17 Jun 2019  

KBH: Ingen skyer af betydning, 17 °C

Skifergas-stop vækker glæde hos miljøaktivister

Total og Nordsøfond afleverer licens

Skifergas-stop vækker glæde hos miljøaktivister

Mens miljøaktivisterne glæder sig over stop for skifergas i Danmark, håber energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt, at andre firmaer vil tage over, hvor Total slap.

I juni 2015 foretog Total en 3,6 km dyb prøveboring på en mark i den lille nordjyske by Dybvad.
FOTO: Henning Bagger/Scanpix
1 af 1

Den franske energigigant Total og Nordsøfonden vil ikke forlænge sin licens til at lede efter skifergas i Danmark. Licensen udløber på søndag den 5. juni. 

Meldingen vækker glæde hos miljøorganisationen Greenpeace:

– Totals exit fra Danmark er godt nyt for klimaet, miljøet, grundvandet og folkesundheden, siger Tarjei Haaland, klima- og energimedarbejder hos Greenpeace.

Totals exit fra Danmark er godt nyt for klimaet, miljøet, grundvandet og folkesundheden.
Tarjei Haaland, Greenpeace

Samtidig roser han de lokale aktivister, som i mere end et år slog lejr ved Totals boring.

– Mange seje vendelboer har kæmpet en flot og brav kamp for at stoppe Totals hovedløse boringer efter skifergas, men det er en kæmpe sejr for den danske modstand mod skifergas, der er i hele befolkningen. Skifergasboringer sker ved at pumpe tonsvis af giftige kemikalier ned i jorden, og det vil være højt spil med Danmarks rene grundvand. 

Tid til stop for skifergas

Tarjei Haaland understreger, at nu skal de flotte ord i klimaaftalen i Paris omsættes til handling, og det kan kun gøres ved at lade et fossilt brændstof som skifergas forblive i undergrunden, 

– Nu er der ingen undskyldninger længere for ikke at lukke Danmarks dør helt for licenser til skifergas, der sviner klimaet som kul og aldrig kan blive en grøn løsning. Den eneste ansvarlige vej frem er nu, at regeringen eller et flertal i Folketinget vedtager et stop for skifergas, som flere andre lande og stater har gjort, siger Tarjei Haaland.

Også Enhedslistens energiordfører Søren Egge Rasmussen glæder sig over, at Total nu dropper sin skifergas-jagt og har afleveret licensen:

– Tillykke til alle, der har været aktive imod skifergas i Nordjylland. I har i årevis været med til at øge debatten om de miljømæssige problemer med at bore og indvinde skifergas. Jeres indsats har forhåbentlig betydet, at boringen ved Dybvad bliver den sidste skifergas boring i Danmark. 

– Det langsigtede energiforlig har et mål om at sikre en omstilling til 100 procent vedvarende energi. Det er den bæredygtige udvikling med mindre CO2-udslip, vi skal vælge, og ikke mere forurening med skifergas og andre fossile energikilder, understreger Søren Egge Rasmussen.

I juni 2015 foretog Total en 3,6 km dyb prøveboring på en mark i den lille nordjyske by Dybvad. Prøveboringen viste at der var gas i skiferlagene. Total analyserede efterfølgende prøverne med til sit hovedkvarter i Frankrig, men fandt frem til, at der ikke er nok skifergas i den nordjyske undergrund til, at det kan betale sig at indvinde den kommercielt.

Minister efterlyser nye selskaber

I 2012 indførte den daværende regering et midlertidigt stop for nye tilladelser til efterforskning og indvinding af skifergas.

Nu vil energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt igangsætte en evaluering af de foreløbige erfaringer med skifergas i Danmark.

– Jeg vil afvente evalueringens konklusion, før nye tilladelser kan komme på tale. Jeg ser dog stadig gerne, at selskaber investerer i efterforskning og indvinding af olie og gas i Danmark, både i Nordsøen og på land, så længe aktiviteterne kan ske sikkerhedsmæssigt og miljømæssigt forsvarligt.

– Jeg synes ikke, vi skal fraskrive os fremtidige muligheder for efterforskning og indvinding af skifergas. Både af hensyn til Danmarks forsyningssikkerhed og med tanke på muligheden for indtægter fra en eventuel indvinding af skifergas i den danske undergrund, lyder det fra ministeren.

Den afgående direktør for Nordsøfonden, som også har deltaget i prøveboringen, ønsker heller ikke at lægge skifergas i graven på dansk jord.

– Danmark har naturgasressourcer i alunskiferen, men vi mangler i givet fald at finde et sted, hvor tykkelsen af skifergaslaget er stort nok og befinder sig i de rigtige forhold, siger Peter Helmer Steen til Ingeniøren.

Derimod vil Enhedslisten, Alternativet, De Radikale og SF indføre et totalforbud mod skifergasboringer overalt i Danmark. De fire partier vil nu sætte sig sammen med aktivister mod skifergas for at lave et fælles forslag. Herefter vil de forsøge at samle så bred opbakning som muligt på Christiansborg for et forbud.

Kan du lide, hvad du læser?

Hjælp Arbejderen med fortsat at levere gedigen
rød journalistik:

Abonnér

eller giv et bidrag via


87278


02. jun. 2016 - 10:10   06. jun. 2016 - 12:54

Skifergas

ml@arbejderen.dk
Skifergas i Danmark
  • Skifergas er en type naturgas, som ligger i gaslommer inde i skifersten dybt nede i undergrunden.

  • Det franske olieselskab Total E&P fik i 2010 i samarbejde med Nordsøfonden tildelt to licenser til efterforskning af skifergas i Danmark.

  • Skifergas udvindes ved at bore lodret gennem grundvandslaget til skiferlaget, hvorefter der bores vandret. Herefter sprøjtes en blanding af vand, sand og kemikalier ned i borehullet under højt tryk. Det høje tryk får klippen til at sprække og gør det muligt at udvinde naturgassen.

  • Der bruges 8-30 millioner liter vand til processen. Ved hvert hul kan processen gentages op til 18 gange - hver gang med det samme vandforbrug.

  • Kemikalieblandingen indeholder ifølge netværket "Skifergas nej tak" flere kemikalier, som er giftige, allergi- og kræftfremkaldende.

  • Den 25. juni 2014 gav et flertal i Frederikshavn Byråd Total tilladelse til at lave prøveboringer efter skifergas i Dybvad i Nordjylland.

  • Den 30. juli 2014 åbnede miljøaktivister en protestlejr mod boringerne få hundrede meter fra det sted, hvor prøveboringerne skal gennemføres. Lejren blev lukket den 30. september 2015, da Total havde stoppet deres boring.

>> Læs mere om danmarkshistoriens første boring og protesterne mod skifergas på Arbejderens temaside.