighed for at sætte et loft over, hvor meget et enkelt mundbind må koste.

Lægemiddelstyrelsen, som hører under Sundhedsministeriet, kan nemlig i kraft af den hastelovgivning, Folketinget vedtog, da corona-empidemien tog fart i marts, bestemme udsalgsprisen på landets apoteker, oplyser DR.

Det kræver dog, at det kun er apotekerne, der sælger mundbind. 

Ministeren afviser en sådan løsning. Han mener, at markedet selv vil sørge for at få priserne ned i et fornuftigt leje.

Stort problem for fattige

Prisen er et kæmpestort problem for fattige mennesker på kontanthjælp eller andre sociale ydelser, fastslår Kim Madsen, der er formand for Jobcentrets Ofre.

– Jeg får rigtig mange henvendelser fra syge borgere på kontanthjælp eller andre lave indkomster, som frygter at blive smittet med coronavirus, men ikke har råd til at købe mundbind. Rigtig mange af dem har nedsat immunforsvar, men der synes ingen hjælp at hente, siger Kim Madsen.

– Mange syge borgere bliver kastet ud i praktik og arbejdsprøvninger, hvor de er afhængige af offentlig transport, hvor der i nogle kommuner skal bruges mundbind, og mon ikke det breder sig til det meste af landet inden jul, tilføjer han.

Kim Madsen mener, at hvis myndighederne stiller krav om, at der skal bruges mundbind, må der i hvert fald sikres gratis mundbind til de fattigste grupper i samfundet samt børnefamilierne, for hvem det også kan blive en virkelig stor udgift på budgettet.

– For en familie med to voksne og to store børn, der skal med kollektiv transport på arbejde og i skole samt til fritidsaktiviteter, kan der hurtigt blive tale om en ekstra udgift på langt over 1000 kroner om måneden. Det er altså mange penge for en familie, siger Kim Madsen.

Han opfordrer folk til at lægge pres på politikerne ved at skrive personligt til dem og kræve gratis mundbind.

Kritik af apoteker

I den aktuelle situation med krav om mundbind i Aarhus og omegn sælger Matas-butikkerne i Aarhus 50 mundbind til kun 100 kroner. Det vil sige to kroner per bind. Den usædvanligt lave pris har givet Matas masser af positiv omtale på de sociale medier.

– Efter min mening er der tale om et reklamestunt fra Matas' side, erklærer Kim Madsen.

Normalt tager Matas 200 kroner for 50 mundbind af samme type, som dem der nu kun koster det halve. 

Det nationale beredskabslager af værnemidler har solgt fem millioner mundbind til apoteker og Matas-butikker i Aarhus og omegn for at sikre tilstrækkelige forsyninger i en situation, hvor der er krav om brug af mundbind i den kollektive trafik. 

>> LÆS OGSÅ: Chaufførerne er utrygge ved igen at skulle modtage kontanter

– Vi har solgt dem til kostpris. Det er ikke noget, vi skal tjene på, vi skal jo bare kunne købe nogle nye masker til lageret, siger Martin Magelund Rasmussen, der er centerdirektør på Rigshospitalet og national koordinator for lageret af værnemidler.

Der er tale om mundbind af den såkaldte type 1. Populært sagt beskytter de andre mod eventuel smitte fra den person, der bærer mundbindet, mens et mundbind af type 2 både beskytter bæreren og andre. 

Mens Matas-butikker i Aarhus sælger mundbindene for to kroner per styk, har det vakt opsigt, at apotekerne i byen tager højere priser for de samme mundbind. Løve Apoteket tager for eksempel 176 kroner for 50 mundbind, mens de koster 178 kroner på Jernbane Apoteket.

– Det bør ikke være sådan, at butikkerne tjener penge på at sælge mundbind. Mens Matas sælger til samme pris, som de har købt mundbindene til af regionerne, vil apotekerne tjene penge på det. Men der skal ikke laves ublu forretning på mundbind. Enten skal de sælges til kostpris eller være gratis, når der nu er et krav om at bruge mundbind, siger Peter Bach-Nielsen, formand for Danske Handicaporganisationer i Aarhus.

Hans medlemmer glæder sig over kravet om mundbind i den kollektive transport. Det har de efterlyst længe. Mange af dem tilhører nogle af de risikogrupper, som er ekstra udsatte ved smitte med coronavirus. 

Danmarks Apotekerforening forklarer den højere pris på apotekerne med, at mundbind ligesom andre varer fra apotekerne er pålagt en afgift på næsten 5,5 procent. Halvdelen af afgiften finansierer blandt andet apotekernes vagtordninger, uddannelse af farmakonomelever og bidrag til Lægemiddelstyrelsen, mens den anden halvdel går til at sænke medicinpriserne.

Afgiften er en del af økonomiaftalen mellem apotekerne og Sundhedsministeriet. Apotekerforeningens formand Anne Kahns peger i en pressemeddelelse på, at der ikke er andre i detailhandlen, der betaler sådanne sektorafgifter.

– Men priserne på apotekerne er jo noget højere, end hvad afgiften på fem procent giver grundlag for, påpeger Peter Bach-Nielsen.

Apotekerforeningen anbefaler i øvrigt at bruge mundbind af type 2 i stedet for type 1, der lige nu sælges i stort antal i Aarhus. 

– I den aktuelle situation i Aarhus, hvor alle i den offentlige transport skal bære mundbind, er type 1 måske fint nok, da alle så beskytter de andre. Men i alle andre situationer anbefaler apotekerne, at man bruger mundbind type 2 eller den endnu mere sikre type 2R. Disse typer har en noget højere beskyttelsesgrad og beskytter således også den, der bærer mundbindet, mod smitte fra andre, siger Anne Kahns.

Ud over det store antal ekstra mundbind, som er solgt til butikker i Aarhus fra regionernes nationale lager, har myndighederne også leveret gratis mundbind til Midttrafik, DSB og Molslinjen, som de kan dele gratis ud til passagerer i Aarhus-området for at sikre overholdelsen af kravet om mundbind her i starten. 

Midttrafik oplyser til Arbejderen, at de deler gratis mundbind ud centrale steder i Aarhus i hvert fald ugen ud. 

Krav fra partier

En række partier mener, at den gratis uddeling skal indføres som fast procedure, når der er krav om brug af mundbind.

"Mundbind skal udleveres til passagererne, sådan som man gjorde det i Aarhus mandag. Ja – det koster at forebygge – men det er trods alt en del billigere end at helbrede, sådan som vi var nødt til at gøre det i marts. Det må aldrig være økonomien, som afholder os fra at deltage i forebyggelsen", skrev Kirsten Normann Andersen, SF's sundhedsordfører på Facebook mandag.

"Indfør krav om brug af mundbind i den offentlige transport og gør mundbind gratis for passagererne", lyder opfordringen fra Enhedslisten sundhedsordfører Peder Hvelplund ligeledes på Facebook.

Også Kommunistisk Parti kræver gratis mundbind. 

– Værnemidler bør være et fælles skattefinansieret gode, der udleveres gratis, siger Lotte Rørtoft-Madsen fra Kommunistisk Partis landsledelse i denne video på partiets facebookside.

Kan du lide, hvad du læser?

Hjælp Arbejderen med fortsat at levere gedigen
rød journalistik:

Abonnér

eller giv et bidrag via


87278


10. aug. 2020 - 13:55   11. aug. 2020 - 14:16

COVID-19

ur@arbejderen.dk
Fakta om mundbind
 • Sundhedsstyrelsen anbefaler brug af CE-godkendte engangsmundbind af medicinsk kvalitet i kollektiv transport i myldretiden og andre situationer, hvor det er svært at holde afstand, eller hvor man har mistanke om at være smittet, og er på vej til test eller i karantæne. Sundhedsstyrelsen understreger, at brug af mundbind ikke må træde i stedet for retningslinjerne om god håndhygiejne og afstand.
 • Der er nu indført krav om mundbind på alle tider af døgnet i kollektiv transport i Aarhus, Silkeborg, Odder, Horsens, Skanderborg og Faurskov. Kravet gælder indtil videre frem til 1. september.
 • Der er forskellige typer engangsmundbind. Type 1 har en lavere filtreringsgrad end type 2. Populært sagt beskytter type 1 andre mod smitte fra den, som bærer mundbindet, mens type 2 beskytter både bæreren og andre. Type 2R er af en endnu højere kvalitet. 
 • Stofmundbind er ikke underlagt de samme kvalitetsstandarder som engangsmundbind. Derfor anbefaler Sundhedsstyrelsen engangsmundbind, men siger samtidig, at stofmundbind er bedre end ingenting. Hvis du vælger at bære stofmundbind, så bør det ifølge Sundhedssyrelsen bestå af tre lag tætvævet stof for eksempel bomuld, være forsynet med elastikker og kunne sidde tæt til dit ansigt, så det dækker både næse og mund. Anbefalingen er, at det kun bruges en enkelt gang, før det vaskes ved mindst 60 grader.

Kilder: Sundhedsstyrelsen og Midttrafik

Korrekt brug af mundbind
 1. Før: Vask hænder eller brug håndsprit.
 2. Find forsiden. Det er som regel den farvede side. 
 3. Dæk næse og mund med mundbindet og fastgør det bag ørene. 
 4. Sørg for, at mundbindet sidder helt tæt til dit ansigt.
 5. Rør ikke mundbindet under brug. Skift det ofte og altid, hvis det er vådt eller beskidt.
 6. Når mundbindet skal af, skal du tage fat i elastikkerne og ikke røre selve mundbindet. Smid det ud med det samme. 
 7. Efter: Vask hænder eller brug håndsprit.

Se video om korrekt brug af mundbind.

Kilde: Sundhedsstyrelsen