21 Jul 2018  

KBH: Ingen skyer af betydning, 24 °C

Social ildsjæl efterlyser ny socialdemokratisk kurs

Kritik fra baglandet

Social ildsjæl efterlyser ny socialdemokratisk kurs

Socialrådgiver Gunvor Auken er mangeårig socialdemokrat, men yderst kritisk overfor partiets indsats på velfærdsområdet de seneste år.

FOTO: Martin Sørensen
1 af 1

Hvad har Socialdemokratiet betydet for det kollektive velfærdssystem? Det sætter Arbejderen fokus på i en analyse i dagens avis.

Der blev lavet skrækkelige ting under Helle Thorning.
Gunvor Auken 

Vi har også spurgt socialrådgiver Gunvor Auken, der er mangeårigt medlem af Socialdemokratiet, om hendes vurdering.

Hun ser partiet som helt afgørende for at sikre den fælles velfærd – historisk set og i dag.

– Socialdemokratiet har sammen med fagbevægelsen været førerhunden i opbygningen af vores velfærdssystem. En stærk enhedsfagbevægelse og Socialdemokratiet har været afgørende, siger Gunvor Auken.

Aktiv pensionist

Hun er i dag på pension efter at have arbejdet som forbundssocialrådgiver i 3F i 24 år. Men det socialpolitiske engagement er der ikke lukket ned for. 

Gunvor Auken er medlem af bestyrelserne i de frivillige sociale institutioner Kofoeds Skole og Settlementet og aktiv i den samfundspolitiske debat.

Lige nu raser hun imod regeringens forslag om en Forberedende Grunduddannelse til de 55.000 unge under 25 år, der hverken har arbejde eller uddannelse. Vreden skyldes, at de skal leve for en skoleydelse på 5400 kroner om måneden, langt under SU og kontanthjælp.

Gunvor Auken har været medlem af Socialdemokratiet siden 1981. Hun mener, at partiet har været afgørende hele vejen igennem, når det gælder opbygningen af velfærdssamfundet.

– Men man kan diskutere de politiske pejlemærker. For eksempel er det gået galt i forhold til uligheden i uddannelse. Partiet har ligget alt for meget under for, at det afgørende var, at unge fra de lavere samfundsgrupper brød den sociale arv og fik en højere uddannelse, siger hun.

– Politikken må være, at alle får en god og livslang uddannelse. Der er satset alt for meget på de akademiske uddannelser og de akademiske principper helt ned i folkeskole. Mens erhvervsuddannelserne mange steder sejler. 

Gunvor Auken kritiserer nedskæringerne på både erhvervsuddannelserne og AMU-kurserne, og at der stadig er mangel på praktikpladser.

– Var det gymnasieeleverne, der skulle i praktik, var problemet løst for længst, siger hun.

Skarp kritik

Når det gælder Socialdemokratiets politik i de seneste år, er Gunvor Auken meget kritisk. 

– Partiet har været med til at forringe de sociale ydelser afgørende og øge boliguligheden. Man har været meget tilbageholdende med beskatningen af de velhavendes ejerboliger, selvom der er tale om værdistigninger, som de ikke har rørt en finger for at få, siger hun.

– Og man har ligget under for de toneangivende økonomers udsagn om, at bare der er udbud af arbejdskraft, så kommer jobbene også.

Gunvor Auken beklager, at der stadig ikke er kommet en udmelding fra Socialdemokratiets ledelse, om at kontanthjælpsloftet, integrationsydelsen og 225-timers-reglen forandres afgørende, når partiet kommer i regering.

Mener du, at Socialdemokratiet fører en nyliberalistisk politik i dag?

– Der blev lavet skrækkelige ting under Helle Thorning. Skatten blev lempet for dem i arbejde, men ikke for dem på overførselsindkomst. Samtidig blev reguleringen af ydelserne forringet.

– Førtidspensionsreformen gjorde det næsten umuligt at få førtidspension, og sygedagpenge kan man nu kun få i fem måneder, hvis man ikke opfylder en af betingelser for forlængelse. Så er der dømt et niveau lig kontanthjælp. Og ressourceforløb på lav ydelse erstatter nu revalidering. 

Håb om ny kurs

– Hele Corydon-tænkningen er der gjort op med siden hen. Men vi har jo tilbage at se, hvordan det bliver, når vi forhåbentlig får en S-ledet regering efter næste valg.

Hvad adskille Socialdemokratiets og Venstres politik i dag i forhold til velfærden?

– Socialdemokratiet går ikke så hårdt til stålet i forhold til, hvad mennesker på sociale ydelser skal leve af og have af bolig. Partiet har et mere socialt sindelag og en større opbakning til for eksempel folkeskolen og et offentligt sundhedsvæsen.

Gunvor Auken tror og håber på en ny velfærdskurs under den næste socialdemokratiske regering. Her er det afgørende, at partiet får formuleret visioner om et samfund med andre værdier end nødvendighedens politik.

Men gør Danmarks tilslutning til EU's nyliberale økonomiske politik ikke det umuligt?

– Jeg opfatter det som om, at eftertanken er i gang i Socialdemokratiet og i de andre EU-lande. Man kan se, at det her ikke går med så stor en arbejdsløshed og stigende ulighed. Internationale organisationer som IMF, Verdensbanken og OECD advarer om, at det ikke går. Vi skal presse på for at få ændret det grundlæggende regelsæt for styring af EU. 

30. jun. 2017 - 08:11   30. jun. 2017 - 08:20

Velfærd

ur@arbejderen.dk
Gunvor Auken
  • 75 år og pensionist.
  • Aktiv samfundsdebattør og medlem af bestyrelsen i de frivillige sociale institutioner Kofoeds Skole og Settlementet på Vesterbro samt med i rådet for Mellemfolkeligt Samvirke.
  • Uddannet socialrådgiver i 1966. Har arbejdet som fagleder på Den Sociale Højskole i København og 24 år som socialrådgiver i fagforbundet 3F.
  • Var med til at stifte partiet Venstresocialisterne, men har i mere end 35 år været medlem af Socialdemokratiet. Har været viceborgmester på Frederiksberg i seks år.
  • Er søster til Margrethe Auken og afdøde Svend Auken. Har to døtre og er gift med Steen Folke.