19 Sep 2020  

KBH: Ingen skyer af betydning, 7 °C

Skatterabat på vej til fransk oliegigant i Nordsøen

Efter salg til Total

Skatterabat på vej til fransk oliegigant i Nordsøen

Når Mærsk sælger retten til at udvinde olie i Nordsøen til den franske energigigant Total, har Folketinget mulighed for at hæve skatten, så den afspejler de stigende oliepriser. Men den mulighed afviser et flertal i Folketinget.

Med købet af Mærsk Oil for 47 milliarder kroner bliver Total den andenstørste spiller i Nordsøen, og selskabet bliver med 31,2 procent storaktionær i DUC, der står for langt størstedelen af olieproduktionen i den danske del af Nordsøen.
FOTO: Gladieu Stephan/Total
1 af 1

Alt tyder på, at skattestoppet i Nordsøen fortsat skal gælde, når den franske energigiant Total køber rettighederne fra Mærsk til at udvinde olie i Nordsøen.

– Kammeradvokaten vurderer, at staten er forpligtiget til at videreføre kompensationsaftalen i forbindelse med overdragelsen, forklarede energiminister Lars Chr. Lilleholt i Folketinget onsdag.

Olieselskaberne tjener over ti milliarder kroner mere om året efter skat end forudsat i Nordsøaftalen. Nu har vi mulighed for at opsige aftalen.
Rune Lund, Enhedslisten

Hidtil har en særlig aftale med A. P. Møller-Mærsk forhindret, at skatten stiger på Nordsøolien. Politikerne har via aftalen med Mærsk siden 2003 udelukket sig selv fra at få del i de voldsomme prisstigninger – og dermed profitter – der har været på olie de seneste 15 år. Herudover har Mærsk igennem årene fået særdeles grunstige skatteforhold. Senest i 2017, hvor Mærsk fik ret til at afskrive 20 procent af sine investeringer – mod 15 procent hidtil.

Sidste år vurderede vismændene i Det Miljøøkonomiske Råd, at beskatningen af ressourcerne i Nordsøen uden problemer kan øges. Der er "… et betydeligt spillerum for højere beskatning i forhold til det nuværende niveau uden at ramme en urealistisk høj skattesats", skrev rådet blandt andet i sin rapport.

Prisen på olie fordoblet

Enhedslisten mener, staten bør benytte ejerskiftet til at sikre en bedre beskatning, når Total overtager retten til at hente olien op af Nordsøen.

>> LÆS OGSÅ: Oliesalg genåbner skatteaftale

– Da kompensationsaftalen blev indgået i 2003, lå olieprisen på 22 dollar per tønde. I dag er olieprisen 50 dollar. Det betyder, at olieselskaberne i Dansk Undergrundsconsortium i dag tjener over ti milliarder kroner mere om året efter skat end forudsat i aftalen. Nu har vi mulighed for at opsige kompensationsaftalen. Er det ikke oplagt at droppe den aftale og sikre flere penge, som kan bruges på velfærd, lød opfordringen fra Enhedslistens Rune Lund.

Men det afviste Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Venstre, Liberal Alliance, Radikale Venstre og Konservative. Partierne henviser til en redegørelse, som energiministeren har fået udarbejdet af Kammeradvokatens i anledning af kravet om højere skatter.

– Kammeradvokaten har vurderet, at kompensationsaftalen er en integreret del af og forudsætning for den eksisterende eneretsbevilling. En afvisning af at overdrage kompensationsaftalen sammen med eneretsbevillingen, vil give anledning til så alvorlige retlige betænkeligheder, at det reelt ikke er en retlig mulighed, sagde den socialdemokratiske energiordfører Benny Engelbrecht.

Da Nordsøaftalen med Mærsk blev indgået tilbage i 2003 valgte Socialdemokraterne ellers at stå udenfor med henvisning til, at aftalen pålægger kommende flertal i Folketinget ikke at hæve skatten i Nordsøen. I 2013 valgte Socialdemokratiet alligevel at bakke op om Nordsøaftalen og skattestoppet til olieselskaberne.

En politisk beslutning

Men Enhedslisten fastholder, at det er en politisk beslutning - og ikke en juridisk beslutning - som skal tages af politikerne og ikke af kammeradvokaten.

– Kompensationsaftalen er et skattestop, der er specielt designet i forhandlinger med Mærsk. Det er altså en politisk afgørelse. Det er fint nok, hvis man har den politiske holdning, at det her skattestop bare skal kunne sælges videre eller gives kvit og frit til et udenlandsk olieselskab, uden at den danske stat skal have noget som helst for det. Det er en politisk holdning, man kan have. Men man kan ikke dække sig ind under en form for politisk bestillingsarbejde, som man har bedt om hos Kammeradvokaten, mener Rune Lund.

Han henviser til, at energiministeren tidligere har svaret Folketinget, at Total ikke uden videre har ret til skattestoppet i kompensationsaftalen, og at "... det vil bero på forhandlingerne om vilkårene for dette samtykke, om kompensationsaftalen kan overtages som en del af vilkårene for overførslen".

Udenom Folketinget

Det er alene op til ministeren at godkende Totals køb af olien i Nordsøen. Folketinget bliver ikke spurgt om hverken købet, eller om kompensationsaftalen fortsat skal gælde.

– Når det kommer til at træffe afgørelse i konkrete sager, som denne overdragelse, er det en kompetence, der ligger i Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet, lød beskeden fra energiministeren.

– Jeg kan betrygge Folketinget med, at sagen bliver behandlet med stor alvor, og at der vil ske en grundig sagsbehandling forud for en eventuel godkendelse af overdragelsen. I den forbindelse vil regeringen varetage de forpligtelser, staten har, med samfundets bedste for øje, forsikrede ministeren.

Energistyrelsen er i øjeblikket i gang med at behandle den formelle ansøgning om at overdrage Mærsk Olie og Gas til Total. Salget ventes godkendt i dette kvartal.

Total bliver med købet af Mærsk Oil for 47 milliarder den andenstørste spiller i Nordsøen og selskabet bliver med 31,2 procent storaktionær i DUC, der står for langt størstedelen af olieproduktionen i den danske del af Nordsøen.

Uden den gunstige kompensationsaftale ville Mærsk ikke kunne få så høj en pris, vurderer Rune Lund.

Kan du lide, hvad du læser?

Hjælp Arbejderen med fortsat at levere gedigen
rød journalistik:

Abonnér

eller giv et bidrag via


87278


16. jan. 2018 - 08:00   16. jan. 2018 - 08:10

Nordsøolie

ml@arbejderen.dk